Tavaszi repceszemle az Abaúji Papp Charolais Kft-nél

2021. májusában meghívást kaptunk Homrogdra az Abaúji Papp Charolais Kft-hez. Vendéglátónk Papp Sándor volt, aki hosszú évtizedek óta foglalkozik repcetermesztéssel. Látogatásunk során bemutatta nekünk gazdaságát és beszélgettünk a repcetermesztés sikereiről és jövőjéről.

Az Abaúji Papp Charolais Kft. szántói és legelői Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Közép-Cserehát és a Hernád-Sajó dombságok agroökológiai körzetében helyezkednek el. A gazdaság 1400 ha szántón gazdálkodik. A megye meghatározó vállalkozása a növénytermesztés mellett állattenyésztéssel is foglalkozik. Az ország egyik legjelentősebb charolais szarvasmarha-tenyésztőtelepe napjainkban. A területet agyagbemosódásos barna erdőtalaj jellemzi. A repcetermesztést gyengén vagy erősen savanyú pH talajon, változatos viszonyok között végzik, a táblák sok esetben sekély termőrétegűek, néhol erősen erodáltak. A táblák termékenysége ezen a vidéken nagyban függ az erodáltság mértékétől. Sándor repcetermesztéssel való kapcsolata több évtizedre vezethető vissza, több, mint 30 éve foglalkozik vele. A vetésforgó meghatározó része repce, 460 ha-on termesztik az olajnövényt, melyből 320 ha-on KWS hibrideket vetnek.

Már a kezdetektől beállított kísérleti fajta sorokat. Így ismerte meg a hibrid repcéket, amelyeknél már más termesztés technológiát kellett alkalmazni, mint a fajta repcék esetében. Alacsonyabb tőszám, őszi gyomirtás, okszerű tápanyag utánpótlás. Későbbiekben már biostumáltorokat, lombtrágyákat is alkalmazni kezdett hozamnövelés céljából. Speciálisan olajnövényekre ajánlott műtrágyákat juttat ki a repce területekre. Talajai káliumban jól ellátottak, a hangsúlyt a nitrogén, foszfor, bór és kén harmonikus ellátására helyezi. Őszi alaptrágyázásként 300 kg/ha 16-20-0-as juttat ki 12%-os kénnel. A repce termesztés technológiájában a talajművelést kardinális pontnak tartja. Az elővetemény betakarításakor a „kombájn után egyből mennek a nehézkultivátorok”.

A kultivátorok mélyen repesztik a talajt, a repce gyökerének lehetősége van mélyebb rétegekbe is lehatolni. A vetés idejére ülepedett jó morzsás szerkezetű talaj alakul ki. A növényi sorrendet rövid vetésforgó jellemzi, repce - őszi kalászos vetésforgót alkalmaz már 10 éve. A repce alá a szántás művelést teljesen elhagyta. Amennyiben az időjárás engedi, augusztus utolsó napjaiban- szeptember elején kezdődik a repce vetés. A korai vetést nem részesíti előnyben, mert akkor túlfejlődhet a repce. Tapasztalatai szerint a térségben szeptember derekán mindig megjön a csapadék. A hatékonyabb repcevetés érdekében a gépek kiválasztását és azokon elvégzett módosításokat maga végezte. A vetést kétféle vetőgéppel végzi. A gabona vetőgéppel duplagabona sortávra veti a repcét a gazdaság könnyebben művelhető részein. A gyengébb adottságú vagy rögösebb területeken 8 soros szemenkénti vetőgéppel történik a vetés, 55 cm-es sortávolságra. Repce szempontjából a dupla gabona sortávot ideálisabbnak tartja, azonban tapasztalatai szerint a kelés nem olyan egyenletes, mint a szemenkénti vetőgépnél. Szemenként vető gépnél a vetés mélységet soronként precízen lehet állítani. Így a magok a jó csírázás és az erőteljes növekedés érdekében a talajban egyenletes távolságban és mélységben helyezkednek el.

