A myKWS felhasználási feltételei

§ 1 Hatály, a myKWS adatai

(1) KWS Magyarország Kft. (a továbbiakban: „KWS”, „mi” vagy „minket”) biztosítja a „myKWS” platform működését a www.kws.com/hu/hu/ oldalon (a továbbiakban: „myKWS”), ahol a megfelelően regisztrált felhasználók hozzáférhetnek a myKWS szolgáltatásaihoz és tartalmaihoz, és felhasználhatják a myKWS-en keresztül időről időre nyújtott további szolgáltatásokat és szoftvereket („myKWS Tools”). A myKWS szolgáltatásaival és tartalmával kapcsolatos további információk a 7. §-ban találhatók meg, a myKWS Tools-ra vonatkozó további információk pedig a jelen Felhasználási feltételek 8. §-ában találhatók meg.

(2) A jelen Felhasználási feltételek hatálya a myKWS alkalmazás és az azon keresztül nyújtott valamennyi szolgáltatás használatára is kiterjed. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában, a jelen Felhasználási feltételekben a „myKWS”, valamint a „Szolgáltatások” és a „myKWS Tools” kifejezésekre történő minden hivatkozás a myKWS alkalmazásra és az azon keresztül elérhetővé tett tartalomra, szolgáltatásokra, eszközökre és szoftverfunkciókra is vonatkozik.

(3) A jelen Felhasználási feltételek szabályozzák a KWS által a myKWS-hez és myKWS Tools-hoz biztosított hozzáférést, valamint a myKWS és myKWS Tools Ön, mint megfelelően regisztrált felhasználó, általi használatát.

(4) Elérhetőségeink:

KWS Magyarország Kft.

Győri Ipari Park Szolgáltató Ház

9027 Győr, Gesztenyefa u. 4

Tel.: +36 / 96 528 710

E-mail: mykws@remove-this.kws.com

A KWS-ről további információkat itt talál: kws.com/hu/hu/

(5) KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET. A MYKWS HASZNÁLATA ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁLÁSSAL JOGILAG KÖTELEZŐ EREJŰ SZERZŐDÉS JÖN LÉTRE ÖN ÉS A KWS KÖZÖTT.

§ 2 A Felhasználási feltételek módosítása

A KWS fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási feltételeket bármikor módosítsa. A KWS értesíteni fogja Önt legalább 30 nappal az előtt, hogy bármilyen módosítás hatályba lépne. Ha Ön nem fogadja el a módosításokat, abbahagyhatja a myKWS és a myKWS Tools használatát, és kérheti, hogy töröljük regisztrált fiókját. AMENNYIBEN FOLYTATJA A MYKWS ÉS A MYKWS TOOLS HASZNÁLATÁT A 30 NAPOS ÉRTESÍTÉSI HATÁRIDŐ LETELTÉT KÖVETŐEN, AZ ÚGY TEKINTENDŐ, HOGY ÖN ELFOGADTA A MÓDOSÍTÁSOKAT.]

§ 3 Regisztráció

(1) A myKWS és a myKWS Tools használatához az Ön felhasználói regisztrációja és a jelen Felhasználási feltételek elfogadása szükséges. A regisztrációval licencszerződés jön létre a KWS és a felhasználó között. Nem keletkezik jogosultság megállapodás kötésére. A KWS jogosult indokolás nélkül elutasítani a felhasználói regisztrációkat.

(2) Ön csak akkor regisztrálhat, ha Ön nagykorú és teljes körűen cselekvőképes. Kiskorúak nem regisztrálhatnak.

§ 4 Az Ön regisztrációja a myKWS-en

(1) A myKWS-en történő regisztrációja ingyenes. A KWS fenntartja a jogot arra, hogy meghatározott tartalmakat vagy a myKWS Tools-t díj ellenében biztosítsa. Az alkalmazandó díj részleteit és egyéb feltételeit az ilyen tartalmakhoz vagy a myKWS Tools-hoz való hozzáférés előtt közöljük.

(2) A regisztráció Önhöz, mint magánszemélyhez, kötődik. Fiókját más személyek nem használhatják, kivéve, ha más fiókok használata vagy összekapcsolása kifejezetten említésre kerül és engedélyezett a szolgáltatásokon belül.

(3) Ön köteles megadni mindazon teljes és helytálló elérhetőségeket és további információkat, amelyeket a regisztráció folyamata során a KWS kér.

(4) Ha a KWS elfogadja a regisztrációját, a KWS aktiválja a fiókját és erről e-mailben értesíti Önt. Az e-mail megérkezésétől kezdve Ön jogosulttá válik a myKWS használatára a jelen Felhasználási feltételek keretein belül. Annak érdekében, hogy ezt megtehesse, meg kell erősítenie fiókja aktiválását az e-mailben található linkre kattintva.

§ 5 Felelősségvállalás a bejelentkezési adatokért

(1) A regisztráció során arra fogjuk kérni, hogy adjon meg egy felhasználónevet és egy jelszót. Fiókja aktiválását és a 4. § (4) bekezdése szerinti megerősítést követően bejelentkezhet a myKWS-be. Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy a felhasználói név ne sértse harmadik felek jogait, különös tekintettel a nevekre vagy védjegyekre, és ne legyen ellentétes a jó erkölccsel.

(2) Ön köteles a fiókjához tartozó bejelentkezési adatokat harmadik felek hozzáférésével szemben védeni és biztonságosan tárolni, valamint gondoskodni arról, hogy a bejelentkezési adatokat ne ismerhessék meg harmadik felek. A FIÓKJÁN KERESZTÜL INTÉZETT BÁRMELY TEVÉKENYSÉGET ÉS JOGÜGYLETET ÖNNEK TULAJDONÍTJUK, MINDADDIG, AMÍG (I) A KWS SZÁMÁRA NYILVÁNVALÓVÁ VÁLIK, HOGY A REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓTÓL ELTÉRŐ SZEMÉLY JÁRT EL, VAGY (II) ÖN NEM BIZONYÍTJA, HOGY A BEJELENTKEZÉSI ADATAIVAL VALÓ VISSZAÉLÉS NEM RÓHATÓ FEL ÖNNEK. AZONNAL TÁJÉKOZTATNIA KELL A KWS-T, HA ATTÓL TART, HOGY ILLETÉKTELEN HARMADIK FELEK MEGSZEREZTÉK VAGY MEG FOGJÁK SZEREZNI A HOZZÁFÉRÉST AZ ÖN BEJELENTKEZÉSI ADATAIHOZ.

(3) Ön köteles az adatait (beleértve az elérhetőségeit is) naprakészen tartani. Ha adatai a felhasználás időtartama alatt megváltoznak, indokolatlan késedelem nélkül ki kell javítania az adatait a személyes beállításaiban a myKWS-en. Ha ezt nem tudja megtenni, kérjük, indokolatlan késedelem nélkül értesítsen minket e-mailben vagy faxon a megváltozott adatairól.

§ 6 A felhasználás befejeződése

(1) A licencszerződést bármikor felmondhatja azzal, hogy kéri a myKWS platformon lévő fiókjának törlését, a myKWS alkalmazás esetében pedig a megfelelő funkció útján érheti el ugyanezt.

(2) A felmondás hatálybalépését követően a szerződéses kapcsolat megszűnik, és a továbbiakban nem használhatja fiókját. A KWS fenntartja a jogot, hogy blokkolja az Ön felhasználónevét és jelszavát, amint a megszűnés hatályba lép.

(3) A KWS JOGOSULT VISSZAVONHATATLANUL TÖRÖLNI A FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS VALAMENNYI ADATOT A FELMONDÁS HATÁLYBALÉPÉSE UTÁN 30 NAPPAL, ÉS BÁRMELY, JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT MEGŐRZÉSI IDŐSZAK LETELTÉT KÖVETŐEN. Amennyiben a KWS-t az adatvédelmi jogszabályok kötelezik az Ön személyes adatainak törlésére, a KWS gondoskodik arról, hogy személyes adatainak törlésére az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kerüljön sor.

§ 7 A kínált szolgáltatások, és a szolgáltatások elérhetősége

(1) A KWS a myKWS útján különféle tartalmakat és egyéb szolgáltatásokat kínál, amelyeket korlátozott ideig használhatók fel. Ez magában foglalhatja például az adatok, cikkek, video- és audiofelvételek, információk és egyéb tartalmak rendelkezésre bocsátását (a továbbiakban „Tartalmak”).

A myKWS-en kínált szolgáltatásokhoz való hozzáférésére és azok használatára jelen Felhasználási feltételek rendelkezései vonatkoznak, valamint bármely további felhasználási feltétel, amely esetlegesen alkalmazandó a konkrét szolgáltatásokra. A hozzáférhető szolgáltatások és funkciók köre a myKWS-en időről időre elérhető szolgáltatásokra és funkcióra korlátozódik, amelyeket a KWS egyoldalú döntése szerint megváltoztathat, eltávolíthat vagy elérhetővé tehet.

(2) A kínált szolgáltatások tartalmazhatnak olyan harmadik fél szolgáltatásokat is, amelyekhez a KWS csupán hozzáférést biztosít. Az ilyen szolgáltatások használatára, amelyek minden esetben harmadik fél szolgáltatásának minősülnek, eltérő vagy kiegészítő felhasználási feltételek vonatkozhatnak, amelyekről a KWS minden esetben tájékoztatni fogja Önt.

(3) A KWS kereskedelmi szempontból észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a kínált szolgáltatás megszakítás nélkül elérhető legyen. Előfordulhatnak azonban átmeneti korlátozások vagy megszakítások műszaki meghibásodások (például áramkimaradások, hardver- vagy szoftverhibák vagy az adatvonalak műszaki problémái) miatt. A KWS NEM GARANTÁLJA, HOGY A KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁS, ILLETVE BÁRMELY SZOLGÁLTATÁS VAGY ELÉRHETŐ TARTALOM VONATKOZÁSÁBAN NEM MERÜL FEL A SZOLGÁLTATÁS MEGSZAKÍTÁSÁT OKOZÓ TÉNYEZŐ, ILLETVE NEM GARANTÁLJA A FENTIEK HIBAMENTESSÉGÉT.

§ 8 A myKWS Tools használata, a számítási eredmények elérhetősége és az azokért való felelősség

(1) A KWS számos ingyenes myKWS Tools eszközt kínál Önnek. A myKWS Tools keretén belül létrehozott eredmények vagy ajánlások nem tekinthetők a KWS nevében tett, jogilag kötelező erejű nyilatkozatoknak. A myKWS Tools használata (és az eredményekre vagy az ajánlásokra való hagyatkozás) a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Jelenleg az alábbi myKWS Tools eszközök érhetők el vagy állnak tervezés alatt:

 • Biogas Calculator
 • Catch Crop Advisor
 • Drying Cost Calculator
 • Feed Advisor Beef
 • Feed Cost Calculator Pig
 • Field Emergence Timer
 • Field Scout
 • Field Vitality Check
 • Fursarium Risk Check
 • Harvest Time Optimizer
 • Heat Sums Check (Corn)
 • Leaf Scanner (Sugar Beet)
 • Nematode Advisor
 • Nematode Manager
 • Pest and Disease Finder
 • Revenue Optimizer Rye
 • SAT DM Monitoring
 • Seed Rate Calculator
 • Seed Services
 • Silage Manager (Corn)
 • Soil Temperature Check
 • Variable Rate Seeding
 • Variety Advisor
 • Variety Comparison
 • Weather Check

(2) Időnként szükség lehet arra, hogy a myKWS Tools bizonyos feltevésekkel és egyszerűsítésekkel működjön, mivel nem lehetséges az egyes egyedi esetek valamennyi körülményét figyelembe venni.

