U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • zuckerruebenbestand.jpg
    CONVISO® SMART Handleidingen

Handleiding 1/4: De CONVISO® ONE herbicide

CONVISO® ONE is de herbicide in het CONVISO® SMART systeem - De nieuwe standaard in onkruidbestrijding.

Deze videohandleiding geeft u alle relevante informatie over CONVISO® ONE om goed voorbereid te zijn en de teelt van uw bieten tot een succes te brengen.

Handleiding 2/4: Werking van CONVISO® ONE

CONVISO® ONE heeft een breed werkingspectrum op onkruiden in suikerbieten!

Deze handleiding geeft u info over de efficiënte werking van het CONVISO® ONE herbicide op de verschillende onkruiden waardoor u het volledige opbrengstpotentieel van uw SMART suikerbieten kunt behalen.

Handleiding 3/4: Toepassing van CONVISO® ONE

CONVISO® ONE is de oplossing voor een zeer efficiënte onkruidbestijding met de beste gewasveiligheid.

Maar hoe past u CONVISO® ONE correct toe?

Deze handleiding geeft u alle bruikbare info over de toepassing en het toepassingstijdstip van het CONVISO® ONE herbicide om de efficiëntste werking en de beste gewasveiligheid te bekomen.

Handleiding 4/4: Bestrijding schieters en wilde bieten

CONVISO® ONE is de oplossing voor wilde bieten en schieters

Deze handleiding geeft u bruikbare tips over efficiënte bestrijding van wilde bieten en schieters waardoor de toekomstige productiviteit met CONVISO® SMART op uw bedrijf wordt verzekerd.

Vind uw adviseur

Disclaimer CONVISO® SMART Online Tutorials

Deze online tutorial verschaft u informatie, advies en aanbevelingen. Het is niet de bedoeling dat deze tutorial u verplichte of bindende richtlijnen voor acties oplegt.

De inhoud is met de grootste zorg samengesteld. Echter kan KWS SAAT SE & CO. KGaA en/of Bayer AG niet garanderen en/of instaan voor de volledigheid, juistheid en/of update van informatie, advies en aanbevelingen tegenover u en andere derde partijen.

De informatie in deze online tutorial is bestemd voor een internationaal publiek en mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden. Het wordt niet uitgelegd met verkoopsdoeleinden. Hou er rekening mee dat sommige hierin weergegeven informatie in bepaalde landen onderhevig kan zijn aan specifieke wettelijke voorschriften, beperkingen of verboden. Producten zijn mogelijk niet in elk land verkrijgbaar of geregistreerde gebruik, handelsnamen en formules kunnen verschillen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen op een veilige manier. Lees altijd het label en de productinformatie voor gebruik. Let op de risico-indicatoren en volg de veiligheidsvoorschriften op het label en andere vereiste beheerspraktijken.
Voor specifieke informatie en aanbevelingen voor het CONVISO® SMART systeem, gelieve KWS of een vertegenwoordiger in uw land te raadplegen.

CONVISO® is een geregistreerd handelsmerk van Bayer AG.