Zaštita vaših podataka prilikom prijave

Uz ovu politiku privatnosti, mi, KWS Sjeme d.o.o., Vukovarska 31, 31000 Osijek, Hrvatska (u daljnjem tekstu „KWS”, „mi” ili „nas”), vas obavještavamo o tome koji će se podaci obrađivati u vezi s vašim postupkom prijave i koja prava imate u tom pogledu.

1. Koje osobne podatke obrađujemo u vezi s vašim postupkom prijave?

Možemo obraditi bilo koji od sljedećih osobnih podataka u određenom slučaju. Neće se obrađivati svi podaci navedeni u nastavku za sve kandidate.

 • Podaci za kontakt, uključujući ime, osobnu poštansku adresu, telefonske brojeve i osobnu adresu e-pošte
 • Državljanstvo, mjesto i datum rođenja
 • Podaci o vašem osposobljavanju, kvalifikacijama i profesionalnom razvoju
 • Podaci o svim aktivnostima kontinuiranog obrazovanja i dodatnim kvalifikacijama
 • Očekivana plaća, otkazna razdoblja, potvrde, preporuke, radna dozvola, invaliditet, jezične vještine.

2. U koju svrhu obrađujemo vaše podatke?

(a) Obrađujemo vaše osobne podatke, koje od vas primamo kako bismo obradili vašu prijavu za određeno radno mjesto ili, u slučaju otvorene molbe, kako bismo proveli postupak prijave i odlučili o uspostavi radnog odnosa.

(b) U nekim okolnostima možemo obrađivati vaše osobne podatke i na temelju izjave o privoli koju ste nam dali. Svrhe obrade temelje se na sadržaju odgovarajuće izjave o privoli. To se može primijeniti, na primjer, u sljedećim slučajevima:

 • Vaša prijava nije rezultirala zapošljavanjem u našoj tvrtki. Međutim, vaš profil može odgovarati kriterijima za buduća slobodna radna mjesta na sličnoj poziciji u našoj tvrtki ili drugoj tvrtki KWS te smo vas dodali u našu grupnu bazu kandidata.

(c) U nekim okolnostima možemo obrađivati i vaše osobne podatke kako bismo ispunili zakonske obveze u skladu s komercijalnim, poreznim, financijskim ili kaznenim pravom. Svrhe obrade temelje se na odgovarajućoj pravnoj obvezi. Obrada se općenito provodi radi usklađivanja sa službenim nadzornim zahtjevima i zahtjevima otkrivanja.

(d) Po potrebi, možemo obrađivati i vaše osobne podatke kako bismo zaštitili naše legitimne interese. Vaše osobne podatke obrađujemo samo ako, nakon što uzmemo u obzir naše interese u obradi u odnosu na vaše potencijalno sukobljene interese te temeljna prava i slobode, ustanovimo da prevladavaju naši interesi. To se može primijeniti u sljedećim slučajevima:

 • Obrana od podnesenih pravnih zahtjeva na temelju postupka prijave. Naš legitimni interes, na primjer, temelji se na teretu dokazivanja u postupcima u skladu s Općim zakonom o jednakom postupanju (Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, AGG).

3. Na kojoj pravnoj osnovi obrađujemo vaše podatke?

(a) Vaši osobni podaci, koje obrađujemo za provedbu postupka prijave i odlučivanje o zasnivanju radnog odnosa, obrađuju se na temelju članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Podaci o vama koji mogu predstavljati posebne kategorije osobnih podataka u smislu članka 9. stavka 1. GDPR-a obrađujemo samo na temelju članka 9. stavka 2. GDPR-a, odnosno kada je predviđena obrada zakonita.

(b) U slučajevima kada vaš zahtjev nije rezultirao zapošljavanjem u našoj tvrtki, ali vaš profil može odgovarati sličnoj poziciji u našoj tvrtki ili drugoj tvrtki KWS te smo vas dodali u našu grupnu bazu kandidata, obrađujemo vaše osobne podatke na temelju izjave o privoli koju ste nam dali. U tom se pogledu podaci obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke (a) GDPR-a.

Ako obrađujemo posebne kategorije osobnih podataka na temelju vaše privole, ta se obrada temelji na članku 9. stavku 2. GDPR-a.

Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Međutim, imajte na umu da taj opoziv vrijedi samo za ubuduće, što znači da ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se provodi do trenutka opoziva na temelju vaše privole.

(c) Ako obrađujemo vaše osobne podatke radi usklađivanja s pravnim obvezama, podaci se u tom pogledu obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke (c) GDPR-a.

Ako obrađujemo posebne kategorije osobnih podataka radi usklađivanja sa zakonskim obvezama, ta se obrada temelji na članku 9. stavku 2. GDPR-a.

(d) Ako obrađujemo vaše osobne podatke radi zaštite naših legitimnih interesa, podaci se u tom pogledu obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR-a. U tom slučaju, naši legitimni interesi temelje se na provođenju svrha navedenih u odjeljku 2.(d).