(3) A myKWS Tools eredményeit teljesen automatikusan számítják ki, és azok a KWS előzetes ellenőrzése nélkül kerülnek a felhasználóhoz. A KWS ezért nem zárhatja ki, hogy ritkán előforduló esetekben helytelen eredmények születnek, pl. helytelen bemeneti adatok vagy meghatározatlan modellállapotok miatt. AZ EREDMÉNYEK EZÉRT KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓS AJÁNLATNAK TEKINTHETŐK ÉS NEM GARANTÁLHATÓ A PONTOSSÁGUK. EBBEN AZ ÖSSZEFÜGGÉSBEN A KWS FELELŐSSÉGE KIZÁRT, A 15. §-BAN FOGLALTAKKAL ÖSSZHANGBAN.

(4) A 7. § (3) BEKEZDÉSE ALKALMAZANDÓ A MYKWS TOOLS ELÉRHETŐSÉGÉRE VONATKOZÓAN.

(5) Bizonyos esetekben a speciális szolgáltatások és eszközök használatához konkrét felhasználási feltételek elfogadását teszi szükségessé. A felhasználót külön tájékoztatjuk ezekről a felhasználási feltételekről. Valamennyi aktuális felhasználási feltétel megtalálható a KWS honlapján.

§ 9 A szolgáltatások és a myKWS Tools módosítása

A KWS bármikor jogosult megváltoztatni a myKWS platformon vagy a myKWS Tools alatt ingyenesen elérhető szolgáltatásokat, valamint ingyenesen vagy díj fejében új szolgáltatásokat vagy myKWS Tool eszközöket elérhetővé tenni, illetve ingyenes szolgáltatásokat vagy myKWS Tool eszközöket és kalkulátorokat megszüntetni.

§ 10 A tartalmak védelme, felelősségvállalás harmadik felek tartalmaiért

(1) A myKWS-en elérhető Tartalmak és a myKWS Tools szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi védelem alatt állnak, és a KWS vagy más, az adott Tartalmakat szolgáltató harmadik felek tulajdonát képezik. Ezeket a Tartalmakat és a myKWS Tools-t kizárólag a jelen Felhasználási feltételeknek, adott esetben a szolgáltatásokra vagy a myKWS Tools-ra vonatkozó kiegészítő, egyedi felhasználási feltételeknek megfelelően használhatja, a myKWS-en előírt kereteken belül.

(2) Az myKWS-en elérhető Tartalmakat részben a KWS, részben harmadik felek biztosítják. A harmadik felek által biztosított Tartalmakra a továbbiakban „Harmadik fél által nyújtott Tartalmak”-ként hivatkozunk. A KWS NEM ELLENŐRIZNI A HARMADIK FELEK ÁLTAL NYÚJTOTT TARTALMAK TELJESSÉGÉT, HELYESSÉGÉT ÉS JOGSZERŰSÉGÉT. EZÉRT A KWS NEM VÁLLAL SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGET VAGY KÖTELEZETTSÉGET A HARMADIK FELEK ÁLTAL NYÚJTOTT TARTALMAK TELJESSÉGÉÉRT, HELYESSÉGÉÉRT ÉS JOGSZERŰSÉGÉÉRT. Ez vonatkozik a Harmadik fél által nyújtott Tartalmak minőségére és meghatározott célra való alkalmasságára is, különösen a hivatkozott külső weboldalakon található Harmadik fél által nyújtott Tartalmak tekintetében.

Azokat a Tartalmakat, amelyek kifejezetten nem Harmadik fél által nyújtott Tartalmak, a KWS biztosítja.

§ 11 Műszaki erőforrások, és a felhasználói tevékenységek ellenőrzése

(1) Ön felel azért, hogy rendelkezzen a megfelelő műszaki erőforrásokkal a myKWS és a myKWS Tools használatához. A KWS e tekintetben nem tartozik Önnek semmiféle segítségnyújtási szolgáltatással.

(2) A KWS ezennel tájékoztatja Önt, hogy felhasználói tevékenységei a jogszabályok által megengedett mértékben tárolhatók és felhasználhatók a felhasználói élmény javítása és a myKWS továbbfejlesztése érdekében. Ez magában foglalhatja IP kapcsolati adatainak rögzítését és értékelését a jogszabályok által megengedett terjedelemben, ha indokolt feltételezni a jelen Felhasználási feltételek megsértését és/vagy ha más jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény gyanúja merül fel.

