Adatvédelmi nyilatkozat ügyfelek és üzleti partnerek számára

Mi, a KWS Magyarország Kft., Győri Ipari Park Szolgáltató Ház, 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4, Magyarország (a továbbiakban „KWS”, „társaságunk” vagy „társaságunkat”) nagyon komolyan vesszük a személyes adatok védelmét. A KWS általában nem végez közvetlen termékforgalmazási tevékenységet a mezőgazdasági termelők („ügyfeleink”) részére, inkább nagykereskedők, forgalmazók, kereskedők, beszállítók és egyéb partnerek (együttesen: „üzleti partnerek”) felé végez forgalmazási tevékenységet. Ezért a KWS csupán korlátozott mértékű személyes adatgyűjtési és adatkezelési feladatot végez az ügyfeleihez kapcsolódóan. Az üzleti partnerekre vonatkozó adatok általában nem minősülnek személyes adatoknak. A KWS az alkalmazottakat, valamint az ügyfeleket és az üzleti partnerek egyéb kapcsolattartóit illetően végez szakmai és kapcsolatfelvételi adatkezelési tevékenységet. Jelen adatvédelmi nyilatkozat meghatározza, hogy a KWS miként és milyen célokból kezeli az ügyfelekkel, valamint az üzleti partnerekkel és azok kapcsolattartóival kapcsolatos személyes adatokat.

A KWS védelmet biztosít a személyes adatok számára, és az adatkezelést a személyes adatok védelmére és biztonságára vonatkozó, irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzi.

1. Milyen jogalapon kezeljük az Ön személyes adatait?

Biztosítjuk, hogy a személyes adatok kezelésére kizárólag a megfelelő módon kerüljön sor. A személyes adatok kezelését az EU adatvédelmi jogszabályainak megfelelően, a számos „jogalap” közül legalább egynek indokolnia kell, ezért társaságunk a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározza az adatkezelés jogalapjait.

Az alábbiakban megtalálja azon jogalapokat, amelyek indokolják adatai kezelését:

 • Hozzájárulás, amennyiben Ön hozzájárult adatainak kezeléséhez (hozzájárulási űrlapot kapott az adatkezelésre vonatkozóan). Hozzájárulását - jövőbeni hatállyal - bármikor visszavonhatja.
 • Szerződés teljesítése, ha adatai szükségesek az Önnel megkötendő szerződéshez vagy annak teljesítéséhez.
 • Jogi kötelezettség, amennyiben adatainak kezelését jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében végezzük.
 • Jogos érdek, amennyiben jogos érdekünk fűződik adatai kezeléséhez, és az adatkezeléshez fűződő jogos érdekünk előnyt élvez az Ön adatvédelmi jogainak esetleges sérülése felett.

2. Miért és milyen célból kezeljük az Ön személyes adatait?

2.1. Az ügyfelek és azok kapcsolattartóinak adatai

Az ügyfelekkel való együttműködésünk részeként, a KWS a személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:

 • Az ügyfelekkel való kommunikáció termékekkel, szolgáltatásokkal és projektekkel kapcsolatban, például az ügyfelek kéréseinek kezelése érdekében.
  Jogalap: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség, jogos érdekek (termékeink és szolgáltatásaink forgalmazása céljából), hozzájárulás.
 • A KWS és az ügyfél közötti (szerződéses) üzleti kapcsolat megtervezése, végrehajtása és kezelése, például a termékek és szolgáltatások megrendelésének feldolgozása, kifizetések beszedése könyvelési célokból, számlázás, követelésbeszedés és szállítások teljesítése.
  Jogalap: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség, jogos érdekek (üzleti kapcsolat kezelése).
 • Ügyfél-felmérések, marketing kampányok, piackutatás, vetélkedők vagy hasonló tevékenységek és események lebonyolítása.
  Jogalap: jogos érdekek (termékeink és szolgáltatásaink forgalmazása), hozzájárulás.
 • Jogi (például adó- és kereskedelmi jogi) kötelezettségeknek, valamint a KWS iránymutatásainak és az iparági szabványoknak való megfelelés.
  Jogalap: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség, jogos érdekek (a jogszabályok betartása és a jogsértések elkerülése).
 • Jogviták rendezése, meglévő szerződések érvényesítése, valamint jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme.
  Jogalap: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség, jogos érdekek (jogi érdekeink védelme).

