Detektor simptoma oštećenja

Detektor simptoma oštećenja daje sveobuhvatan pregled najvažnijih simptoma oštećenja na žitaricama, kukuruzu i šećernoj repi. Nakon odabira stadija razvoja prikazat će vam se pregled simptoma oštećenja koji mogu biti prisutni u tom stadiju rasta. Taj alat prikazuje opis i pragove oštećenja te predstavlja poljoprivredne mjere za borbu protiv bolesti ili oštećenja.

  • Odaberite stadij razvoja

    Stadij

    Ograniči pretraživanje zlonamjernog softvera
    Nisu pronađeni uzorci oštećenja.