U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • Maisoogst-22-(1).jpg

Maïsoogst 2022: Dit jaar weer een uitdaging waarin nu nog valt te sturen!

De maïs staat nog op het veld, maar voor hoe lang nog? Veel maïs dreigt door de grote droogte noodrijp te worden. Afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid en de hoeveelheid neerslag tussen de percelen en regio’s, zijn de verschillen in maïskwaliteit groot.

Voor het bepalen van de nutritionele kwaliteit van de mais is het wachten op de eerste analyses, maar er zal zeker een grote variatie zijn in voederwaarde. Deze grote verschillen in de mais zullen een grote uitdaging worden in het optimaliseren van het melkveerantsoen!

Wat te doen met kolfloze mais?

Wanneer er door droogte geen kolf in de mais gekomen is, is het niet oogsten van de mais helaas de beste optie. We kunnen stellen dat maïs die niet hoger dan 50 tot 90 centimeter is geworden en geen kolf heeft, gewoon is mislukt. Het oogsten van deze planten voor voeding van melkvee heeft in vrijwel de meeste rantsoenen geen zin. Het voederen van dit type product aan jongvee kan, maar ook dan zullen er in de meeste gevallen energie- en eiwitproducten aan het rantsoen toegevoegd moeten worden.

Wanneer er op het bedrijf een tekort aan ruwvoer is, is ons advies om zo snel mogelijk de maïs van het land te halen en kan er tijdig Snelle Lente Rogge gezaaid worden. Op deze manier kan er reeds in het vroege voorjaar gewerkt worden aan de opbouw van de ruwvoervoorraad.

Wat te doen met reeds verdroogde mais waar een kolf in zit

Wanneer de maisplant verdroogd is, maar er wel een kolf aanwezig is, kan er gekozen worden om de plant te oogsten bij een minimaal droge stof percentage van 28%. U kunt, om het energie- en daarmee ook het zetmeelgehalte op peil te houden, ervoor kiezen om hoger te hakselen.

Mocht het verdroogde gedeelte van de snijmais een gedeelte van uw totale areaal silomaïs zijn, dan kan het interessant zijn om de maïs van deze percelen apart in te kuilen en hiervan ruwvoer te winnen voor jongvee en droogstaande koeien. Houdt overigens bij het oogsten van deze silomaïs er rekening mee dat het conserveringsproces lastiger is. Geef extra aandacht aan het inkuilproces (aanrijden, inkuilmiddel, tijdig afdekken etc.)

Zetmeel in het melkveerantsoen

Zetmeel is een belangrijke energiebron, het stimuleert zowel de melk- als de melkeiwitproductie. Het telen van mais is een zeer economische teelt als we kijken naar de kostprijs versus de voederwaarde. Snijmais met een zetmeelgehalte van 350 - 400 stelt u in staat het melkveerantsoen makkelijk te sturen. Is het zetmeelgehalte lager dan 300, dan wordt het in veel melkveerantsoenen lastiger om voldoende zetmeeldekking te hebben. Bij de verwachting van het oogsten van silomaïs met zo’n zetmeelgehalte is het belangrijk om op korte termijn te gaan becijferen wat er gedaan kan worden om, in de periode waarin de maïs vervoederd wordt, de melkproductie op peil te houden!

In de teelt- en voerplanner van Farmdesk kunnen simulaties gemaakt worden waarbij de opbrengst van de maïs alsook het zetmeelgehalte aan de huidige omstandigheden aangepast kan worden. Alle voederproducten, zoals bijvoorbeeld Feedbeet, gras en aangekochte voedermiddelen kunnen geïmplementeerd worden.

Er kan met de huidige voedervoorraad gerekend worden, alsook met de toekomstige. Bij inbrengen van deze parameters krijgt u als melkveehouder een praktisch beeld in de teelt- en voerplanner op bedrijfsniveau voor de komende periode. U brengt dus zowel voedertechnisch alsook economisch uw bedrijf in kaart.

Wat gebeurt er bij een lagere opbrengst van de geoogste ruwvoeders?

Naast het aanbod van silomaïs is de hoeveelheid geoogst gras op veel plekken lager uitgevallen dan andere jaren. De opbrengsten van maïs die na een eerste snede gras is gezaaid, of op percelen staat die geleden hebben onder de droogte, zullen een stuk lager liggen in zetmeelgehalte en opbrengst.

Als deze opbrengsten in de teeltmodule van Farmdesk worden ingevoerd, wordt duidelijk hoe deze de melkproductie beïnvloed. Uiteindelijk zal de simulatie uw helpen met de keuzes die u maakt in uw bedrijf voor de komende periode. Moet er bijvoorbeeld extra maïs op stam aangekocht worden en zo ja hoeveel? Welke bijproducten zijn economisch interessant om aan te kopen bij het oogsten van uw mais als MKS? Welke mengvoeders of droge grondstoffen zijn komende periode voedertechnisch interessant? Hieronder ziet u hoe u in de teeltmodule bedrijfsvoering op een eenvoudige manier de opbrengst van een teelt terug kunt zetten. Heeft u van een hectare silomaïs op uw bedrijf normaal zo’n 18 ton droge stof per hectare, door de droogte kan deze sterk terug lopen naar bijvoorbeeld 13 ton droge stof per hectare. Ook wordt de opbrengst van gras aan naar 8 ton droge stof per hectare aangepast. De opbrengst van MKS wordt terug gezet naar 8 ton droge stof per hectare.

Simulatie met lagere opbrengsten van de geoogste ruwvoeders:

Simulatie met goede opbrengsten van de geoogste ruwvoeders:

Bij het maken van de simulaties kunnen ook vergelijkingen gemaakt worden. Iedere simulatie heeft de voerkost en voerwinst aan waardoor u op bedrijfsniveau het meest optimale en economische teeltplan en rantsoen kunt berekenen.

De teelt en voerplanner berekend een optimaal rantsoen, met de meest economische oplossing. Welke (bij)producten zijn interessant om aan te kopen, welke zetmeelproducten passen eventueel in het rantsoen?

Na het maken en het eventueel aanpassen van de simulatie wordt er een rantsoenscore verkregen. Deze rantsoenscore vertelt u of de ingerekende producten de basisbehoeften van het melkvee nutritioneel dekken. Deze zijn gebaseerd op de voederwaardes van het CVB.

Wanneer het de verwachting is dat de silomaïs en andere gewassen een lagere voederwaarde hebben dan gemiddeld, is het van belang dat de voederwaardes aangepast worden. Het overwaarderen van voeders geeft niet de juiste uitkomst, waardoor u uzelf rijk rekent, waar u uiteindelijk niets aan heeft. Na het aanpassen rekent het programma dus gelijk met de nieuwe waardes, waardoor er mogelijk meer van een product, of een ander product ingerekend wordt.