U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • Zaaiafstand.jpg

Controleer de juiste zaaidiepte en zaaiafstand tijdens de zaai van uw maïszaad

Het is belangrijk om tijdens het zaaien de zaaidiepte en –afstand in de rij te controleren. Dit om een vlotte opkomst en een regelmatige stand van uw maïs te realiseren.

Op de zwaardere klei-/leemgrond moet een fijn zaaibed en een zaaidiepte van 3-4 cm worden nagestreefd. Liefst niet veel dieper i.v.m. de tragere opwarming van de zaaihorizont bij diepere zaai. Deze diepte kan ook op de lichtere (zand/löss)grond aangehouden worden, tenzij dit een te groot risico op uitdroging en een slechtere verankering in de grond geeft. In dat geval moet op een dergelijke grond 5-6 cm als zaaidiepte aangehouden worden.

De zaaiafstand in de rij tussen 2 zaden is afhankelijk van de vroegrijpheidsklasse (FAO) waarin het te zaaien ras valt. Voor gebruik als korrelmaïs mogen er 5.000 zaden per hectare minder gezaaid worden.

Zaden/ha 85.000 90.000 95.000 100.000 105.000
Zaaiafstand in cm 15,8 14,9 14,1 13,3 12,7
Eenheden/ha 1,68 1,79 1,89 2 2,11

Vroegrijpheid (FAO) Zaden/ha
Ultravroeg / Zeer vroeg (170 - 190) 95.000 - 100.000
Zeer vroeg / Vroeg (200 - 230) 90.000 - 95.000
Middenvroeg / Middenlaat (235 - 265) 85.000 - 90.000