• KWS0920_landscape_fields_crop_rotation_0174.jpg
    Plan održivosti 2030.

Održivost počinje od sjemena

Poljoprivreda se suočava sa značajnim globalnim izazovima.
Oni uključuju rastuću svjetsku populaciju, sve veće posljedice klimatskih promjena te očuvanje bioraznolikosti i prirodnih resursa.

Inovacije u uzgoju biljaka mogu imati i imat će ključnu ulogu u nadilaženju tih izazova. Raznovrstan i uspješan portfelj sorti nastao primjenom inovativnih metoda uzgoja omogućava značajno smanjenje ulaznih sredstava uz istovremeno očuvanje stabilnih, visokih prinosa u skladu s geslom:

#sijemobudućnost.

„Želimo biti partner na kojeg će se poljoprivrednici i čitavi poljoprivredni lanac vrijednosti moći osloniti i u budućnosti. Naš Plan održivosti 2030. pomaže nam u tome da od zahtjeva postavljenih poljoprivrednoj industriji stvorimo konkretan plan pružanja rješenja kao društvo specijalizirano za proizvodnju sjemena kako bismo dali podršku gospodarski izvedivoj, ekološki održivoj te društveno odgovornoj poljoprivredi.”

Dr. Felix Büchting, predstavnik Izvršnog odbora KWS-a

Naši su ciljevi podijeljeni u dvije kategorije i šest glavnih elemenata.

Iako se održivost oduvijek nalazi u središtu svega što činimo, sada smo poduzeli sljedeći korak kako bismo utvrdili jasan plan s mjerljivim ciljevima koje želimo ostvariti do 2030. Na taj način osiguravamo transparentnost i činimo naše napore vidljivijima. Oni nas jasno usmjeravaju prema naprijed i pomažu u izvršavanju konkretnih zadataka na putu do konačnog cilja.

Zaštita proizvodnje hrane

Naš je cilj omogućiti prosječno godišnje povećanje prinosa od 1,5% za poljoprivrednike (ratarske kulture).

Želimo ostvariti taj cilj usredotočivanjem na dva glavna čimbenika:

Napredak u proizvodnji biljaka

Napredak u proizvodnji biljaka predstavlja najvažniji čimbenik koji doprinosi zaštiti proizvodnje hrane za rastuću svjetsku populaciju suočenu s klimatskim promjenama i ograničenim resursima. Trenutačne stope rasta prinosa nisu dovoljne za zadovoljavanje potražnje i istovremeno očuvanje zemljišta za prirodna staništa i divlje životinje te suočavanje s učincima klimatskih promjena. Imajući to na umu, odlučili smo ne samo zadržati našu dugogodišnju usredotočenost na kontinuirano povećanje prinosa, već i pažljivije pratiti te analizirati vlastito poslovanje. Osim toga, uvest ćemo i dodatne praktične mjere kako bismo poljoprivrednicima pomogli u ostvarenju najboljih mogućih rezultata koristeći dostupne poljoprivredne površine.

Digitalna poljoprivredna rješenja

Digitalna poljoprivredna rješenja poput aplikacije myKWS pomažu poljoprivrednicima u optimizaciji poljoprivrednih aktivnosti na način da donose bolje odluke tijekom uzgoja biljaka. Veći prinosi i pametnije korištenje ulaznih sredstava može se postići upotrebom čitavog raspona KWS-ovih pomoćnih digitalnih alata za poljoprivredu. Postavili smo jasan cilj pružanja digitalnih poljoprivrednih rješenja poljoprivrednicima na više od šest milijuna hektara do 2030. Taj će se cilj ostvariti prvenstveno pružanjem budućih KWS-ovih registriranih sorti izravno uz digitalno proširenje prilagođeno korisniku. Na taj je način pomoću digitalnih poljoprivrednih rješenja do 2030. moguće ostvariti do četvrtine ukupnog cilja povećanja godišnjeg prinosa od 1,5%.

Minimalizacija potrebnih ulaznih sredstava

Naš je cilj omogućiti smanjenje kemijske zaštite usjeva u Europi (i diljem svijeta) za više od 50%.

