U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
 • SLR-op-stam.jpg
  Snelle Lente Rogge: vanggewas en eiwitproducent

Snelle Lente Rogge

Het ideale vanggewas en rustgewas in 1!

 • Vangt effectief reststikstof en voorkomt daardoor uitspoeling
 • Kan heel goed als rustgewas fungeren
 • Heel goed geschikt om als voedergewas te oogsten of als graan te dorsen

Wat is Snelle Lente Rogge?

Snelle Lente Rogge is een product afkomstig uit de hybride rogge-veredeling van KWS. Het is speciaal ontwikkeld als vanggewas van reststikstof na afloop van een voorgaande teelt van een bepaald gewas en voedergewas in het daarop volgende jaar. Met Snelle Lente Rogge is de milieubelasting lager en is een veebedrijf voor zijn noodzakelijke eiwitvoorziening minder afhankelijk van mondiale eiwitbronnen.

Kijk naar de interessante video’s waarin de teelt en de oogst van Snelle Lente Rogge wordt voorgesteld:

Download hier de brochure

Voordelen van Snelle Lente Rogge

Snelle ontwikkeling

 • Snelle Lente Rogge is een product afkomstig uit de hybride rogge-veredeling van KWS. Hybride rogge onderscheidt zich ten opzichte van de traditionele snijrogge door een vlotte kieming en begingroei (ondergronds en bovengronds) wat resulteert in het succesvol vangen van reststiktsof. Daarnaast kenmerkt hybride rogge zich door meer uitstoeling (meer stengels) per plant en een snelle ontwikkeling in de vorm van lengtegroei in het vroege voorjaar.

Hogere opbrengst

 • Snelle Lente Rogge is in staat om zich direct na zaai in de winter en met name in het vroege voorjaar zeer snel te ontwikkelen en behaalt, wanneer geoogst wordt in april met 4.000-5.000 kg ds per ha en 16-18% eiwit een duidelijk hogere ds-opbrengst dan gangbare snijrogge, triticale en Italiaans Raaigras.
 • Bij de oogst van Snelle Lente Rogge als Gehele Plant Silage (GPs) eind juni, lopen de opbrengstverschillen nog verder op en is 8.000-10.000 kg ds per hectare haalbaar. Door verdunning is het eiwitgehalte in het geoogst product daarentegen lager. Dit is tegen te gaan door een groeiregulator te spuiten, hoger te hakselen, meer stikstof aan te wenden of een kortblijvende hybride winterrogge te zaaien.

Betere economische en ecologische resultaten

 • De opbrengst van 4.000-5.000 kg ds per ha en 16-18% eiwit resulteert in een eiwitopbrengst tussen 640 en 950 kg eiwit per hectare. Bij een marktprijs van 0,60 Euro/kg eiwit levert dat een bruto financiële opbrengst van 500 Euro per hectare.
 • Daarnaast is Snelle Lente Rogge is heel goed in te zetten als rustgewas, waarmee aan de verplichting van de mestwetgeving wordt voldaan:
  • Oogst van Snelle Lente Rogge als GPS in het deegrijpe stadium of voor het graan door te dorsen
  • Ook geschikt om als mengteelt met bijvoorbeeld wintererwten en/of gras te telen. Let hierbij wel op de voorwaarden die gelden voor mengteelt

Extra redenen waarom Snelle Lente Rogge geteeld wordt

Geen bewerking nodig om het vanggewas te vernietigen

 • Snelle Lente Rogge moet vanzelfsprekend niet al in februari of maart mechanisch vernietigd worden. Van percelen waarop het vanggewas mechanisch vernietigd is, droogt door de grondbewerking in combinatie met de vaak schrale oostenwind in maart en april de bouwvoor harder uit dan van percelen met Snelle Lente Rogge, waarvan de bouwvoor tot na de oogst onaangeroerd blijft.
 • Daarnaast is het gebruik van glyphosaat niet nodig. Wanneer geploegd is voor zaai van de maïs, is hergroei en daarmee concurrentie op vocht en nutriënten met de volgteelt maïs niet aan de orde.

Unieke hybride rogge

 • Snelle Lente Rogge is een product afkomstig uit de hybride rogge-veredeling van KWS. Hybride rogge onderscheidt zich ten opzichte van de traditionele snijrogge door meer uitstoeling (meer stengels) per plant en een snellere lengtegroei in het vroege voorjaar. Vervolgens kan dan in april ook veel eerder geoogst worden. Daarbij wordt een drogestofopbrengst behaald die vergelijkbaar is met de opbrengst van de traditionele snijrogge die normaal gesproken in mei wordt geoogst. Door de tijdige oogst van de Snelle Lente Rogge in april blijft er voldoende vocht in de bodem achter voor een vlotte start van de volgteelt maïs. Bovendien zijn er minder vocht en nutriënten nodig voor vertering van de achtergebleven gewasresten.

Bodemverbeteraar

 • Snelle Lente Rogge heeft als hybride rogge, dankzij de hoeveelheid biomassa en beworteling, een positieve invloed op de bodemvruchtbaarheid van de grond.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Jan De Rijck
Jan De Rijck
Sales Manager
Stuur email
Jurgen Geurts
Jurgen Geurts
Area Manager
Stuur email
CONTACT