ClimaCONTROL3

Što se događa kad suša i visoke temperature postanu svakodnevica?

I kako se pripremiti za njih?

Od klijanja do fiziološke zriobe kukuruza, proizvodnja kukuruza je složen proces, a brzina i trajanje svake faze ovise o karakteristikama hibrida i dužini vegetacije pojedinih hibrida kukuruza. Štoviše, uzgojna okolina je vrlo važan čimbenik i, iako može biti stimulativna, ona se najčešće spominje kao vrlo nepovoljan čimbenik.

Problem?

Neke faze razvoja kukuruza odvijaju se u vrijeme visokih temperatura i suše što rezultira nedovoljnim količinama raspoložive vode u zemljištu za biljke. Što znači, kada biljke teško dolaze do vode, troše više energije da bi održale stanični pritisak. Stres koji se stvara uslijed nedostatka vode i hranjivih tvari, ozbiljno utječe na prinos. Međutim, ako bismo se pravovremeno prilagodili novim klimatskim uvjetima, sve to ne bi predstavljalo tako veliki problem. I zaista, klimatske promjene predstavljaju veliki izazov za poljoprivrednu proizvodnju kroz prisutnost sve dužih perioda s visokim temperaturama, dužim periodima suše i ostalim nepovoljnim klimatskim uvjetima koji se javljaju iz godine u godinu. Ali sada možete spremno dočekati te iste izazove.

Koje je naše rješenje?

Tvrtka KWS neprestano radi na poboljšanju kvalitete svog genetskog materijala. U okviru grupe KWS inbred linija, identificiramo gene koji doprinose povećanju tolerantnosti na stres.

Metodologija?

Klasični pristup križanja koje je jasno okarakterizirano linijama koje su vrlo divergentne, kao i ispitivanje osobina dobivenih hibrida. Ovaj pristup prate suvremene metode inženjeringa i promatranja procesa selekcije u okviru mreže KWS pokusnih polja. Da bismo osigurali za Vas najbolja rješenja, postavljene su 4 platforme za ispitivanje utjecaja suše kao i stotine lokacija pokusnih polja diljem Europe. Konačno, veliki broj pokusnih parcela daje podatke o ponašanju hibrida na većim površinama.

Na kraju, sva ova istraživanja dovela su do stvaranja – ClimaCONTROL3 grupe KWS hibrida koji imaju izraženu tolerantnost na sušu. Kroz tri specifične faze – prije cvatnje, za vrijeme cvatnje i poslije cvatnje, ovi hibridi uspjevaju svesti na minimum probleme koji se pojavljuju dolaskom sušnih perioda zahvaljujući dobro razvijenom korjenovom sustavu, efikasnijem iskorištavanju vode i hranjivih tvari iz zemlje, sinkroniziranom metličanju i svilanju i boljoj kontroli gubitaka vode iz biljke. Zbog toga su naši hibridi u stanju efikasnije ostvariti svoj potencijal i optimizirati Vašu dobit.

Ostale vijesti i novosti