RUSTIC

Bokrosodó képessége és fagytűrése kiváló

  • Széleskörűen elterjedt, rekordtermés elérésére képes búzafajta.
  • Agronómiai tulajdonságai lehetővé teszik ökogazdálkodásban való felhasználását.

További részletek

RUSTIC

Bokrosodó képessége és fagytűrése kiváló.Állománya 80 cm magas, szalmájaerős.

Szárszilárdító használata még egy pillangóselővetemény esetén sem szükséges.Levélzete és szára erősen viaszolt.Színezete kékesszürke.

Alkalmazkodó képességének és tápanyagreakciójánakköszönhetőengyengébb talajokra is javasoljuk.

Biztonságos termesztéséhez hozzájárulnagyon jó lisztharmat- és levélrozsdaellenállósága,illetve szárazságtűrő képessége.Rusztikusságának köszönhetőenvethető olyan helyre is, ahová más fajtánkat már nem ajánljuk.Tápanyag reakcióképessége kiváló, ígyintenzív körülmények között akár a hektáronkénti10 tonna fölötti termést is ellehet érni.

Kinek ajánljuk?

Termesztését azon gazdálkodóknakjavasoljuk, akik a termesztéstechnológiaszabályait teljes mértékbennem tudják betartani vagy egy költséghatékonytechnológia mellett szeretnénekátlagon felüli termést realizálni.Előveteményre nem érzékeny, így vetésforgóbajól beilleszthető.

A fajtáról nyilatkozták

„Őszi búza vetésterületünk évről évre350-400 ha között változik, amely területekenfolyamatosan próbálunk ki új fajtákat.Így kezdődött a Rustic esetébenis, amit a tesztelés eredménye után nagyobbterületen kezdtünk termeszteni.Az elmúlt hat év tapasztalata azt bizonyítja,hogy közepes tápanyag-ellátottságmellett is stabilan 7-8 tonna közöttitermésszintet produkál. Magasabb nitrogénellátottságmellett sem hajlamosa megdőlésre és az utóbbi évek igazolják,hogy sárgarozsda ellenállósága iskiváló.”

(Fider Tibor, Szombathely)

Keresse meg szaktanácsadóját