• rinderfuetterung_121_ernte.jpg
    Žetva kukuruza

Vrhunac svake sezone: žetva

Za svakog poljoprivrednika žetva je naporna, ali i zadovoljavajuća. Nakon dugog rasta i razvoja, konačno žanjemo ono što smo posijali. Postoje različiti postupci i aspekti koje treba uzeti u obzir za svaku vrstu usjeva.

Kukuruz se može žeti za proizvodnju zrna i kositi za pripremu kukuruzne silaže za ishranu stoke ili kao supstrat za bioplinska postrojenja.

Ovdje smo istaknuli najbitnije razlike.

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Različite upotrebe - različite metode berbe/žetve/košnje

Obrada strništa nakon žetve kukuruza

Intenzivno usitnjavanje stabljike i obrada tla nakon žetve kukuruza vrlo je dobra mjera za kontrolu kukuruznoga moljca i za borbu protiv Fusarium sp. u kasnijim usjevima. Različiti eksperimenti su pokazali da upotreba malčiranja nakon žetve kukuruza može značajno smanjiti broj ličinki kukuruznog moljca i pojavljivanje Fusarium sp. u slijedećem usjevu. Smanjena učestalost Fusarium sp. također značajno minimizira rizik od prekomjernog sadržaja DON-a, primjerice u naknadnom usjevu ozime pšenice.

Nakon žetve dolazi sjetva!

Iz tog razloga posebno je važno intenzivno usitnjavanje strništa nakon kukuruza. Grafikon u nastavku ilustrira kvalitetu usitnjavanja raznih tipova malčiranja.

Kao što možete vidjeti na grafikonu, postoje određene razlike u kvaliteti usitnjavanja stabljike kukuruza s raznim tipovima malčera. U ovom eksperimentu, malčer s velikim čekićastim reznim radnim tijelima dao je najbolje rezultate.

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA