U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • international_dialogue.jpeg
    Internationale belanghebbendendialoog

Internationale belanghebbendendialoog

KWS is als innovatief bedrijf overtuigt van het potentieel van genoomredigeren en wil daarom een weg inslaan die maatschappelijk geaccepteerd is om deze nieuwe plantenveredelingsmethoden met de nodige verantwoordelijkheid in onderzoek en veredeling alsook in productontwikkeling in te zetten. De voltallige Directie van KWS en ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen Andreas J. Büchting en vele andere leden van het kaderpersoneel namen aan het evenement deel.

Eén van de belangrijkste resultaten van de dialoog was de erkenning dat 'perception is
reality" (waarneming is werkelijkheid): Hoe consumenten dingen zien en inschatten is een veel belangrijker criterium voor maatschappelijke aanvaarding dan een technische of objectieve verklaring. Daarom is het zo belangrijk de verschillende perspectieven - wetenschappelijk, regelgevend, ethisch en maatschappelijk - in het oog te houden en hier als bedrijf mee om te gaan.

Lees hier meer over genoomredigeren