U Europskom zelenom planu i strategiji Od polja do stola utvrđeni su jasni ciljevi u vezi s održivom poljoprivredom u Europi. Među tim ciljevima nalazi se i 50%-tno smanjenje korištenja kemikalija za zaštitu usjeva. Upravo u tom pogledu sektor sjemena nastavlja djelovati kao ključni pružatelj rješenja. KWS ne ograničava svoje ciljeve na europsku regiju - oba se cilja odnose na našu djelatnost diljem svijeta.

Taj cilj želimo postići:

1. ulaganjem više od 30% našeg proračuna za istraživanje i razvoj godišnje u smanjenje ulaznih sredstava.

Otkad smo započeli s uzgojem vlastitih sorti, KWS ulaže sredstva u istraživanje i razvoj novih i boljih sorti i sjemena. Tijekom 2019. i 2020. uložili smo 236 milijuna eura u svoje djelatnosti istraživanja i razvoja. Sada smo si postavili transparentan cilj ulaganja preko 30% godišnjeg proračuna za istraživanje i razvoj u smanjenje ulaznih sredstava (vode, gnojiva, pesticida). To znači da pripremamo točno određene projekte usredotočene na razvoj sorti koje su otpornije na bolesti ili patogene, više toleriraju klimatske izazove poput suša ili poplava i koje zbog toga, primjerice, trebaju manje poljoprivrednikove pažnje i manje sredstava za zaštitu usjeva.

2. osiguravanjem toga da više od 25% KWS-ovih sorti bude primjereno za poljoprivredu niskih ulaganja.

Ekonomične (low input) sorte predstavljaju sorte koje mogu koristiti postojeće resurse na učinkovitiji način i čija je uspješnost ispitana u uvjetima niskih ulaganja.

Te uvjete niskih ulaganja definiramo kao niske razine primjene gnojiva, slabu dostupnost vode ili sušu te nisku razinu primjene kemikalija za zaštitu usjeva. Dakle, u tim uvjetima mogu uspjeti samo sorte s visokom stopom uspješnosti. Cilj KWS-a je da osigura da se najmanje 25% novoregistriranih sorti u našem portfelju klasificiraju kao sorte primjerene za poljoprivredu niskih ulaganja.

Povećanje raznolikosti usjeva

Naš je cilj obogatiti mogućnosti plodoreda povećanjem broja usjeva s programima ciljanog uzgoja s 24 na 27 do 2030.

KWS već sada pokazuje veliku raznolikost usjeva kroz provođenje programa uzgoja 24 različite vrste usjeva i nudi jedan od najširih portfelja na svjetskom tržištu sjemena. Do 2030. pokušat ćemo još više proširiti portfelj kako bismo poljoprivrednom sektoru pružili dodatne gospodarski i ekološki održive mogućnosti plodoreda. KWS je usredotočen na osiguravanje dodatnih usjeva kako bi doprinio zaštiti i očuvanju raznolike poljoprivrede. Osim toga, usredotočeni smo i na usjeve koji mogu pružiti alternativne ili lokalne izvore bjelančevina. Naposljetku, razmatramo i integraciju programa uzgoja za usjeve koji omogućavaju ili nadopunjuju održive sustave uzgoja i plodoreda.

Podržavanje održive prehrane

Cilj nam je osigurati da više od 40% sorti bude prikladno za pretežito izravnu uporabu u ljudskoj prehrani.

Budući da se sve više ljudi okreće pretežito vegetarijanskoj prehrani, prehrambena industrija nastoji ispuniti povećanu potražnju pomoću novih proizvoda biljnog porijekla i zamjenom, primjerice, mesa, jaja i mlijeka zamjenskim proizvodima biljnog porijekla. Svojim ciljem da osiguramo da najmanje 40% prinosa KWS-ovih sorti bude prikladno za pretežito izravnu uporabu u ljudskoj prehrani dodatno učvršćujemo svoju predanost pružanju raznolike hrane i podržavanju rastuće potražnje za vegetarijanskom prehranom nakon dodavanja povrća u svoj portfelj 2019. godine.

