• bodenbearbeitung_landingpage.jpg
  Obrada tla

Obrada tla

Obradom tla postavljate temelj za uspješnu žetvu. Posebno s obzirom na odredbe o upotrebi gnojiva i pesticida, oranje dobija ponovno na značaju. Ovdje je obrada podijeljena u: obradu strništa, osnovnu obradu tla i predsjetvenu pripremu. Obrada strništa ima za cilj stimulirati nicanje rasutog sjemena iz žetve i sjemena korova, prekid kapilariteta tla i ravnomjeran raspored žetvenih ostataka. Osnovna obrada tla rastvara tlo kako bi korijenov sustav naknadnog usjeva mogao nesmetano rasti. Predsjetvena priprema služi poravnavanju površine tla i konsolidaciji sjetvenih slojeva.

Izvori grešaka u obradi tla

Kako izgledaju optimalna svojstva tla?

Optimalno tlo treba biti

 • Opušteno
 • Bez kompresije
 • Sipko
 • Izbalansiranih horizonata tla

Posljedice neispravne obrade tla

Nepravilna uporaba tehničkih mjera može dovesti do zbijanja tla. U srednje teškim i teškim tlima, zbijanje se događa uglavnom u području tabana pluga, a u lakim tlima, najčešće u podtlima.

Posljedice zbijanja su:

 • Zadržavanje vode i erozija
 • Manjak kisika u tlu
 • Smanjenje aktivnosti mikroorganizama
 • Smetnje u procesu mineralizacije
 • Ograničenje ukorjenjivanja
 • Prekid podizanja kapilarnih podzemnih voda


To zauzvrat dovodi do:

 • Manjka hranjivih sastojaka
 • Promjene i gubljenje boje listova
 • Značajnih kratkotrajnih gubitaka u proizvodnji


Protumjere:

 • Duboko rahljenje (podrivanje)
 • Gume pogodne za tlo
 • Povećanje sadržaja humusa postrnim usjevima, organska gnojidba i korekcija pH vrijednosti
 • Izbjegavanje obrade tla u vlažnim uvjetima

Obrada strništa nakon žetve - 10 činjenica koje biste trebali uzeti u obzir

Kako biste postigli optimalnu obradu strništa nakon žetve, morate imati na umu sljedeće točke:

 • Oštre dijelove stroja za rezanje i sjeckanje kako bi dobili kratke i usitnjene dijelove žetvenih ostataka
 • Optimiziran raspored žetvenih ostataka u svim profilima tla
 • Plitka obrada (2-3 cm) neposredno nakon žetva na:
  • Raspodjela slame i korova što je moguće ravnomjernije
  • Poticanje žitarica i korova na klijanje i nicanje
 • Prekid vodenih kapilara u tlu radi sprečavanja neproduktivnog isparavanja.
 • Obradu strnjišta obavite ukoso kako biste ujednačili dubinu obrade i unaprijedili efikasnost radnih motičica. Na velikim površinama 45 ° u odnosu na smjer sjetve.
 • Otprilike 7 do 10 dana nakon žetva treba obaviti još jednu plitku obradu (5-10 cm)
 • Akumulirano sjeme treba kontrolirati, a ostatke usjeva pomiješati u tlo
 • Što je zemlja suša, to dublje treba raditi kako bi se osiguralo dovoljno vlage za klijanje i truljenje žetvenih ostataka
 • Što je zemlja vlažnija, treba raditi pliće kako bi se izbjegla strukturna oštećenja tla

Priprema zemljišta

Predsjetvena priprema dio je završne pripreme za sjetvu i zato se obično vrši nakon osnovne obrade.

Posebno je važno napomenuti:
Dubina obrade u predsjetvenoj pripremi zemljišta ovisi o potrebama usjeva. Sjeme manje veličine i energije klijanja (npr. šećerna repa, uljana repica) uglavnom zahtijevaju posebno plitku i fino usitnjenu pripremu zemljišta.
Predsjetvena priprema zemljišta za sjetvu kukuruza treba se obaviti nešto dublje jer je zrno kukuruza krupnije i ima veću energiju.