Adatvédelmi nyilatkozat vállalati közösségi média profiljainkhoz

Köszönjük, hogy felkereste a KWS SAAT SE & Co. KGaA vagy az 1. függelékben felsorolt valamely helyi KWS jogi személy (a továbbiakban együttesen „KWS”, „mi” vagy „minket”) vállalati közösségi média profiljainak egyikét, és köszönjük vállalatunk iránti érdeklődését. A KWS nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a jogszabályi adatvédelmi követelményeknek és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük. A következőkben szeretnénk tájékoztatni, hogy mely személyes adatokat kezeljük, amikor meglátogatja az alábbi KWS vállalati közösségi média profilok egyikét:

 • Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Írország) a következő Twitter oldalakon:
  https://twitter.com/KWS_Group
  https://twitter.com/KWS_Semillas
  https://twitter.com/KWS_Benelux

 • Instagram (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország) a következő Instagram oldalakon:
  KWS Austria (https://www.instagram.com/kws_austria/)
  KWS Benelux BV (https://www.instagram.com/kws_benelux/)
  KWS Deutschland (https://www.instagram.com/kws.deutschland/)
  KWS Italia (https://www.instagram.com/kwsitalia/)
  KWS Portugal (https://www.instagram.com/kwsemportugal/)
  KWS Romania (https://www.instagram.com/kws_ro/)
  KWS Scandinavia (https://www.instagram.com/sukkerroer/)
  KWS Srbija (https://www.instagram.com/kws.srbija/)
  KWS Semillas Iberica (https://www.instagram.com/kwssemillas/)

 • XING (New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország) a https://www.xing.com/pages/kwsgruppe című XING oldalon.

 • YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) a https://www.youtube.com/user/KWSSeedingTheFuture című YouTube oldalon.

 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Írország) a https://www.linkedin.com/company/kwsgroup/ című LinkedIn oldalon.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban szereplő információk az Ön személyes adatainak a vállalati közösségi média profiljaink meglátogatásával kapcsolatos kezelésére vonatkoznak, amennyiben az adatkezelést mi végezzük.

1. Adatkezelő

A KWS SAAT SE & Co. KGaA (Grimsehlstraße 31, 37574 Einbeck, Németország) az adatkezelő a KWS Twitter, LinkedIn, XING és YouTube vállalati közösségi média profiljai vonatkozásában az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikkének (7) bekezdése szerint.

Az 1. függelékben megnevezett megfelelő helyi KWS jogi személy az adatkezelő a KWS Instagram vállalati közösségi média profiljai vonatkozásában a GDPR 4. cikkének (7) bekezdése szerint.

2. Az adatkezelés céljai és jogalapja

a) Kapcsolat és interakció

Mi az Ön személyes adatait akkor kezeljük, amikor Ön vállalati profiljainkon keresztül kapcsolatba lép velünk az erre szolgáló funkciók (pl. üzenetek, megjegyzés funkció, hozzászólások vagy a „tetszik” gomb), illetve az általunk biztosított tartalom (pl. videók) használatával.

Ha ilyen módon lép velünk kapcsolatba, akkor a kérelmére történő válaszadás érdekében kezeljük a közvetlenül elérhető személyes adatait (ez általában a felhasználónév, profilkép, üzenettartalom, ha van ilyen, beleértve a benne található fényképeket is és az interakció dátuma és időpontja). Ezenkívül az Öntől származó személyes adatokat vállalatunk külső bemutatása, valamint a termékeinkre, szolgáltatásainkra és projektjeinkre vonatkozó tájékoztatás és azok optimalizálása céljából is kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (f) pontja. Jogos érdekünk abban rejlik, hogy kapcsolatba lépünk a (potenciális) ügyfelekkel és érdeklődő felekkel, bemutatjuk vállalatunkat külső feleknek, tájékoztatjuk Önt termékeinkről, szolgáltatásainkról és projektjeinkről, és optimalizáljuk azokat.

Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének (b) pontja, amennyiben Ön a KWS vállalati közösségi média profiljain keresztül szerződéskötés vagy szerződés teljesítése céljából lép velünk kapcsolatba.

b) Statisztikai célú értékelések a Page Insights segítségével

A Page Insights statisztikákat az igényalapú tervezés és a vállalati közösségi média profiljainkon kínált ajánlatunk folyamatos optimalizálása céljából használjuk fel. Vállalati profilunk minden meglátogatásakor, illetve az azzal való minden kapcsolatfelvételkor statisztikák formájában anonimizált információkat kapunk a Facebooktól látogatóinkról és a vállalati profilunkkal való kommunikációjukról (Page Insights).

Az adatokat az oldalra vonatkozó Page Insights eszköz segítségével kezeljük abból a célból, hogy optimalizáljuk ajánlatainkat, és biztosíthassuk a hatékonyabb kommunikációt a (potenciális) ügyfelekkel és érdeklődő felekkel.

Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (f) pontja. Jogos érdekünk itt abban rejlik, hogy javítsuk a vállalati közösségi média profiljainkon kínált ajánlatunkat.

c) Közösségi médiában történő célzott hirdetés

Ha az érdeklődésen alapuló hirdetések vonatkozásában „Speciális megfeleltetést” végeznénk az általunk a megfelelő közösségi média platformra feltöltendő személyes adatokkal, ezt csakis az Ön által e célból adott hozzájárulás alapján tesszük (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (a) pontja). A hozzájárulás megszerzésekor megadott adatvédelmi információk érvényesek.

d) Versenyek rendezése

Ha részt vesz valamelyik versenyünkben, adatait az adott verseny megtartása érdekében is kezeljük. A személyes adatok kezelésének célja a nyertes(ek) meghatározása és kihirdetése, valamint a nyeremények kiosztása. Ebből a célból először a versenyben részt vevők fióknevét tároljuk, és a nyerteseket ezek közül sorsoljuk ki. Ezután a KWS kihirdeti a nyerteseket, és felveszi velük a kapcsolatot, hogy elkérje postacímüket, és eljuttassa részükre a nyereményeket.

Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (f) pontja. A KWS jogos érdeke abban rejlik, hogy képes legyen meghatározni és bejelenteni a sorsolás nyertesét és képes legyen kiosztani a megfelelő nyereményeket.

3. A KWS által átadott személyes adatok címzettjei

A személyes adatok címzettjei a közösségi média platformok üzemeltetői, a vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatokban leírtak szerint:

 • Twitter adatvédelmi nyilatkozat a https://twitter.com/en/privacy oldalon
 • Instagram adatvédelmi nyilatkozat a https://help.instagram.com/519522125107875 oldalon
 • LinkedIn adatvédelmi nyilatkozat a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy oldalon
 • XING adatvédelmi nyilatkozat a https://privacy.xing.com/en/privacy-policy oldalon
 • YouTube adatvédelmi nyilatkozat a https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=de oldalon

A KWS továbbá belső és külső szolgáltatókkal (adatfeldolgozókkal) működik együtt, ilyenek például az IT karbantartási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók. E szolgáltatók kizárólag a KWS utasításainak megfelelően járhatnak el, és szerződés alapján kötelesek betartani a vonatkozó adatvédelmi követelményeket.

A KWS személyes adatokat közölhet bíróságokkal, hatóságokkal vagy ügyvédi irodákkal, amennyiben az jogilag megengedett és szükséges az alkalmazandó jogszabályok betartásához, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme érdekében.

4. Adattovábbítás harmadik országokba

Az Ön személyes adatait mi nem továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba („harmadik országok”).

Előfordulhat azonban, hogy a közösségi média platformok az Európai Gazdasági Térségen kívül is kezelnek személyes adatokat, ahova nekünk nincs ráhatásunk vagy hozzáférésünk. További részletek a 3. szakaszban felsorolt adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

5. Tárolás időtartama

Versenyeink lebonyolítása céljából a résztvevők fiókneveit a nyertes megállapításáig tároljuk. Ezután a fiókneveket töröljük. A nyertesek nevét és címét a nyeremények kiosztásáig tároljuk. Ezután a neveket és a címadatokat töröljük.

Továbbá töröljük az adatokat, ha azokra már nincs szükség az általunk követett célok érdekében, és más jogalap – különösen valamely jogi vagy szerződéses megőrzési időszak – sem alkalmazható. Ha Ön a KWS vállalati közösségi média profiljain keresztül (pl. a hozzászólás funkción keresztül) lép velünk kapcsolatba, akkor adatait addig kezeljük, amíg azok hozzáférhetők a számunkra. Bizonyos funkciók hozzáférhetőségét Ön saját maga is meghatározhatja, ha törli a vonatkozó adatait, például törli hozzászólását vagy a KWS vállalati közösségi média profilján megadott értékelését.

6. Az érintettek jogai

A vonatkozó jogi követelmények keretében Önt bizonyos jogok illetik meg személyes adataival kapcsolatban. Felhívjuk figyelmét, hogy ezen jogok gyakorlására bizonyos kivételek vonatkoznak. Ezért ezeket nem minden esetben tudja gyakorolni.