Poboljšanje ekološkog otiska

Svoj ekološki otisak poboljšat ćemo:

1. smanjenjem emisija opsega 1 i 2 za 50% do 2030. i ostvarenjem nulte neto emisije do 2050.

KWS je za nadolazeće godine postavio ambiciozan cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova opsega 1 i 2 za 50% do 2030. Cilj nam je da 2050. ostvarimo nultu neto emisiju. Ti su ciljevi usklađeni sa smanjenjima potrebnima da se zagrijavanje zadrži na 1,5 °C. Za KWS kao uzgajivača biljaka proizvodnja i istraživanje zahtijevaju najveća ulaganja energije. Između ostalog, naprednije tehnologije i učinkovitije korištenje postojećih objekata i resursa, kao i povećana primjena obnovljive energije u poslovnim prostorima te pogonima za uzgoj i proizvodnju bit će glavni pokretači smanjenja naših emisija.

2. uvođenjem bodovnih kartica za osiguravanje transparentnosti u pogledu ekološkog otiska svih jedinica za proizvodnju sjemena.

Kako bismo osigurali da se KWS-ov specifični ekološki otisak svede na minimum i kako bismo mogli dokazati potrebne dubinske uvide, više se nećemo oslanjati isključivo na interne smjernice i revizije, već ćemo uvesti ekološke bodovne kartice za sve interne jedinice za proizvodnju sjemena. Sustav bodovnih kartica bit će usmjeren, između ostalog, na bioraznolikost, zaštitu voda i emisije. Sve proizvodne jedinice, uključujući pogone za preradu i interne površine za umnožavanje sjemena vrednovat će se zasebno, što nam omogućuje praćenje internih lokacija i procesa s ciljem pronalaska prilika za poboljšanje te prikaz ekološkog otiska naših djelatnosti.

Poticanje društvenog angažmana

Ovaj cilj želimo postići:

1. ulaganjem najmanje 1% EBIT-a godišnje u društvene projekte diljem svijeta.

Želimo dodatno preoblikovati korporativne vrijednosti KWS-a u predanost i preuzimanje veće odgovornosti u društvu. Taj cilj želimo postići vanjskim ulaganjem najmanje 1% naše godišnje operativne dobiti u društvene projekte. Utrošeni iznos podijelit će se na pružanje potpore donacijskim i sponzorskim projektima. Naša društvena odgovornost usmjerena je na razvoj pretežito ruralnih područja naših lokacija na kulturnoj, društvenoj i društveno-gospodarskoj razini kako bismo omogućili prilike i ostvarili opću dobrobit svih stanovnika, a isto tako i povećali opću privlačnost tih lokacija. Posebno mislimo na djecu i mlade. Osim toga, usredotočeni smo na promicanje obrazovanja i znanosti, posebice u području prirodnih i poljoprivrednih znanosti.

2. mjerenjem i stalnim unaprjeđivanjem angažiranosti naših zaposlenika.

„Angažiranošću zaposlenika mjeri se stupanj emocionalne privrženosti zaposlenika njihovom poslodavcu, a stoga i opseg u kojem su zaposlenici motivirani za doprinošenje uspjehu društva i ostvarenje njegovih ciljeva.
KWS će kontinuirano mjeriti i nastojati poboljšati indeks angažiranosti zaposlenika. Angažiranost nije jednokratan projekt, već trajan proces integriran unutar čitavog društva, u kojem rukovoditelji i zaposlenici imaju središnju ulogu.”

3. kontinuiranim smanjenjem stope ozljeda na radu/profesionalnih bolesti.

KWS je posvećen kontinuiranom poboljšanju općih radnih uvjeta i sigurnosti na radu svojih zaposlenika diljem svijeta. To uključuje prevenciju nezgoda i unaprjeđenje svakodnevnih radnih uvjeta i mentalnog zdravlja. Navedeno se može postići pomoću globalno jedinstvenih standarda i sustavnog obučavanja osoba na rukovodećim položajima u pogledu sigurnosti na radu zaposlenika.

Vaša kontakt osoba

Marcel Agena
Marcel Agena
Društvena odgovornost
Pošalji e-mail
KONTAKT