U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
 • KWS_kollegen_bei_meeting_mit_laptop_am_fenster.jpg
  Strategie

Strategische planning

Onze strategische planning vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van de KWS-groep. Hierin zijn de strategische doelen, initiatieven en kernmaatregelen voor zowel de bestaande als mogelijk nieuwe activiteiten vastgelegd. De planning is gebaseerd op een langetermijnvisie (tien jaar) en omvat de analyse en evaluatie van marktontwikkelingen en concurrenten, en de positie van de KWS-groep.

Rendabel groeien

Een garantie voor het behoud van de onafhankelijkheid van KWS is de rendabele groei op lange termijn. Belangrijke onderdelen zijn de efficiëntie van onze zaden en een vertrouwensrelatie met boeren.

Partner worden

Als een betrouwbare en vertrouwde partner van boeren willen wij helpen de toenemende professionalisering van de landbouw vorm te geven. Onze onafhankelijkheid en ons langetermijndenken maken het ons mogelijk in toekomstig onderzoek en veredelingsprojecten te investeren.

Onze waarden beleven

De kenmerkende waardegerichtheid van de werknemers van de KWS-groep onderscheidt ons van andere en maakt ons een bedrijf waarin werknemers, klanten, leveranciers en het publiek vertrouwen kunnen hebben.

 • Mensen bij KWS

  Als specialist in zaden streven wij in onze bedrijfsstrategie ernaar bij te dragen aan een grotere duurzaamheid in de landbouw

  Dr. Henning von der Ohe, Hoofd bedrijfsontwikkeling
  henning_von_der_ohe.jpg

Strategische planning van individuele segmenten

Centraal in de strategie van KWS staan de sectoren maïs, suikerbieten en granen. De sectoren bezitten een grote mate van vrijheid van ondernemerschap en vormen zelfstandige ondernemingen binnen het bedrijf. Door de activiteiten van KWS op te splitsen in bedrijfsonderdelen kunnen individuele strategieën worden ontwikkeld en ingevoerd.

Suikerbieten

 • Wereldwijde marktleiderschap versterken
 • Ontwikkeling van systemen voor herbicidetolerantie
 • Introductie van producten met aanvullende voordelen zoals variëteiten met meervoudige tolerantie
 • Ontwikkeling van innovatieve producten en technologieën (bijv. suikerbieten om vroeg te zaaien en zaden voor hybride aardappelen)

Maïs en oliehoudende gewassen

 • Rendabel groeien en onze leidinggevende positie in Noord-Europa versterken
 • Marketing en verkoop uitbreiden
 • Veredelingsactiviteiten uitbreiden
 • Aandeel van onze eigen variëteiten op de markt verhogen

Granen

 • Uitbreiding van het globale areaal van hybride rogge
 • Een hoger gebruik van rogge in de voeding stimuleren
 • Ontwikkeling van hybride roggesoorten voor gebieden met koude winters
 • Ons eigen genetisch materiaal versterken en ons op de ontwikkeling van hybride tarwe- en gerstsoorten richten

Doelstellingen voor de middellange en lange termijn van de KWS-groep

Doelen  
Rendabele groei
 • Verhoging van de omzet van de groep met gemiddeld 5-10% per jaar
 • ≥ 10% EBIT-marge
Onderzoek & ontwikkeling
 • R&D-quotum van ongeveer 17% van de omzet van de groep
 • Opbrengstverhoging van 1 à 2% per jaar voor onze klanten, alsook tolerantie- en resistentie-ontwikkeling
Internationalisering
 • Uitbreiding van de portfolio met variëteiten voor subtropische markten
Duurzaamheid
 • Integratie van internationale dochterondernemingen in de duurzaamheidsverslaggeving van KWS
Dividenden
 • Dividenduitkering van 20 à 25% van het nettoresultaat van de KWS-groep