• CR-_management_header.jpg
    CR+
    Zajedničkim snagama protiv Cercospore.

Upravljanje CR+

Područja s visokim pritiskom:

CR+ sorte nude nove i uzbudljivo snažne mogućnosti za suzbijanje Cercospore. U mnogim slučajevima napredovanje bolesti je usporeno te je smanjena težina bolesti.

Zaštita

S manje dostupnih fungicida i razvojem otpornosti prema nekim fungicidnim načinima djelovanja, CR+ sorte su snažan novi element u Vašoj strategiji kontrole Cercospore.

Kombinacija CR+ sorti s optimiziranom upotrebom fungicida nudi priliku za smanjenje utjecaja bolesti na vaš usjev, kao i za smanjenje dugoročnog pritiska Cercospore.

Produktivnost

Čak i u godinama s iznimno visokim pritiskom Cercospore, sorte CR+ mogu dati visoke i pouzdane prinose šećera, osiguravajući produktivnost vaše šećerne repe.

Održivost

CR+ sorte u kombinaciji s klasičnim mjerama zaštite bilja nude priliku za dugoročno održivu kontrolu Cercospore: kao dio snažnog upravljanja otpornošću na fungicide, CR+ sorte štite fungicide i obrnuto.

Pratite KWS kanal

Cilj kontrole pomoću CR+ su zdravi listovi sve do vađenja.

CR+ prekida začarani krug Cercospore

postizanjem cilja „Zeleni listovi sve do vađenja“

Cercospora započinje začarani krug

Smanjena kontrola nad Cercosporom i nakupljanje inokuluma zbog manje dostupnih fungicida.

Ovogodišnje zaraženo lišće polazište je za novi razvoj bolesti sljedeće godine.

CR+ prekida začarani krug

Postizanjem cilja "Zeleno lišće sve do vađenja", Vaša repa će ostati potpuno produktivna, razina inokuluma i pritisak bolesti su smanjeni.

To dovodi do veće dugovječnosti fungicida kao i CR+ zaštite.

Održivo upravljanje bolestima

Ovogodišnje ulaganje u kombiniranje CR+ s ciljanom fungicidnom strategijom isplatit će se danas, ali još više u budućnosti.

Za cilj upravljanja CR+: Zaštita, produktivnost i održivost idu ruku pod ruku!

Područja pod visokim pritiskom Cercospore

CR+: nova generacija Cercospora sorti

Uzmite najbolje od obje dimenzije: zaštita + prinos.

Nova generacija Cercospora sorti slijedi novo pravilo: visoka razina zaštite od Cercospore PLUS visoki prinosi pod visokim i niskim pritiskom Cercospore.

Borba protiv patogena

Naši uzgajivači identificirali su jaku otpornost CR+ sorti na Cercosporu u širokom rasponu divlje repe. Klasičnim metodama uzgoja križana je s KWS rasplodnim materijalom.

PRONAĐITE SAVJETNIKA