• CR-_header.jpg
  CR+
  Nova generacija Cercospora sorti

CR+: Mijenjamo pravila.

Nabavite najbolje od obje dimenzije: Zaštita + Performanse.

Nova generacija Cercospora sorti slijedi novo pravilo: Visoka razina tolerancije I visoke performanse pod visokim i niskim napadom Cercospore.

Ta nova tolerancija utvrđena je u velikoj uzgojnoj populaciji koja je KWS uglavnom proizašla iz širokog raspona materijala divlje repe iz Beta vulgaris ssp. maritima. Razvijen klasičnim metodama uzgoja.

Terensko ispitivanje u Nizozemskoj (2020.): Nova sorta s poboljšanom tolerancijom na Cercospora u usporedbi s trenutnom sortom otpornom na Cercospora, obje pod zarazom bolesti.

Terensko ispitivanje u Nizozemskoj (2020.): Nova sorta s poboljšanom tolerancijom na Cercospora u usporedbi s trenutnom sortom otpornom na Cercospora, obje pod zarazom bolesti.

CR+
Nova generacija Cercospora sorti:
Proboj uzgojem – napravio ga je KWS.

Nova i moćna generacija Cercospora sorti ponudit će novu dimenziju u suzbijanju bolesti i izvedbi prinosa:

Vrhunsko upravljanje pjegavosti listova Cercospora.

Zaštita od Cercospore

 • Održavajte najjaču zaštitu Cercospore tijekom vegetacije čak i pod najvećim pritiskom bolesti. I potencijal za uštedu fungicida.
 • Održava lisnu površinu vašeg usjeva zdravom i aktivnom za punu proizvodnju šećera.

Učinak prinosa

 • Vrhunske performanse u odnosu na trenutne sorte tolerantne na Cercosporu pod visokim pritiskom zaraze Cercosporom.
 • Nema značajne razlike u prinosu u usporedbi s proizvodima sa ili bez tolerancije Cercospore u slučaju odsutnosti zaraze Cercosporom.

Šećerna repa je u teškom okruženju

Promjena pritiska bolesti

Cercospora stavlja šećernu repu pod veliki pritisak:

 • Otprilike dvije trećine globalnih površina šećerne repe karakterizira rizik od umjerenog do visokog napada Cercospore (tj. oko 3 mha). Promatranja pokazuju da bolest osvaja novi teritorij šireći se s juga na sjever dugoročno.
 • Cercospora pjegavost listat je daleko najrazornija bolest listova šećerne repe - smanjuje prinos usjeva i do 50% na mnogim mjestima.
 • Nadalje, Cercospora dovodi do lošije kvalitete prerade što rezultira smanjenom produktivnošću i konkurentnošću industrije šećerne repe.

Učinkovitost fungicida

Suzbijanje Cercospore sredstvima za zaštitu bilja u budućnosti će biti teže.

 • Otpornost na fungicide se široko širi i time smanjuje učinkovitost sredstava za zaštitu bilja.
 • Široka primjena aktivnih tvari za prevenciju rezistencija više nije moguća jer se njihov broj dodatno ograničava.
 • Integrirano suzbijanje bolesti postaje sve važnije – poljoprivrednici su prisiljeni ograničiti upotrebu fungicida koliko god je to moguće.

Kontakt

Hrvatska
Dražen Jurišić dipl. ing. agr.
Direktor divizije šećerne repe i žitarica
Pošalji e-mail
KONTAKT