2.2. Az üzleti partnereknek és azok kapcsolattartóinak adatai

Az üzleti partnereinkkel való együttműködésünk részeként, a KWS a személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:

 • Kommunikáció az üzleti partnerekkel a termékekkel, szolgáltatásokkal és projektekkel kapcsolatban, pl. az üzleti partnereinktől érkező megkeresések kezelése érdekében.
  Jogalap: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség, jogos érdekek (termékeink és szolgáltatásaink forgalmazása érdekében), hozzájárulás (e-mailben vagy telefonon folytatott elektronikus marketinghez).
 • A KWS és üzleti partnereink közötti (szerződéses) üzleti kapcsolat megtervezése, végrehajtása és kezelése, például a termékek és szolgáltatások megrendelésének feldolgozása, kifizetések beszedése könyvelési célokból, számlázás, követelésbeszedés és szállítások teljesítése.
  Jogalap: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség, jogos érdekek (üzleti kapcsolat kezelése).
 • Felmérések lefolytatása üzleti partnereink körében, marketing kampányok, piackutatások, nyereményjátékok vagy hasonló tevékenységek és események lebonyolítása.
  Jogalap: jogos érdekek (termékeink és szolgáltatásaink forgalmazása), hozzájárulás.
 • Jogi (például adó- és kereskedelmi jogi) kötelezettségeknek, valamint a KWS iránymutatásainak és az iparági szabványoknak való megfelelés.
  Jogalap: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség, jogos érdekek (a jogszabályok betartása és a jogsértések elkerülése).
 • Jogviták rendezése, meglévő szerződések érvényesítése, valamint jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme.
  Jogalap: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség, jogos érdekek (jogi érdekeink védelme).
 • A megállapodás keretében megbízott mezőgazdasági termelők/szerződéses vállalkozók általi vetőmag-előállítás és növénynemesítés irányítása (pl. rendkívül hatékony terepi munkafolyamatok lehetővé tétele, valamint a KWS támogatása mellett lefolytatott adatelemzés és adategyesítés).
  Jogalap: szerződés teljesítése, jogos érdek (a vetőmag kiváló minőségének biztosítása és a vetőmag-előállítás folyamatainak optimalizálása érdekében).

3. Milyen típusú személyes adatokat gyűjthet a KWS az ügyfelekről, az üzleti partnerekről és a kapcsolattartókról?

A KWS a következő kategóriájú személyes adatokat kezeli, ha teljesülnek a fent említett feltételek:

3.1. Az ügyfelek és azok kapcsolattartóinak adatai

 • Kapcsolati információk, például a vezetéknév és keresztnév, cím, telefonszám, mobiltelefonszám, születési dátum (ha azt önként megadják részünkre), faxszám és e-mail cím.
 • Fizetési adatok, például a fizetési tranzakciók feldolgozására vonatkozó információk.
 • További információk, amelyeket valamely ügyfélprojekt keretében vagy a KWS vállalattal kötött szerződéses megállapodás teljesítése keretében kell kezelni, vagy amelyeket ügyfeleink önként adnak meg, például leadott megrendelések, információkérések, illetve projektadatok.
 • Üzleti információk, például az ügyfelek földterületének nagysága, betegség- és talajfeltételek, a felhasznált KWS és versenytárs termékek mennyisége és típusa, hűségértékek.
 • Az ügyfél és a KWS közötti kapcsolati előzmények, például részvétel a KWS eseményein, annak levelezésében, a KWS megbízottjaival és/vagy szabadúszó ügynökeivel való kapcsolattartás.

3.2. Az üzleti partnereknek és azok kapcsolattartóinak adatai

 • Kapcsolati információk, például a vezetéknév és utónév, üzleti cím, üzleti telefonszám, üzleti mobiltelefonszám, üzleti faxszám és üzleti e-mail cím.
 • Fizetési adatok, például a fizetési tranzakciók feldolgozására vagy csalás megelőzésére vonatkozó információk, beleértve a hitelkártya adatokat és biztonsági számokat is.
 • További információk, amelyeket valamely projekt keretében vagy a KWS vállalattal kötött szerződéses megállapodás teljesítése keretében kell kezelni, vagy amelyeket a velünk kapcsolatban álló személyek önként adnak meg, például leadott megrendelések, információkérések, illetve projektadatok.
 • Nyilvánosan elérhető forrásokból, információs adatbázisokból vagy hitelügynökségektől szerzett információk.
 • A megfelelőségi szűrések keretében, ha szükséges: a vonatkozó jogvitákra és az üzleti partnerekkel fennálló egyéb vitatott kérdésekre vonatkozó információk.
 • A megállapodás keretében megbízott mezőgazdasági termelők/szerződéses vállalkozók általi vetőmag-előállítás és növénynemesítés irányítása keretében az alábbi adatok kezelésére is sor kerülhet: helyszíni adatok, például drón- és műholdképek, környezeti adatok (pl. időjárás- és talajadatok), vetőmagszámok és gépadatok, valamint helyszíni adatmérések, digitális mezőtervek, mezőhatárok és -előzmények.

4. Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?

4.1. Az ügyfelek és azok kapcsolattartóinak adatai

Általában véve, személyes adatait Öntől kapjuk meg. Ugyancsak kaphatunk adatokat üzleti partnereinktől, beszállítóinktól, szabadúszóinktól vagy adatbrókereinktől is.

4.2. Az üzleti partnereknek és azok kapcsolattartóinak adatai

Személyes adatait megkaphatjuk Öntől vagy harmadik felektől is, például üzleti partnereinktől, hitelreferencia- és csalás elleni ügynökségektől, szankciós listákról, politikai közszereplőket tartalmazó listákról és közhiteles nyilvántartásokból.