12 § A myKWS és a myKWS platformon elérhető KWS Tools használati joga

(1) A myKWS platformot és a myKWS Tools eszközöket kizárólag a jelen Felhasználási feltételeknek, adott esetben a szolgáltatásokra vagy a myKWS Tools eszközökre vonatkozó kiegészítő egyedi felhasználási feltételeknek megfelelően érheti el és használhatja, a myKWS platformon ismertetett kereteken belül. Bármilyen további felhasználás kizárólag abban az esetben engedélyezett, ha a KWS írásban vagy szöveges formában hozzájárulását adja a felhasználó részére.

(2) Csak akkor jogosult a Tartalmak letöltésére vagy kinyomtatására, ha a myKWS olyan funkciókat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik az ilyen letöltést vagy nyomtatást (például letöltési gombbal).

Ön korlátozás nélküli és nem kizárólagos felhasználási jogot kap a személyes felhasználásra, nem kereskedelmi célokra letöltött vagy kinyomtatott Tartalmak vonatkozásában a jelen Felhasználási feltételekkel összhangban. A Tartalmakhoz fűződő minden egyéb jog az eredeti jogtulajdonosnál (a KWS-nél vagy az érintett harmadik félnél) marad.

(3) A myKWS alkalmazás használatára a következők is vonatkoznak:

 • a myKWS alkalmazás sem részben, sem egészben nem másolható és nem reprodukálható;
 • sem részben, sem egészben nem módosítható, nem szerkeszthető és nem alakítható át;
 • A myKWS alkalmazáshoz csatolt vagy abban található szerzői jogi nyilatkozatok nem távolíthatók el és nem módosíthatók, továbbá
 • Az alkalmazás visszafejtése nem engedélyezett.

(4) A myKWS alkalmazás és a myKWS alkalmazásból származó tartalom szerzői és/vagy egyéb szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. Ön ezennel megerősíti, hogy az alkalmazás használata nem biztosít Önnek semmiféle jogot a myKWS alkalmazással kapcsolatos szoftverre, védjegyekre vagy tartalomra vonatkozóan, továbbá hogy Ön azt kizárólag a jelen Felhasználási feltételeknek mindenben megfelelve használhatja. Ez nem érinti a jogszabály alapján kötelezően biztosítandó jogokat.

§ 13 Fiókok letiltása

(1) A KWS ideiglenesen vagy véglegesen letilthatja az Ön myKWS fiókját, ha:

(a) megszűnik a jelen Felhasználási feltételek alapján létrehozott szerződéses kapcsolat. Ebben az esetben a fiókot zároljuk, amint a megszűnés hatályba lép.

(b) konkrét jelek utalnak arra, hogy Ön megsértette a jelen Felhasználási feltételeket;

(c) A KWS-nek egyebekben jogos érdekében áll letiltani az Ön fiókját, például, ha megsérti vagy megsértette az alkalmazandó jogszabályokat, amikor a myKWS-en elérhető Tartalmakat vagy a myKWS Tools-t használja, vagy ha technikai okok miatt válik szükségessé fiókja letiltása.

(2) Ha a fiókja ideiglenesen vagy véglegesen letiltásra kerül, a KWS blokkolja az Ön hozzáférési jogát. A véglegesen letiltott hozzáférési jogok nem állíthatók vissza. A végleges letiltással érintett személyek kizárásra kerülnek a myKWS használatából, és nem regisztrálhatnak újra a myKWS-en.

§ 14 Adatvédelem

A KWS minőségi szabványai megkövetelik a felhasználók személyes adatainak felelősségteljes kezelését. Az adatok kezelése során a KWS betartja az összes jogszabályon alapuló előírást. A KWS weboldalán elérhető adatvédelmi szabályzat áttekintést nyújt arról, hogy milyen típusú adatokat gyűjtünk, milyen módon használjuk fel és továbbítjuk az adatokat, valamint hogy Ön miként kérheti a KWS által nyújtott információk nyilvánosságra hozatalát.

