• kws-katalog08-14_page_26_image_0001.jpg
    SILAŽA

SILAŽA KUKURUZA

Nakon godina intenzivnog istraživanja i selekcije, naši hibridi silažnog kukuruza postali su snažan brend. KWS hibridi se ističu poboljšanim i povećanim sadržajem škroba koji osigurava odličan energetski dio obroka čime povećava ukupnu vrijednost hrane.

Maksimizirajte potencijal hrane koju proizvodite

Osnovna vodilja smanjenja troškova ishrane je optimizacija onoga što proizvedete na vlastitoj zemlji. Viši sadržaj energije u silaži poboljšava učinkovitost obroka: krava dobiva više energije iz vlastitog uzgoja i tako proizvodi više mlijeka iz domaće hrane.

Ostale vijesti i novosti

Hibridi za dvostruku namjenu: zrno i silažu

Dvostruka namjena:

fleksibilna i profitabilna proizvodnja

Siliranje

Više o siliranju kukuruza možete pronaći na linku:

Saznajte više

Vrhunski silažni hibridi

PRONAĐITE SAVJETNIKA