• Şeker pancarı örneği üzerinden nematod kistleri
    Kist Nematodu

Küçük ama son derece etkili zararlılar

Pancar kist nematodu ( Heterodera schachtii ), şeker pancarı yetiştirme alanlarının çoğunda ekonomik açıdan son derece önemlidir.

Nematodlar, biyolojik çeşitliliği çok yüksek olan iplik kurdu sınıfına aittir. Genellikle nispeten küçük, beyaz ya da renksiz lifsi kurtlar şeklinde görülürler. Dünya çapındaki çok çeşitli habitatlara uyum sağlamışlardır ve yaşamak için neme ihtiyaç duyarlar.

  • Nematodlar, yaşadıkları habitat içinde kıvrıla kıvrıla hareket ederler, bu nedenle sirke kurdu (eelworm) olarak da adlandırılırlar.
  • Bilinen nematod türlerinin sayısı 20.000’dir ve bunların yaklaşık 3.000’i bitkiyle beslenmektedir.
  • Yaklaşık 100 tür, mahsullere ciddi şekilde zarar vermektedir.
  • Nematodlar, konukçu bitkinin kök sistemini istila eder ve bitki metabolizmasını ciddi şekilde etkiler.