CURACAO

FAO 210

  • Zeer goede voederwaardeopbrengst uit korrel en plant
  • Zeer goede snelheid grondbedekking
  • Stevige en zeer vroege kwaliteitsmaïs

Eigenschappen in detail

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 90.000 - 95.000 zaden/ha
  • Zeer geschikt voor zaai na gras of voor een vroege oogst

Geschikte teeltdoelen

  • Zeer geschikt voor teelt in combinatie met Snelle Lente Rogge in heel België
Rasomschrijving
Vroegrijpheid in FAO 210
Online bestellen
Download onze volledige rassenbrochure
Vind uw adviseur