Upravitelj za nematode

Ako znate da je vaše polje zaraženo repinim cistolikim nematodama (Heterodera schachtii), trebali biste smanjiti razinu populacije toga štetnika što je više moguće, najkasnije do sljedeće sjetve šećerne repe. Takvo smanjenje može se postići održavanjem širokog plodoreda, izbjegavanjem sjetve dodatnih biljaka domaćina za nematode i uzgojem postrnih usjeva koji smanjuju populaciju nematoda.

Ova simulacija započet će s prethodnim usjevom, šećernom repom, i niskom do srednje visokom razinom populacije nematoda.

Prvo kliknite na „+“, a zatim odaberite kulture u plodoredu i sastavite svoj uobičajeni plodored. Ako je potrebno, unesite izmjene kako biste smanjili razinu populacije nematoda.

Ako razina populacije uđe u crvena područja, potrebno je hitno uvesti izmjene u vašem plodoredu.

Rotacija usjeva

Ovdje odaberite svoj plodored kako biste utvrdili razinu moguće populacije nematoda.

Želite li dugoročno planirati?

Želite li mapirati svoj cijeli plodored kako biste ograničili populacije nematoda? Prijavite se na aplikaciju myKWS.

01.

Usjevi

Odaberite usjev

 • RZ Šećerna repa, osjetljive sorte Kod uzgoja sorti šećerne repe koje su osjetljive na nematode moguć je velik rast populacije repine cistolike nematode. Za područja s potvrđenom prisutnošću nematoda i područja za koja se sumnja na istu odaberite sortu koja je tolerantna na nematode.
 • RZ#NT Šećerna repa, tolerantne sorte Možete osigurati dobar prinos na svom polju odabirom sorte šećerne repe koja je tolerantna na nematode. Takve sorte podnose infestaciju repinim cistolikim nematodama. Širenje nematoda osjetno je manje nego što je to slučaj kod osjetljivih sorti.
 • Žitarice
 • Krumpir
 • Ozima uljana repica Uljana repica, kao krstašica, domaćin je za repinu nematodu. Ako u plodored uključite uljanu repicu, trebate posebno paziti na samoniklu repicu i pravovremenu je suzbijati. Kako biste izbjegli širenje nematoda, izračunajte optimalno vrijeme kada ih je potrebno suzbijati uzimajući u obzir temperaturne sume. Nakon ozime uljane repice odaberite elemente „samonikla uljana repica – pravovremeno suzbijena“ ili „samonikla uljana repica – nije suzbijena“.
 • Samonikla uljana repica – pravovremeno suzbijena
 • Samonikla uljana repica – nije suzbijena Samonikla uljana repica pogodna je za širenje repine cistolike nematode. Stoga je pravovremeno suzbijanje samonikle repice posebno važno. Kako biste izbjegli širenje nematoda možete, izračunati optimalno vrijeme za njeno suzbijanje uzimajući u obzir temperaturne sume. Koristite taj element tek nakon što prvo odaberete ozimu uljanu repicu i odlučite je li „pravovremeno suzbijena“ ili „nije suzbijena“.
 • Kukuruz
 • Krstašice Budući da su krstašice dobar domaćin za repinu cistoliku nematodu, može se očekivati veliko širenje nematoda kada se te vrste uključe u plodored šećerne repe.
 • RESISTENT Otporni postrni usjevi – dobro razvijeni Uzgoj otpornih postrnih usjeva pomaže izbjeći nakupljanje velikih populacija u uskom plodoredu šećerne repe i/ili doprinosi smanjenju razina populacije. Uspješno suzbijanje zahtijeva intenzivno ukorjenjivanje u tlo. Stoga je temelj kontrole prisutnosti nematoda dobar razvoj postrnih usjeva. Preduvjeti za njihov dobar razvoj jesu rana sjetva, optimalno tlo za sjetvu i dobra dostupnost vode i hranjivih tvari.
 • RESISTENT Otporni postrni usjevi – slabo razvijeni Uzgoj otpornih postrnih usjeva pomaže izbjeći nakupljanje velikih populacija u uskom plodoredu šećerne repe i/ili doprinosi smanjenju razina populacije. Uspješno suzbijanje zahtijeva intenzivno ukorjenjivanje u tlo. Ako se postrni usjev posije prekasno ili ako se samo slabo razvije zbog uvjeta uzgoja ili sezonskih učinaka, učinak smanjenja razine nematoda također je slabiji.
 • Postrni usjevi – nerezistentni
 • SONSTIGE Ostalo – bez učinka na nematode

Nematode

Intenzitet širenja populacije nematoda

Nizak Visok

Imajte na umu: Kod uzgoja sorti šećerne repe koje su osjetljive na nematode moguć je velik rast populacije repine cistolike nematode. Za područja s potvrđenom prisutnošću nematoda i područja za koja se sumnja na istu odaberite sortu koja je tolerantna na nematode.

RESISTENT RESISTENT SONSTIGE RZ RZ#NT