A széles sortávú vetéshez előnyösnek tartja a kalibrált vetőmagok használatát, mely a talajállapot és a vetéstechnológia mellett szintén egyik meghatározó eleme az egyenlete kelésnek. Amióta szemenkénti vetőgépet a tapasztalatai szerint alakította, a vetésmélységet 4 cm-re is beállítja. Így még száraz időszakban is egyenletes biztos kelést tud elérni. Hektáronként 360-400 ezer kivetett tőszámmal terveznek. A terület 2/3-án alkalmazza a széles sortávú repce vetést. A repce széles sortávú vetéstechnológiájával a KWS kísérleteiben ismerkedett meg. A kísérleti fajta sorokban tapasztaltak és látottak, valamint a terméseredmények alapján döntötte el, hogy gazdaságában is alkalmazni fogja a vetés ezen módját. Az új technológiában leginkább a szemenkénti vetőgép vetés minősége ragadta meg.

A repce rovarkártevő elleni védekezés fontos technológia elemének tartja a rovarölőszerrel csávázott vetőmag vásárlását. A gyomirtást hatleveles állapotban végzik (metazaklór+quinmerak) bór tartalmú lombtrágya kijuttatással (tengeri alga+ N, K, Mg, Ca, B, Fe, Mn, Zn- tartalmazó szuszpenziós biostimulátor), majd a regulátorozást (metkonazol+mepiquat-klorid) végzi el. Az őszi növényvédelmi munkák befejeztével a téli nyugalmi időszak következik. A KWS hibridjei a kezdetek óta jó fagytűréssel rendelkeznek. Ezt már számtalanszor bebizonyították az elmúlt években is. Tavasszal, mihelyt az időjárás és az előírások engedik, azonnal kijuttatják az első fejtrágyát (MAS 27% fejtrágya: 300 kg/ha majd 200 kg/ha). A tavaszi kártevőkre is különös gondot fordítanak. Rovarölőszeres védekezéssel egybementben bór tartalmú lombtrágyát kezelik az állományt. A regulátoros kezelést tavasszal is elvégzik (metkonazol+ mepiquat-klorid). A rovarkártevők monitorozása folyamatos, azonnal beavatkoznak, ha szükséges. Alkalmazott hatóanyagok a piretroidok, ha szükséges acetamiprid+lambda -cihalotrin kombináció. Virágzáskori gombaölőszeres védekezéshez dimoxistrobin+boszkalid készítményt alkalmaz.

A deszikkálás és becőragasztás már a technológia része (450 g/l glifozát 3 l/ha+ karboxilált-sztirol-1,3 butadién tartalmú ragasztószer). Az évek során bebizonyosodott, hogy ekkora repce vetésterületnél nagyfokú biztonságot ad a betakarításnál.

A beszélgetés során nem kerülhettük el, hogy a jövőről is szót ejtsünk. Mint minden repce termesztő, Sándor is szembesült a repce termesztést az elmúlt években érintő számos nehezítő körülménnyel. Ezek ellenére a repce a jövőben is meghatározó szerepet tölt be az Abaúji Papp Charolais Kft. vetésterületében. A repce sok szempontból gazdagítja a környezetet és a mezőgazdaságot is. A repce a vetésforgó pozitív növénye, a gabonáknál mért elővetemény hatást 1 t/ha-ra becsülik. Talajvédő hatású, tíz hónapig fedi a talajt, jól fejlett gyökérzete jelentős szerepet játszik a jó talajszerkezet kialakulásában. A repce szalma talajba dolgozása növeli a talaj humusz tartalmát, hozzájárulva az üzem pozitív humusz mérlegének elérésben. Nagy mennyiségű tápanyagot képes megkötni a talajból, csökkentve ezzel a téli nitrogén kimosódást. A hektáronkénti árbevétel és jövedelmezősége jelentős.Köszönjük Papp Sándornak a meghívást a terület bejárást és a mindannyiunknak hasznos gyakorlati beszélgetést!