U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • Header_KWS_Rüben_MehrWert_Service.jpg
    'UNBEETABLE': Een gewas met vele talenten

De suikerbiet - een echte allrounder

De bietenteelt, met als hoofddoel de productie van suiker en alcohol, maar ook de productie van biogas en diervoeder, levert veel milieuvoordelen op. De biet helpt om bodem, water en hulpbronnen te sparen. Hieronder vindt u informatie over de kracht van de biet.

Suikerbiet, een streekproduct:

Suiker en de andere eindproducten, zoals bio-ethanol of biogas, bereiken de gebruiker zonder lange afstanden af ​​te leggen.

Suikerbieten dragen bij aan de bescherming van het milieu ...

... door voedingsstoffen uit zeer diepe bodemlagen op te nemen. Omdat het gewas het gehele seizoen groeit, gebruikt de biet gemineraliseerde stikstof uit organische stof en voorkomt het uitspoeling van nitraat naar water of grondwater.

Suiker van bieten, een duurzame grondstof:

Geproduceerd op bouwland met goede vruchtwisseling en met respect voor het biologische leven van de bodem- en milieuregels.

Een suikerbietenperceel vormt een "groene long":

Eén hectare suikerbieten produceert meer zuurstof dan één hectare bos. Tegelijkertijd legt het bijna twee keer zoveel CO2 vast en door bio-ethanol of biogas uit bieten te gebruiken, kan het gebruik van fossiele brandstoffen worden verminderd.

Suikerbiet, een veelzijdig gewas:

Het kan niet alleen worden gebruikt voor humane consumptie, maar ook voor brandstof of diervoeders. Daarnaast kan suiker uit bieten dienen als basis voor verpakkingsmateriaal.

De suikerbiet wordt 100% benut

Denk aan humane voeding, diervoeding, eiwit uit bietenblad, basisstof voor cosmetica en groene energie.

De suikerbiet combineert steeds meer verschillende resistentie- en tolerantie-eigenschappen.

Genetica heeft resistenties voor vele ziekten mogelijk gemaakt. Daarnaast is er een groot potentieel om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Suikerbiet, een voorjaarsgewas ...

... wat ideale omstandigheden biedt voor de teelt van tussengewassen. Zo is het mogelijk om nutriënten in vruchtwisseling te binden, de bodemstructuur te verbeteren en biologische ongediertebestrijding uit te voeren.

Suikerbiet, de ideale partner in graanrotatie:

Suikerbiet als voorjaarsgewas is een uitstekende rotatie op graanboerderijen. Het onkruid, de ziekten en de plagen verschillen tussen de twee gewassen. Door de rotatie is het mogelijk om de ontwikkelingscycli van parasieten te onderbreken en onkruid te bestrijden dankzij bietenherbiciden.

De suikerbiet heeft een lange groeiperiode.

Nadat andere gewassen zijn geoogst, blijft het suikerbietenperceel de grond bedekken en dient het nog steeds als habitat voor fauna.