§ 15 FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA

(1) A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN RÖGZÍTETTEK KIVÉTELÉVEL, A KWS NEM SZAVATOL, VÁLLAL FELELŐSSÉGET VAGY MÁS KÖTELEZETTSÉGET ÖNNEL SZEMBEN AZ ALÁBBIAKKAL KAPCSOLATBAN:

(a) A MYKWS ÉS A MYKWS TOOLS ELÉRHETŐSÉGE, FUNKCIONALITÁSA, TELJESÍTMÉNYE, ÁTVITELI SEBESSÉGEI, TARTALMAI, KÉSLELTETÉSE, PONTOSSÁGA ÉS/VAGY BIZTONSÁGOSSÁGA; VAGY

(b) A MYKWS TOOLS ÚTJÁN LÉTREHOZOTT ÉS/VAGY MEGTEKINTETT BÁRMILYEN TARTALOM, EREDMÉNY VAGY AJÁNLÁS MINŐSÉGE ÉS/VAGY MEGBÍZHATÓSÁGA.

(2) MINDEN EGYÉB SZAVATOSSÁGVÁLLALÁS, FELTÉTEL, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS/VAGY KIKÖTÉS (LEGYEN AZ ÍRÁSBELI VAGY SZÓBELI, JOGSZABÁLY, SZOKÁSJOG, SZOKÁS, KERESKEDELMI HASZNÁLAT, SZOKÁSOS ÜGYLET VAGY MÁS SZERINT KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, BELEÉRTVE A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VAGY HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A PONTOSSÁGRA, A MEGFELELŐSÉGRE, A PONTOSSÁGRA, VAGY AZ IDŐBELISÉGRE VONATKOZÓAKAT) EZENNEL KIZÁRÁSRA KERÜL A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG.

(3) A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN SEMMI SEM KORLÁTOZZA VAGY ZÁRJA KI:

(a) AZ ÖN JOGSZABÁLYON ALAPULÓ JOGAIT; VAGY

(b) AZ ÖN VAGY A KWS FELELŐSSÉGÉT A KÖVETKEZŐKKEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK ESETÉN: (I) E FÉL (VAGY E FÉL SZEMÉLYZETE) GONDATLANSÁGÁVAL OKOZOTT HALÁLESET VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS; (II) E FÉL ÁLTAL ELKÖVETETT CSALÁS (BELEÉRTVE A CSALÁRD MEGTÉVESZTÉST IS); ÉS (III) AMELYEK ESETÉN NEM KORLÁTOZHATÓ VAGY ZÁRHATÓ KI A FELELŐSSÉG AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK SZERINT.

(4) A 15. § (3) BEKEZDÉSE SZERINT A KWS EZENNEL KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET ÖNNEL SZEMBEN BÁRMELY OLYAN VESZTESÉG VAGY KÁR ESETÉRE, AMELY A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKKEL ÉS A MYKWS-SEL KAPCSOLATBAN MERÜL FEL, SZERZŐDÉS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS), JOGSZABÁLY ALAPJÁN VAGY MÁS MÓDON. A KWS KÜLÖNÖSEN KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET:

(a) A KÖVETKEZŐKKEL KAPCSOLATBAN: (I) A MYKWS, A MYKWS TOOLS ÉS A TARTALMAK HASZNÁLATA; (II) A MYKWS, A MYKWS TOOLS ÉS A TARTALMAK ELÉRHETETLENSÉGE VAGY HOZZÁFÉRHETETLENSÉGE; (III) A MYKWS-SEL KAPCSOLATBAN HASZNÁLT HARMADIK FÉL HÁLÓZAT ÉS/VAGY INFRASTRUKTÚRA MEGHIBÁSODÁSA; (IV) BÁRMELY HELYTELEN, PONTATLAN, FELTÖRT, HIÁNYOS, NEM KÉZBESÍTETT, FÉLREIRÁNYÍTOTT VAGY FÉLRECÍMZETT TARTALOM VAGY MÁS ADAT; (V) BÁRMILYEN VÍRUS, VESZÉLYES ÖSSZETEVŐ, ILLETVE VESZTESÉG VAGY KÁR AZ ÖN RENDSZEREIBEN; ÉS/VAGY (VI) A MYKWS BÁRMELY ILLETÉKTELEN ELÉRÉSE ÉS/VAGY MEGNYITÁSA; ÉS/VAGY