4. Prikupljaju li vaše osobne podatke i treće strane?

Uglavnom obrađujemo osobne podatke koje primamo izravno od vas. U određenim situacijama također prikupljamo vaše osobne podatke od trećih strana. To se događa, na primjer, u sljedećim slučajevima:

 • Podatke kandidata primamo od drugih tvrtki KWS ako su vaši dokumenti za prijavu dodani u bazu kandidata.
 • Primamo podataka kandidata putem agencije za zapošljavanje.
 • Podatke kandidata primamo od zaposlenika tvrtke KWS kao preporuku.
 • Podatke kandidata primamo putem društvenih mreža ili portala za zapošljavanje na kojima ste registrirani radi uključivanja u bazu kandidata.

Po potrebi, o tome ćemo vas zasebno detaljnije obavijestiti.

5. Prosljeđujemo li vaše podatke trećim stranama? Tko su primatelji i borave li u trećim zemljama?

Ako ste dali privolu ili ako se pojavi druga pravna osnova, proslijedit ćemo podatke kandidata drugim tvrtkama KWS.

Surađujemo s internim i vanjskim pružateljima usluga tvrtke (koji se nazivaju izvršitelji obrade), kao što su pružatelji usluga IT održavanja. Ti pružatelji usluga djeluju samo u skladu s našim uputama i ugovorno su obvezni poštovati primjenjive zahtjeve za zaštitu podataka.

Ako je to zakonski dopušteno i potrebno za usklađivanje s primjenjivim zakonom ili podnošenje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva, prosljeđujemo vaše osobne podatke sudovima, nadležnim tijelima i odvjetničkim društvima.

Primatelji opisani u odjeljku 5. mogu biti smješteni u državama izvan Europskog gospodarskog prostora („treće zemlje”) u kojem se mjerodavnim pravom ne primjenjuje ista razina zaštite podataka. U tom slučaju, ako vaše osobne podatke prenesemo primateljima izvan Europskog gospodarskog prostora, osigurat ćemo odgovarajuću razinu zaštite vaših osobnih podataka, ako je to dopušteno zakonom. Obratite se voditelju obrade na kontaktne podatke navedene u nastavku ako želite primiti kopiju jamstava koja upotrebljavamo u vezi s izvozom vaših osobnih podataka.

6. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Tvrtka KWS pohranjuje samo podatke kandidata onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje navedenih svrha (vidi odjeljak 2.). Podaci koji više nisu potrebni ili koje tvrtka KWS više ne smije pohranjivati nepovratno su anonimizirani ili izbrisani. U slučaju da su podaci anonimizirani, tvrtka KWS može spremiti podatke dulje vrijeme jer je uklonjena svaka osobna referenca.

Ako vaša prijava nije uspješna, izbrisat ćemo vaše dokumente za prijavu najkasnije u roku od šest mjeseci nakon završetka postupka prijave, osim ako nam niste dali privolu za dodavanje vaših podataka u našu bazu kandidata. U tom slučaju izbrisat ćemo vaše podatke najkasnije u roku od dvije godine.

Ako je između vas i nas uspostavljen radni odnos, podatke ne brišemo iz vašeg postupka prijave, već uključujemo podatke u vaš osobni dosje u mjeri u kojoj je to potrebno. Zatim obrađujemo te podatke u svrhu uspostavljanja radnog odnosa.

7. Koja prava imate?

U okviru primjenjivih zakonskih odredbi imate određena prava povezana s vašim osobnim podacima. Imajte na umu da postoje određene iznimke u pogledu ostvarivanja tih prava i stoga ih ne možete ostvariti u svim slučajevima.

 • Informacije: Imate pravo dobiti informacije o svim osobnim podacima koje je tvrtka KWS pohranila o vama.
 • Pravo na ispravak: Možete zahtijevati da promijenimo netočne osobne podatke.
 • Pravo na brisanje: U određenim okolnostima možete od nas zatražiti brisanje osobnih podataka, a mi ćemo poduzeti odgovarajuće korake kako bismo obavijestili druge voditelje obrade koji obrađuju podatke o tome da ste zatražili brisanje poveznica na vaše podatke, kopija vaših podataka i duplikata vaših podataka.
 • Opoziv privole: Možete opozvati privolu za obradu podataka koju ste nam dodijelili i spriječiti daljnju obradu ako ne postoji drugi razlog da tvrtka KWS može ili mora obrađivati vaše osobne podatke.
 • Ograničenje: U određenim slučajevima možete zatražiti da ograničimo obradu vaših podataka.
 • Prijenos podataka: Ako ste nam dostavili podatke na temelju ugovora ili privole, možete zatražiti primitak podataka koje ste pružili u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ili da ih pošaljemo drugom voditelju obrade.

Pravo na prigovor

Pravo na prigovor na temelju pojedinačnog slučaja

Iz razloga koji proizlaze iz vaše jedinstvene situacije, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka koja se temelji na opravdanim interesima. Ti se osobni podaci tada više neće obrađivati u te svrhe, osim ako nisu utvrđeni uvjerljivi zakoniti razlozi obrade koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili obrada služi za podnošenje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Da biste ostvarili gore navedena prava, obratite nam se putem dostavljenih kontaktnih podataka.

 • Podnesite pritužbu: Tijelu za zaštitu podataka možete poslati pritužbu na našu obradu.

8. Kontaktni podaci

Voditelj obrade podataka je:

KWS Sjeme d.o.o.
Vukovarska 31
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon: 031 628 628
Faks: 031 628 629
E-pošta: dataprotection@kws.com

Osijek, Listopada 2020