5. Kik kapják meg az Ön adatait, és ezek a felek harmadik országokban találhatók-e?

A KWS továbbítja a személyes adatokat a KWS leányvállalatok vagy egyéb magánjellegű szervezetek felé, ám kizárólag abban az esetben, ha ez szükséges a fent említett célok egyikének vagy másikának teljesítéséhez.

A KWS közölheti a személyes adatokat bíróságokkal, hatóságokkal vagy ügyvédi irodákkal, amennyiben az jogilag megengedett, és szükséges az irányadó jogszabályok betartásához, illetve jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme érdekében.

A KWS belső és külső szolgáltatókkal (adatfeldolgozókkal) működik együtt, ilyenek például az IT karbantartási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók. E szolgáltatók kizárólag a KWS utasításainak megfelelően járhatnak el, és szerződés alapján kötelesek betartani a vonatkozó adatvédelmi követelményeket.

A jelen 5. szakaszban ismertetett címzettek az Európai Gazdasági Térségen kívüli olyan országokban („harmadik országok”) is működhetnek, amelyekben az alkalmazandó jogszabályok nem biztosítják ugyanazt az adatvédelmi szintet, mint az Ön országában. Ebben az esetben, ha az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek továbbítjuk, akkor megfelelő szintű védelmet biztosítunk személyes adatai számára, kivéve, arra valamely jogszabály engedélye alapján kerül sor. Kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel az alábbi elérhetőségen, ha másolatot szeretne kapni azokról a garanciákról, amelyeket személyes adatainak exportálása vonatkozásában használunk.

6. Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Abban az esetben, ha a KWS nem határozott meg adattárolási időszakot az adatgyűjtés során (például valamely hozzájáruló nyilatkozatban), az Ön személyes adatait törölni fogjuk, amikor azokra már nem lesz szükség a tárolás céljainak megvalósítása érdekében – kivéve, ha a jogi adatmegőrzési kötelezettségek (például kereskedelmi- vagy adójogi jogszabályok alapján) hosszabb tárolási időt írnak elő.

7. Milyen jogokkal rendelkezik Ön?

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések értelmében, Ön bizonyos jogokkal rendelkezik személyes adataival kapcsolatban. Felhívjuk figyelmét, hogy léteznek bizonyos kivételek e jogok gyakorlását illetően, ezért azokat Ön nem minden esetben gyakorolhatja.

 • Tájékoztatás: Önnek jogában áll tájékoztatást kapni az összes olyan személyes adatról, amelyet a KWS Önről tárol.
 • Helyesbítés: Ön kérheti, hogy a helytelen személyes adatokat módosítsuk.
 • Törlés: Ön bizonyos körülmények között kérheti, hogy töröljük a személyes adatokat, mi pedig megtesszük a megfelelő lépéseket az adatokat kezelő más adatkezelőknek arról való tájékoztatása érdekében, hogy Ön kérte az adataira mutató hivatkozásoknak, az adatai másolatainak és az adatai további példányainak törlését.
 • Hozzájárulás visszavonása: Ön visszavonhatja az adatkezeléshez részünkre adott hozzájárulását, és megakadályozhatja a további adatkezelést, ha nem áll fenn egyéb ok, ami alapján a KWS kezelheti vagy köteles kezelni az Ön személyes adatait.
 • Korlátozás: Bizonyos esetekben Ön kérheti, hogy adatainak kezelését korlátozzuk.
 • Adathordozhatóság: Ha valamely szerződés vagy hozzájárulás alapján Ön adatokat szolgáltatott nekünk, akkor kérheti, hogy az Ön által megadott adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban a rendelkezésére bocsássuk, illetve hogy azokat másik adatkezelőhöz továbbítsuk.

Tiltakozáshoz való jog

Tiltakozáshoz való esetenkénti jog

Az Ön egyedi helyzetéből fakadó okokból adódóan, Önnek bármikor jogában áll tiltakozni személyes adatainak jogos érdekeken alapuló kezelése ellen; ez a jelen rendelkezések alapján történő profilalkotásra is vonatkozik. Az érintett személyes adatokat ezt követően ezen célokból nem kezeljük, kivéve, ha az adatkezelésre olyan kényszerítő erejű, jogos okok határozhatók meg, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

Tiltakozás az adatok közvetlen reklámozás céljából való kezelése ellen

Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése közvetlen reklámozás céljából történik. Ön bármikor jogosult tiltakozni személyes adatai ilyen reklámozási célokból történő kezelése ellen. Ugyanez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az a fent említett közvetlen reklámtevékenységekhez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a közvetlen reklámozási célú adatkezelés ellen, akkor az Ön személyes adatait a továbbiakban ilyen célokból nem kezeljük.

A fenti jogok érvényesítése érdekében, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken.

 • Panasz benyújtása: Az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz.

8. Elérhetőségi adatok

Az adatkezelésért felelős adatkezelő:

KWS Magyarország Kft.
Győri Ipari Park Szolgáltató Ház
9027 Győr, Gesztenyefa u. 4
Magyarország
Telefonszám: +36 / 96 528 710
E-mail: dataprotection@kws.com

Győr, 2021. január