 • Tájékoztatás: Önnek jogában áll tájékoztatást kapni az összes olyan személyes adatról, amelyet a KWS Önről tárol.
 • Helyesbítés: Ön kérheti a helytelen személyes adatok helyesbítését.
 • Törlés: Ön bizonyos körülmények között kérheti, hogy töröljük a személyes adatokat, mi pedig minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérte az adataira mutató hivatkozásoknak, az adatai másolatainak és az adatai további példányainak törlését.
 • Hozzájárulás visszavonása: Ön visszavonhatja az adatkezeléshez részünkre adott hozzájárulását, és megakadályozhatja a további adatkezelést, ha nem áll fenn egyéb ok, ami alapján a KWS kezelheti vagy köteles kezelni az Ön személyes adatait.
 • Korlátozás: Bizonyos esetekben Ön kérheti, hogy adatainak kezelését korlátozzuk.
 • Adathordozhatóság: Ha valamely szerződés vagy hozzájárulás alapján Ön adatokat szolgáltatott nekünk, akkor kérheti, hogy az Ön által megadott adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban a rendelkezésére bocsássuk, illetve hogy azokat másik adatkezelőhöz továbbítsuk.

Tiltakozáshoz való jog

Tiltakozáshoz való jog eseti alapon

Önnek bármikor jogában áll tiltakozni a jogos érdekek alapján történő személyes adatkezelés ellen, az Ön helyzetéből eredő okokra való hivatkozással. Az érintett személyes adatokat ezt követően ezen célokból nem kezeljük, kivéve, ha az adatkezelésre olyan kényszerítő erejű, jogos okok határozhatók meg, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

A közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog

Egyedi esetekben az Ön adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük. Ön bármikor jogosult tiltakozni személyes adatai ilyen marketing célokból történő kezelése ellen. Ha tiltakozik a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen, akkor az Ön személyes adatait a továbbiakban nem kezelik ilyen célokra.

A fent említett jogok gyakorlása érdekében kapcsolatba léphet velünk a jelen adatvédelmi nyilatkozat 1. pontjában megadott elérhetőségeken.

 • Panasz benyújtása: Ön jogosult arra is, hogy panaszt nyújtson be az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam hatóságához, ha véleménye szerint személyes adatai kezelése jogellenes.

7. Külső hivatkozások

Online szolgáltatásunk alkalmanként olyan hivatkozásokat tartalmaz, amelyek harmadik felek webhelyeire mutatnak. Ha ez nem nyilvánvaló, akkor kifejezetten kiemeljük, hogy a hivatkozások külső hivatkozások. A KWS-nek nincs befolyása a külső szolgáltatók webhelyeinek tartalmára vagy formájára. A jelen adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik az ilyen külső webhelyekre ebben a tekintetben.

8. A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre felülvizsgáljuk és módosítsuk a jelen adatvédelmi nyilatkozatot. Ennek érdekében kérjük, olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatunk aktuális verzióját.

Győr, 2021. október

1. függelék

Jogi személy Az adatkezelő neve és elérhetőségei
KWS Austria KWS Austria Saat GmbH
Landstraßer Hauptstraße 71/1/205
1030 Wien, Ausztria
E-mail: datenschutz.kwsaustria@kws.com
KWS Benelux BV KWS Benelux B.V.
Schellingstraat 10
4879NK Etten-Leur, Hollandia
Telefonszám: +32 76 50 30003
Fax: +32 76 50 23518
E-mail: dataprotection.kwsbenelux@kws.com
KWS Deutschland KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstraße 31
37574 Einbeck, Németország
Telefonszám: +49 (0)5561 311-1412
Fax: +49 (0)5561 311-500
E-mail: dataprotection@kws.com
KWS Italia KWS Italia S.p.A.
Via Secondo Casadei 8
47122 Forli, Olaszország
Telefonszám: +39 0543 474611
Fax: +39 0543 474613
E-mail: protezionedati.kwsitalia@kws.com
KWS Portugal KWS Semillas Ibérica, S.L.U.
Viticultura 13
47610 Zaratán Valladolid, Spanyolország
Telefonszám: +34 983 33 49 16
Fax: +34 983 33 07 53
E-mail: protecciondatos.kwssemillas@kws.com
KWS Romania KWS Seminte SRL
Strada Barajul Arges nr. 6
Sector 1, Bucuresti, Románia
Telefonszám: +40 (0)21-315-42-80
Fax: +40 (0)21-310-42-38
E-mail: protectiadatelor.kwsseminte@kws.com
KWS Scandinavia KWS Scandinavia A/S
Lysholt Allé 10
7100 Vejle, Dánia
E-mail: dataskydd.se@kws.com
KWS Srbija KWS Srbija d.o.o.
Industrijska 5,
Bečej Sector, Szerbia
Telefonszám: 00 381 21 215 61 04
E-mail: dataprotection@kws.com
KWS Semillas Iberica KWS Semillas Ibérica, S.L.U.
Viticultura 13
47610 Zaratán Valladolid, Spanyolország
Telefonszám: +34 983 33 49 16
Fax: +34 983 33 07 53
E-mail: protecciondatos.kwssemillas@kws.com