TESSILIA KWS

Bevestigt jaar op jaar

  • Rhizomanie tolerant
  • Nematoden tolerant

Eigenschappen in detail

Sterkte punten

  • Financieel nr. 1 van alle rassen
  • Super opbrengsten in besmette en onbesmette velden

Bron: KBIVB 2020

Telers aan het woord

KWS_BE_Testimonial_2020_Vandendorpe.jpg

Pieter Vandendorpe

Pieter Vandendorpe heeft een akkerbouw- en veeteeltbedrijf in het pittoreske Mullem.

Pieter is landbouwer sinds 2017 en start daarmee de derde generatie Vandendorpes op de hoeve. Naast zijn activiteiten van akkerbouw en veeteelt fokt hij ook paarden en is hij één van de jongere duivenmelkers.

Met zijn gezond boerenverstand trekt hij de lijn door en zegt: “Bieten telen is als met de duiven spelen. Alleen met iets dat gezond is kan je prijzen winnen en hoogvliegers binnen halen”.

Vandaar de liefde voor de KWS rassen. Dit jaar koos hij voor het ras Tessilia KWS vanwege de zeer goede ervaring vorig jaar en de bevestigende cijfers op de Belgische en Nederlandse rassenlijst. “De nr. 1 merk je natuurlijk direct op zegt Pieter”.

De foto is van begin november. “De bieten werden slechts één keer met een fungicide gespoten, toch zeer gezond en geen vergeling!”

KWS_BE_Testimonial_2020_Bostyn.jpg

Rik en Ann Bostyn

Rik en Ann Bostyn uit het West-Vlaamse Moorslede, hebben een gemengd bedrijf met akkerbouw, melkvee en een boomkwekerij. Sedert dit jaar baten we het landbouwbedrijf samen uit met zoon Jelle. De voornaamste teelten zijn bieten, aardappelen en maïs.

Het zal toch al tussen de 20 en 30 jaar zijn dat we KWS bieten zaaien. Dit jaar kozen we voor Tessilia KWS, omdat het over de laatste 2 jaar de nr. 1 was qua financieel inkomen in de officiële rassenlijst van de KBIVB. Dit is toch wel een heel belangrijke parameter. De combinatie suikerrijkheid/ wortelopbrengst zorgt hiervoor. Tessilia heeft ook een zeer goede tolerantie tegen witziekte waardoor één bespuiting tegen de bladziekten volstond dit jaar. Er zijn opvallend weinig schieters.

De bieten hebben de droge zomer goed doorstaan en zien er alvast veelbelovend uit. Alleen de onkruidbestrijding was dit jaar zeer moeilijk in de traditionele rassen. Zelfs na een groot aantal bespuitingen met het FAR systeem en een schoffel beurt was het onkruid nog onvoldoende bestreden en zo te zien was ik dit jaar niet alleen. Wel zag ik bij mijn buur Geert, die dit jaar met het CONVISO® SMART systeem werkte, wel een goede onkruidbestrijding met slechts 2 bespuitingen. We hebben onze fyto rekeningen eens naast elkaar gelegd en amai de meer kost bij mij is enorm groot ten opzichte van het CONVISO® SMART systeem.

Als er voldoende zaden beschikbaar zijn kiezen we volgend jaar zeker voor SMART KWS bieten.

KWS_BE_Testimonial_2020_Gino-Nollet.jpg

Gino Nollet

Gino Nollet heeft een gemengd bedrijf in Veurne: melkvee, varkens en akkerbouw.

Voor de suikerbieten heeft hij een teeltrotatie van 1 op 5.

Hij kiest al jaren voor suikerrijke KWS rassen omdat deze garantie geven op een goede opkomst, sterke ziektentolerantie en vooral de beste financiële resultaten.

Dit jaar zaaide hij het ras Tessilia KWS.

”De bieten staan op een nogal zware grond en konden vroeg gezaaid worden, maar door de droge omstandigheden was het nuttig om ze te beregenen na zaai. Er werd 30 liter beregend. Het resultaat is verbluffend. De opkomst was perfect en de bieten hebben gans de zomer zeer goed gegroeid. De oogst moet nog gebeuren maar is veel belovend.”

KWS_BE_Testimonial_2020_Rosseel_Quote.jpg

Dirk en Cindy Rosseel-Verbeerst

Dirk en Cindy Rosseel-Verbeerst wonen in Poperinge sinds 1997 op een vernieuwd bedrijf.

Naast de hoofdteelt hop, van telen tot en met de verwerking in balen, hebben ze ook nog een akkerbouwbedrijf met de klassieke akkerbouwteelten waaronder suikerbieten en een gesloten varkensbedrijf.

Dirk kiest al zijn volledige carrière voor KWS op advies van zijn broer Geert en de regionale KWS adviseur Dirk Vandepitte.

“Ze kunnen mij overtuigen om voor KWS te kiezen door de hogere financiële opbrengsten die we halen ten opzichte van andere rassen dankzij de hoge suikergehaltes en suikeropbrengsten, de goede bladziektentolerantie, lage tarra en het gering aantal schieters.

Mijn keuze voor volgend jaar is al gemaakt zegt Dirk.”

KWS_BE_Testimonial_2020_Arthur_Gielen_Quote.jpg

Arthur Gielen

Arthur Gielen heeft een akkerbouwbedrijf in Vechmaal-Heers, met als voornaamste teelten bieten, granen en maïs.

Arthur vertelt: ”Tien jaar zijn we trouw aan de KWS rassen. Dit jaar is het Tessilia KWS geworden. Ik kijk naar de meerjarige resultaten van het KBIVB. Bladgezondheid, rijkheid, suikergehalten enzovoort, zijn voor mij belangrijk. Ik heb samen met de KWS suikerbieten adviseur Michel Lemmens de resultaten bekeken en zijn er op uitgekomen dat Tessilia de nr. 1 was in zowel België als Nederland.

Ik ben zeer tevreden met het resultaat. Zeer goede groei, ook al hebben we hier zeer weinig regen gehad. Daarnaast hadden de bieten weinig bladziekten.

Volgend jaar wordt het zeker en vast weer Tessilia KWS.”

KWS_BE_Testimonial_2020_Paul_de_Clercq_Quote.jpg

Familie De Clercq

Paul De Clercq is landbouwer sinds 1992 in Melden bij Oudenaarde waar vroeger de internationale werktuigendagen doorgingen. Samen op de foto met dochter Eline en zoon Robin. Beiden landbouwer in spé. Robin is bovendien een veelbelovend wielertalent.

Paul en zijn vrouw Kathleen hebben een gemengd bedrijf akkerbouw-veeteelt. Paul kiest al vanaf het begin van zijn landbouw carrière voor de KWS rassen.

Dit jaar werd het Tessilia KWS vanwege de zeer goede ervaringen met het ras vorig jaar en omdat het de nummer één was in de officiële proeven in zowel België als Nederland. Paul kiest voor rassen met een hoog suikergehalte die geschikt zijn om gedurende de volledige campagne te rooien. Het valt hem ook op dat Tessilia een goede tolerantie aan witziekte heeft en hij weinig schieters gehad heeft..

Op een ander perceel waar hij in het verleden al eens rhizoctonia had, zaaide hij Hendrika KWS. De hoge opbrengst, de zeer goede bladziektentolerantie voor een rhizoctonia tolerantras en de zeer goede tolerantie tegen aaltjes waren bepalend bij de keuze.

De bieten werden de eerste week gerooid.

Volgend jaar worden er zeker weer Tessilia’s uitgezaaid.

Beet Seed Service
Vind uw adviseur