U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • Field-day-2.jpg

Kom naar de KWS velddagen maïs 2023

Ondanks de uitdagende groeiomstandigheden is het met veel inzet toch gelukt om een groot aantal mooie maïsdemovelden aan te leggen. Ook bij u in de buurt heeft u niet alleen de mogelijkheid om naar de nieuwste en voor u meest interessante maïsrassen te kijken, maar wordt u door onze adviseurs ook op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de teelt van maïs, Snelle Lente Rogge en KWS Feedbeet.

Tijdens de velddagen maïs wordt er uitgebreid stilgestaan bij de vraag hoe de teelt het beste gemanaged kan worden onder het huidige klimaat. Denk hierbij aan het politieke klimaat en de daaruit voort vloeiende wetgeving, maar ook aan de grillige weersomstandigheden als gevolg van de klimaatsverandering. Ook wordt het Seed2FEED concept aan u gepresenteerd. Door optimalisatie van de teelt en aanpassing van het bouwplan kan met behulp van voermanagementprogramma aan u inzichtelijk worden gemaakt welke voordelen dit voor uw bedrijf heeft. Daarnaast zijn er objecten aangelegd waarin aangetoond wordt wat het effect van zaaidichtheid en daarmee het gebruik van licht, vocht en nutriënten op voederwaardeopbrengst is. Ook zijn objecten aangelegd waarin de verschillen tussen vroeg en laat zaaien worden gepresenteerd.

Uiteraard wordt volop aandacht besteed aan de vraag welke mogelijkheden er zijn met vroege en middenvroege maïsrassen, eventueel in combinatie met de nazaai van Snelle Lente Rogge. Ook diverse andere factoren die van invloed zijn op het saldo van de teelt, zoals bijvoorbeeld een goede bodemvruchtbaarheid voor behoud van kwaliteit en opbrengst en de bepaling van het juiste oogsttijdstip, komen ter sprake. Kortom: er is heel veel te zien en te bespreken!

Bekijk hier het overzicht van de locaties van de KWS velddagen maïs:

Velddagen maïs

Locatie Datum Tijdstip demo
Sint Pauwels, Baarstraat 5 september 13.30 - 15.30 uur
Beervelde, Hoek Terpoelen - Haanhoutstraat 5 september 13.30 - 15.30 uur
Emblem, Oostmalsesteenweg N14, tegenover 2 D 5 september 13.30 - 15.30 uur
Ninove - Appelterre, Kruising Brakelsesteenweg - Kapittelstraat 7 september 13.30 - 15.30 uur
Diest, Neerveldstraat 3290 7 september 13.30 - 15.30 uur
Gooik, Langestraat 8 september 13.30 - 15.30 uur
Sinaai, Hulstbaan 266 28 september 13.30 - 15.30 uur