• lagerung_zr_ruebenmiete_traktor.jpg
    Şeker Pancarında Silolama

Şeker pancarlarının düzgün bir şekilde silolanması ve silo ve şeker kayıplarını en aza indirmek için yapılması gerekenlere ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Şeker kayıplarının %70-80'ninden silolama sırasında devam eden solunum sorumludur. Çürüme bu kayıpların %10'nunu oluşturur ve geriye kalan %10-20'de yetersiz havalanma, donma ve çözülme döngüsü, kök kuruması gibi olaylarının oluşturduğu düşük oksijen nedeniyle oluşan fermantasyonun sebep olduğu şeker yaıplarıdır. Çürüme hasat sırasında yaralanan köklerde çok daha fazla meydana gelmektedir. Geleneksel olarak pancarın taç (baş) kısmı hasatta kesilir, ancak bu işlemin doğru yapılmaması melasa giden şeker oranını artırır.

Kötü havalandırma genellikle çamurlar, otlar ve yapraklardan kaynaklıdır. Bunlar kültürel ve mekanik anlamda başedilmesi mümkün olan silo düşmanlarıdır. Havalanma için en büyük tehtid çamurdur. Hasat sırasında temizlenemeyen fazla miktarda çamur silindir ayraçlardan geçerken tamamen temizlenemez ve silolarda büyük problemlere yol açar.

Şeker kayıplarını düşük tutun

Şeker pancarının depolanması, şeker kaybına ve fabrikada pancarın işleme kalitesini ciddi şekilde etkileyebilecek olan, invert şeker gibi istenmeyen bileşenlerin birikmesine neden olur.

Depolama sırasındaki dönüşüm süreçlerinin başlıca sebepleri şunlardır:

  • Terleme
  • Yaralanmış pancar
  • Patojen saldırısı

Ayrıca, şeker pancarındaki depolama kayıplarının ne derece olacağını etkileyen, depolama, hasat ve büyüme koşulları gibi başka faktörler de vardır.