(b) A KÖVETKEZŐKÉRT: (I) NYERESÉG VAGY BEVÉTEL ELVESZTÉSE; (II) VÁRT MEGTAKARÍTÁSOK ELVESZTÉSE (III) SZERZŐDÉS, ÜZLET VAGY LEHETŐSÉG ELVESZTÉSE; (IV) ADATOK ELVESZTÉSE, MEGSEMMISÜLÉSE VAGY FELTÖRÉSE; (V) GOODWILL VAGY JÓ HÍRNÉV ELVESZTÉSE; (VI) VAGY BÁRMILYEN JELLEGŰ, AZ (I)-(V) PONTOKBAN LEÍRT KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT, AZ (I)-(VI) PONTOK MINDEGYIKE TEKINTETÉBEN ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY AZ ÉSZSZERŰ MÓDON VÁRHATÓ VAGY TERVEZHETŐ-E, AZT A KWS TÉNYLEGESEN FIGYELEMBE VETTE-E VAGY TERVEZTE-E, AMIKOR ÖN ELFOGADTA A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET.

§ 16 Értesítések

Ha a jelen Felhasználási feltételek kifejezetten másként nem rendelkeznek, a myKWS használatával kapcsolatos valamennyi értesítést írásban kell megtenni, és postai címre vagy e-mailben kell elküldeni.

A KWS e-mail címe: mykws@remove-this.kws.com A KWS postai címe: Győri Ipari Park Szolgáltató Ház, 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. Ezen elérhetőségek módosulhatnak. Amennyiben ez bekövetkezik, a KWS tájékoztatni fogja Önt ezekről a változásokról.

Az Ön e-mail címe és levelezési címe megegyezik azokkal, amelyeket megadott, amikor a myKWS használata céljából regisztrált. Ha ezek az elérhetőségek megváltoznak, kérjük, értesítsen minket erről, VAGY frissítse profilját a myKWS-en.

§ 17 A megállapodás teljessége, és részleges érvénytelenség

A jelen Felhasználási feltételek képezik a teljes megállapodást Ön és a KWS között a myKWS-hez való hozzáféréssel és annak használatával kapcsolatban.

Ha a jelen Felhasználási feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné, jogellenessé vagy végrehajthatatlanná válik, az nem érinti a fennmaradó rendelkezések jogi érvényességét és végrehajthatóságát. Az érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezést a legkisebb mértékben módosítottnak kell tekinteni, amely ahhoz szükséges, hogy érvényessé, jogszerűvé és végrehajthatóvá váljon. Ha ilyen módosítás nem lehetséges, a vonatkozó rendelkezést töröltnek kell tekinteni.

§ 18 Irányadó jog

A jelen Felhasználási feltételekre, valamint a jelen Felhasználási feltételekből és/vagy a myKWS-ből származó vagy azzal összefüggésben felmerülő vitás kérdésekre vagy követelésekre (beleértve a szerződésen kívüli vitákat vagy igényeket is) Anglia és Wales jogszabályai az irányadók, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ egyezmény kizárásával.

§ 19 Jogviták és joghatóság

A jelen Felhasználási feltételek alapján felmerülő valamennyi jogvita esetén, amennyiben az jogilag megengedhető, a kizárólagosan illetékes fórum helye Hannover.

Önön és rajtunk kívül senki más nem jogosult a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezését érvényesíteni a Szerződésekről (harmadik felek jogairól) szóló 1998. évi törvény alapján.

§ 20 Jogfeladás

Bármely (jelen Felhasználási feltételeken, szokásjogon, méltányosságon, jogszabályon vagy máson alapuló) jogról, felhatalmazásról, mentességről vagy jogorvoslatról való lemondás csak akkor hatályos, ha azt értesítés útján közlik, továbbá nem minősül lemondásnak későbbi szerződésszegés vagy hiba vonatkozásában.

Kelt: Győr, 2021. június