U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

Peter en Leen Capiau-Nachtergaele

Peter en Leen hebben in Maarkedal een gemengd bedrijf akkerbouw-veeteelt met ongeveer 200 melkkoeien en 110 hectare land. In hun teeltrotatie hebben ze suikerbieten, aardappelen, wintertarwe en gras-maïs.

In 1993 hebben ze het bedrijf overgenomen en sindsdien zaaien ze onafgebroken KWS-suikerbietrassen zegt Peter.

“Niet alleen omdat Jan Van Cauwenberghe ons dat adviseert maar omwille van de zeer goede ervaringen die we jaar na jaar met de KWS rassen hebben en die bovendien bevestigd worden door de officiële resultaten van het KBIVB. Een hoog financiële inkomen dat te danken is aan een zeer goede opkomst, hoge wortel- en suikeropbrengsten en ook niet onbelangrijk zijn de boven gemiddelde bladziekten toleranties”.

Dit jaar kozen ze voor CONVISO® SMART. De innovatie van KWS waarbij de onkruidbestrijding uit slechts twee herbicide behandelingen zonder vooropkomst bestaat.

Op hun percelen gelegen in de werktuigendagen te Oudenaarde hebben zij ervaring opgedaan en besloten dit jaar uitsluitend te kiezen voor SMART KWS.
Ze vinden het zeer belangrijk dat het systeem er gekomen is nu er heel wat herbiciden in de bietenteelt verdwijnen. “De arbeidsbesparing is ook niet onbelangrijk” zegt Leen. “En zeker op ons bedrijf waar de werkdruk in het voorjaar zeer hoog is.”

Hun ervaring met het CONVISO® SMART systeem omschrijven ze in een woord TOP!! “Zeker als we dit jaar rond kijken en zien hoe moeilijk de onkruidbestrijding verlopen is. Als we aan collega’s vertellen dat wij maar twee bespuitingen uitvoerden staan ze vol ongeloof te kijken dat onze bieten zo zuiver staan. Nochtans was er veel opslag van koolzaad en Melganzenvoet. Ze zouden het zeker iedereen aanraden.

Peter weet nog te vertellen dat hij schrik had voor de toekomst van de bietenteelt maar met de komst van het CONVISO® SMART systeem ziet hij het weer volledig zitten.

Terug naar het overzicht