KWS JOHANINIO

FAO 230

De stap naar lage voerkosten!

  • Zeer goede bladvlekkentolerantie
  • Zeer goede builenbrandresistentie
  • Zeer goede stengelrot-/fusariumresistentie

Eigenschappen in detail

Geschikte teeltdoelen

  • Middenvroege silomaïs, MKS, CCM

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 90.000 - 95.000 zaden/ha
  • Zeer geschikt voor derogatiebedrijven en/of bedrijven met een grote behoefte aan (voeder-waardeopbrengst) uit silomaïs
Online bestellen
Download onze volledige rassenbrochure
Vind uw adviseur