PAPAGENO

FAO 200

  • Zeer goede bladvlekkentolerantie
  • oede stevigheid en stengelrot-/fusariumresistentie
  • Kwaliteitsmaïs met een hoge energieconcentratie

Eigenschappen in detail

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 90.000 - 95.000 zaden/ha
  • Zeer geschikt voor een vroege oogst (voor 1 oktober)
  • Zeer geschikt voor teelt in combinatie met Snelle Lente Rogge in de Benelux
Online bestellen
Download onze volledige rassenbrochure
Vind uw adviseur