• KWS_mann_bei_pruefung_mais.jpg
  Faaliyet Alanları

KWS’nin faaliyet alanları

KWS Group’un işletmeye yönelik faaliyetleri üç ayrı ürün segmenti kapsamında yönetilmektedir: mısır, şeker pancarı ve hububat.

İşletme birimleri araştırma ve geliştirme birimi ve idari bölümler tarafından desteklenmektedir. Grubun entegre yapısı nedeniyle, tüm bu segmentler birbiriyle yakından ilişkilidir.

İşletme birimlerinin girişimcilik konusundaki bağımsızlığı, KWS Group’un farklı koşullara daha esnek bir şekilde uyum sağlamasını ve rekabet avantajlarını hızlıca uygulamasını sağlamaktadır.

Böylelikle, her bir segmente ilişkin pazarlara, müşterilere ve ürünlere odaklanabilmekte ve aynı zamanda araştırma ve ıslah konusunda sinerji oluşturabilmekteyiz.

Neler yapıyoruz?

Değer zincirimiz, çeşit geliştirilmesinden, bu çeşitlerin çoğaltılmasına, üretilmesine, dünyanın dört bir yanındaki üreticilere pazarlanmasına ve dağıtılmasına uzanan çok geniş bir zincirdir.

KWS Group’un ana bileşenleri; şeker pancarı, mısır ve tahıl segmentleridir.

 • Şeker pancarı segmenti, şeker pancarı, yemlik pancar ve enerji pancarı adlı ürün gruplarından oluşmaktadır.
 • Mısır segmenti, mısır, kolza, ayçiçeği, sorgum, darı ve tarla bitkilerini kapsamaktadır.
 • Tahıl segmenti, buğday, çavdar, hibrit çavdar, kışlık arpa, baharlık arpa, yağlı bitkiler, tarla bitkileri ve organik tohumları içermektedir.

 • KWS ekibi

  Önceliğimiz hep üreticilerin başarısı olmuştur. Onların başarısı bizim başarımız. Faaliyetlerimizin odağında bu yer alıyor.

  Rüdiger Strohm, Küresel Strateji Başkanı
  kws_ruediger_strohm.jpeg

Gelişimden, ıslaha ve dağıtıma tohumlar

Islah çalışmalarımızın amacı, geleneksel ya da organik tarım yapıyor olmalarından bağımsız olarak tüm üreticilere, ihtiyaçlarına uygun, hedefe yönelik çeşit veya çözümler sunmaktır. Etkili, verimli ve sürdürülebilir tarımın temelinde bu yatmaktadır.

Uygun iklim koşulları altında tohum çoğaltımı, en yüksek kalite standartlarına göre yapılan teknik hazırlıklar ve lojistik işler kadar önemlidir. Tüm bunlar, teslimatın sağlam ve zamanında olmasını sağlamaktadır.

Satışların ve büyümenin planlanması

Üretim, satışların ve çoğaltımın planlanmasıyla başlar. Süreç içerisinde, üretim gerekliliklerini belirleyebilmek için, pazarda mevcut olan her bir çeşidin yetiştirilme potansiyeli tahmin edilir. Bitkilerin büyümesi zaman alacağı için planlama, tohumların üreticilere satılmasından üç yıl kadar önce başlar.

Çoğaltım ve tarlada üretim
Yüksek tohum kalitesini garanti edebilmek için, yüksek ve ekine özgü gereklilikleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu gerekliliklere örnek olarak, bir mahsulün farklı çeşitlerinin çoğaltım alanları arasındaki boşlukların kontrol edilmesi verilebilir. Bu aralıkların minimumda tutulması, çeşide ilişkin istenmeyen özelliklerin diğer bitki polenleri aracılığıyla taşınarak içeri girmesini engellemektir. Tarladaki süre boyunca uzmanlar bitkileri izlerler. Çoğaltım hasat ile birlikte sona erer.

Olgunlaşma ve döllenme
Çiçeklenme, ıslahın temel taşıdır. Çaprazlama süreci bu aşamada başlar. Çiçeklerin, tohum ya da meyve üretebilmesi için tozlaşması gerekir. Tozlaşma olmadan döllenme ve dolayısıyla tohum olmaz. Tohum üretiminde tozlaşma esastır.

Hazırlık
Ham materyal, hasat sonrasında işlenir. Temizlenir, nazikçe kurutulur ve büyüklüğüne göre gruplandırılır (kalibre edilir). Tüm bu işlemler, tohumlara nazik davranılmak üzere tasarlanmıştır ki fide korunabilsin ve ideal çimlenme gerçekleşebilsin.

Teknik süreçler, farklı mahsullere ait tohumların yapısına ve büyüklüğüne göre değişmektedir. Mısır, koçan olarak hasat edilmektedir ve taneler koçandan ancak kurutma işlemi sonrasında ayrılmaktadır. Bununla birlikte, doğal kenarlı şeker pancarı tohumunun pcilalanması ve “yuvarlak” bir tohum haline getirilmesi gerekmektedir. Böylelikle tekli tohum ekimi mümkün hale gelebilir.

Kalite denetimi
Çoğaltım süreci boyunca, her bir parti defalarca incelenir. Tohumun, aranan kalite özelliklerinin ve hastalıklara direnç ya da kaliteyi belirleyen içerikler gibi diğer özelliklerin tümüne sahip olup olmadığını belirlemek için kontroller yapılır. Çimlenme durumu ve tohumların çimlenme gücü de bu sırada belirlenir. Tohumlar ancak tüm test ve kontrollerden başarıyla geçerlerse satışa sunulma izni alabilirler ve buna mukabil, ambalajlanırlar ve satılacakları yere gönderilirler. Bu süreç sayesinde üreticilerin en yüksek kaliteye sahip tohumları elde etmesi sağlanmış olur.

Ambalajlama ve sertifikasyon
Tohum üretimi esasen ıslahçıların kendileri tarafından organize edilir. Bununla birlikte, mahsul tipine bağlı olarak, çok sayıda tarımsal ortakla ve işleme tesisiyle işbirliği içinde bir organizasyon da söz konusu olabilir. Tohumlar ancak çeşitli resmi kontrollerden ve kalite kontrollerinden geçtikten sonra satışa hazır hale gelir. Örneğin Almanya’da ambalajlama ve sertifikasyon, düzenleyici denetim altında gerçekleşir. Böylelikle, yalnızca yüksek çimlenme gösteren ve çeşit safiyetine sahip tohumların pazara ulaşması sağlanmış olur.

İrtibat kişiniz

KWS TÜRK TARIM TİCARET A.Ş.
KWS TÜRK TARIM TİCARET A.Ş.
Eposta gönder
İLETİŞİM