Kad snažni završetak proizvede sjajne rezultate...

Došlo je vrijeme kada ste samo na korak do ostvarenja visokih prinosa.

Vegetacija odmiče, hibridi su preživjeli sušu tijekom osjetljive rane faze, a sinkronizirano metličanje i svilanje je osiguralo dobru oplodnju i formiranje zrna na klipu. Konačno, hibridi su sigurni i suša i stres im više ne mogu naštetiti?

Netočno. Da, hibridi imaju fiksni broj zrna, ali ne treba vjerovati da su hibridi sigurni od potencijalnih problema vezanih za stres. Ostala je još jedna komponenta na koju suša može utjecati – masa 1000 zrna. Zbog toga, tijekom ove faze razvoja, hibridi moraju biti vrlo efikasni prilikom premještanja i upravljanja vlastitim resursima. Zbog toga su naša istraživanja bila fokusirana na osiguravanje uvjeta u kojima će ClimaCONTROL3 hibridi efikasnije od drugih nalijevati zrno. I tako ste dobili razvijeniji korjenov sustav, viši kapacitet akumulacije vode, bolju kontrolu gubitaka vode uslijed transpiracije i, na kraju, dužu asimilacijsku aktivnost listova u toku sazrijevanja.

Ostale vijesti i novosti
PRONAĐITE SAVJETNIKA