• Sahadaki KWS proje ekibi
    Projeler

Sürdürülebilir tarıma yönelik mevcut projelerimizden bazılarını keşfedin

Araştırma ve ıslah programlarımız, etkin ve sürdürülebilir tarıma yönelik rekabetçi bitki çeşitleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmalarımız verimin istikrarlı oluşuna, ürün kalitesine ve genetik kaynakların korunmasına odaklanmaktadır. Bitki biyoteknolojisi alanındaki hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler, gelişmiş özelliklere sahip mahsul çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik yeni fırsatların giderek artmasına yol açmıştır.

Azot etkin mısır

Üreticiler, gübrelemenin sınırlı olduğu durumlarda bile sabit verim elde edebilmek için, azot etkin çeşitlere ihtiyaç duymaktadırlar. Buradan hareketle, KWS, topraktaki azot içeriği çok az olduğunda dahi verimliliğini sürdürebilen mısır çeşitleri geliştirmiştir. Azot etkin çeşitler besin yetersizliği olan durumlarda büyümelerini iyi derecede sürdürmeli; farklı miktarlarda azot temin edildiği durumlarda da tatmin edici verimler sunabilmelidirler.

Bu hedefe ulaşabilmek için, ıslahçılarımız ve araştırmacılarımız azot etkinliğinin doğal çeşitliliğini araştırmakta ve gübrelemenin sınırlı olduğu durumlarda dahi sabit verim sunabilen farklı mısır bitkilerinin genetik yapısını analiz etmektedir. Bu bize göstermektedir ki, azot etkinliğini yalnızca genetik yapıya dayandırmak mümkün değildir.

  • KWS ekibi

    Sloganımız: yüksek getirili sürdürülebilir tarım için güçlü tohumlar.

    Hinrich Harling, Avrupa Araştırma Bölümü Başkanı
    kws_harling_hinrich_head_of_research_europe.jpg

Havadan özellik tespiti

Bir bitkinin genetik yapısının ve çeşitli çevresel etkilerin birbiriyle nasıl bir etkileşim içinde olduğu ancak tarlada belirlenebilir. Bu nedenle, bir bitki çeşidinin istenen bir özelliğe gerçekten sahip olup olmadığını saha testleriyle anlayabiliriz. Fakat bunu yapabilmek için, bitki özelliklerini hassas ve güvenilir bir şekilde belgeleyebiliyor olmamız gerekmektedir.

Bu bağlamda, ıslah konusundaki bakış açımızı yeni fenotipleme süreçleriyle desteklemek ve seçim sürecini ideale daha da yaklaştırmak istemekteyiz. KWS’nin, bitkilerin çeşitli özelliklerini otomatik olarak kayıt altına almaya yönelik yeni yöntemler geliştirilmesine yatırım yapmasının amacı da budur. Ayrıca, dijital görüntüleme tekniğini çeşitli sensör teknolojileriyle ve insansız hava aracı sistemleriyle birlikte kullanma olanaklarını da araştırmaktayız.

Bunu yapmaktaki amacımız, örneğin hava görüntülerinden çok hızlı bir şekilde faydalanarak, büyüme yüksekliği ya da muhtemel salgın hastalıklar gibi özellikler hakkında doğru tespitlerde bulunabilmektir.

Mısırda fotosentez etkinliğinin maksimize edilmesi

Mısır, bir C4 bitkisidir. Suyun son derece etkin bir şekilde kullanıldığı özel bir yöntemle fotosentez yapmaktadır. Bu özellikleri sayesinde C4 bitkileri, ışık ve sıcaklık artırıldığı takdirde kısa sürede büyük biyokütleler oluşturabilmektedir. Fakat mısır bitkileri dahi ışıktan maksimum şekilde yararlanamamaktadır.

Bu da, verimin artırılmasına yönelik kullanılmayan bir potansiyelin hala söz konusu olduğu anlamına gelmektedir. KWS, BMBF (Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı) tarafından fonlanan bir proje kapsamında, Heinrich Heine University Düsseldorf, Technische Universität Mün­chen (Münih Teknik Üniversitesi) ve Potsdam’daki Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie (Max Planck Moleküler Bitki Fizyolojisi Enstitüsü) ile işbirliği içinde bu konu üzerinde çalışmaktadır.

Amacımız, ıslah çalışmaları sırasındaki fotosentez etkinliğinin nasıl artırılacağı hakkında yeni bilimsel bilgiler edinmektir. Öncelikle mısırdaki C4 fotosentezini hangi faktörlerin etkilediğini araştırıyoruz, diğer yandan da markör teknolojisinden yararlanarak fotosentezin doğal çeşitliliği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyoruz.

Geleceğin mahsulleri

“Crops of the future (Geleceğin mahsulleri)”, bitki ıslahı konusunu yenilikçi bir kamu/özel sektör modeli aracılığıyla teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu uluslararası konsorsiyum, besin tedarik zinciri ile ilgili olarak gelecekte ortaya çıkabilecek zorlukların üstesinden gelmek amacıyla, önde gelen tarım şirketlerinin ve araştırma kuruluşlarının kaynaklarını birleştirmektedir.

Amaç, belirli özelliklere sahip bitkiler ıslah ederek çeşitli çevresel koşullara (ör. beslenme ile ilgili gelişmiş özellikler veya kuraklığa, sıcağa ya da taşkınlara karşı tolerans) adapte olmalarını sağlamaktır. Elde edilen bilgileri, gerek devlet gerekse özel sektör tarafından yürütülen ıslah projelerine fayda sağlayabilmesi amacıyla, bilimsel yayınlar ve platformlar aracılığıyla paylaşmayı planlamaktayız.

Teknik olarak odaklandığımız konular, genom düzenlemesi, genom dizilimi, ve bir bitkinin genetik yapısı, çevresel koşulları ve performansı arasındaki ilişkileri araştıran “phenomics”tir.

İrtibat kişiniz

KWS TÜRK TARIM TİCARET A.Ş.
KWS TÜRK TARIM TİCARET A.Ş.
Eposta gönder
İLETİŞİM