U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

MEGUSTO

FAO 220

  • Zeer goede bladvlekkentolerantie
  • Zeer goede kopbrandresistentie

Eigenschappen in detail

Geschikte teeltdoelen

  • Vroege korrelmaïs / CCM / geplette maïs / MKS
  • Vroege silomaïs

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 95.000 zaden/ha

Praktijkervaring

  • Zeer goede beginontwikkeling
  • Zeer hoge voederwaarde

Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2017-2018)
Vroegrijpheid in FAO 220
Beginontwikkeling 8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha 23,3
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha* 12,5
Energie-Index 54
Stevigheid 8
Stay green 8,5
* (bij 0% vocht)

MEGUSTO data sheet
Vind uw adviseur