Tajmer za nicanje

Za nicanje 50% šećerne repe u optimalnim uvjetima tla (dobro upravljanje vodom, prikladna struktura tla itd.) biljkama je potrebna suma toplotnih jedinica od 90 (Izvor: KWS interna ispitivanja). Ta je temperatura izračunata zbrajanjem prosječnih dnevnih temperatura minus osnovna temperatura od 3°C (Milford i dr., 1985.).

Na slici ispod križanje ljubičastih i narančastih linija pokazuje vrijeme u kojem je dosegnuta potrebna temperaturna suma. Ovaj alat namijenjen je za korištenje u razdoblju od ožujka do svibnja.


Ime stranice Datum sjetve Dan stupnja grijanja

Tajmer za nicanje za vašu lokaciju

  Zanima vas tajmer za nicanje?

  Želite li saznati kako možete predvidjeti nicanje na temelju temperaturne sume i želite li prognozu za svoju regiju? Registrirajte se za našu besplatnu aplikaciju myKWS.

  Prijavite se

  Datum sjetve

  50% nicanja na datum

   

  Na taj datum i u optimalnim uvjetima tla trebalo je niknuti 50% posijanih biljaka.*

  suma toplotnih jedinica

  • suma toplotnih jedinica
  • nicanje 50%
  • danas

  Izvor: DTN

  dnevna srednja temperatura

  • dnevna srednja temperatura
  • nicanje 50%
  • danas

  Izvor: DTN

  * Izračun: Prosječne dnevne temperature minus osnovna temperatura od 3°C