• kws_maisfeld_mit_sonne.jpg
  Mısır Tarımı

Mısırın Tarımında Toprak ve İklim

 • Toprak pH’ı 6.5-7.0 arasında olmalıdır.

 • Organik maddece zengin, derin, iyi havalanabilen, tınlı yapıya sahip, pH’ı 6.5-7.0 arasında, olan toprak özelliklerinde yüksek verim potansiyeline ulaşır.
 • Ana ürün mısır yetiştiriciliğinde;
  Kışlık bir ürün ekilmeyecekse sonbaharda toprak tavda iken dipkazan veya pulluk ile derince sürülüp bırakılır. İlkbaharda yabancı otları öldürmek ve toprak yüzeyini
  gevşetmek için kültivatör gibi bir aletle yüzeysel bir sürüm yapılır.
 • İkinci ürün mısır yetiştiriciliğinde;
  Kışlık ürünün hasadı sonrasında toprak sürülür. Hemen ardından gerekiyorsa sulama yapılıp toprak tava geldikten sonra tırmık veya diskaro ile
  yüzey düzeltilir.

Yetiştiricilik

Yetiştiricilik

 • Ülkemizde mısır ekimleri bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte, Şubat ayında toprak sıcaklığının 10 C üzerinde olan bölgelerimizle başlamakla birlikte Ağustos ayının son haftasına kadar yapılabilmektedir.
 • Mısır ekimi havalı (Pnömatik) mibzerle yapılmalıdır. Çeşit farklılığına bağlı olarak ekim sıra üzeri 15-17 cm, sıra arası 70 cm ve ekim derinliğide ortalama 5-6 cm olacak şekilde havalı mibzer ile yapılmalıdır.

Çeşit Seçimi

 • Çeşidin olum süresi ve bölgenin iklimi dikkate alınarak, yetiştirme amacına gör kataloğumuzda yer alan üstün performanslı KWS çeşitlerinden tercih edilebilir.

Gübreleme

 • Doğru gübrelemenin en önemli koşulu toprak analizi yapılmasıdır.
 • Toprağın verim durumu, ön bitki ve sulama imkanlarına göre mısır bitkisi dekardan; saf olarak 20-25 kg N* (Azot), 8-10 kg P* ( Fosfor) 12-15 kg K* (Potasyum) kullanılır. (*saf miktarlardır)
 • Fosfor ve potasyumun tümü ile azotun yarısı ekimle birlikte verilir. Azotun diğer yarısı bitkiler 30-40 cm boylandığında yapılan ikinci çapa ve boğaz doldurma sırasında verilir.
 • Mısır belirli bir ekim nöbeti sistemi içinde yetiştirildiğinde verilen gübre ve suyu daha etkili kullanarak verim ve kalitesi yükselir. Yonca, fiğ, bezelye, bakla, fasülye ve soya gibi baklagillerin veya patates, soğan, şeker pancarı ,pamuk ve ayçiçeği gibi çapa bitkilerinin ardına ekildiğinde, yüksek ve kaliteli ürün alınır.

Sulama

 • Mısır yetiştiriciliğinde yüksek verim ve kalite için zamanında ve yeterli sulama yapılmalıdır.
 • Sulamada kritik dönemler;
  • Mısır bitkisi 7-10 yaprak olduğu dönem (diz boyu) koçan taslağının oluştuğu dönem,
  • Tozlaşma başlangıcı olduğu dönem ve devam eden süre.
  • Son su; dane ucunda siyah nokta oluşum kontrolu ile belirlenir.

İlaçlama

 • Mısır tarlalarına tarla kontorlleri arazi kontrolleri yapılarak yabancı ot ilaçlaması ekim öncesi, ekim sonrası ve çıkış sonrası olmak üzere 3 farklı dönemde yapılabilir.
 • Arazide bitkinin gelişme dönemi süresince karşılaşılacak hastalık ve zararlılara karşı uzman tavsiyesi alınarak zamanın da uygun ilaçlama yöntemleri uygulanmalıdır.
 • Tavsiye dozlarına dikkat edilerek ve hertürlü güvenlik önlemleri alınarak uygulanmaya dikkat edilmelidir.

Çapalama

Çapalama

 • Mısır tarımında genellikle 2 çapa önerilir.
 • İlk çapa bitkiler 10-15 cm boylandığında,
 • İkinci çapa bitkiler 30-40 cm kadar boylandığında boğazdoldurma ile birlikte yapılır.

Silajlık Mısır Hasatı

 • Süt çizgisinin yaklaşık danenin ortasında olduğu dönem, en uygun silaj hasat zamanıdır.
 • Bu dönemde bitkideki kuru madde oranı % 30-35 civarındadır.

Silajlık Mısırda Önemli Noktalar

 • Yüksek kaliteli bir silaj için kuru madde oranı %30-35 arasında olmalıdır.
 • Silajın Hazırlanması;
  • Yüksek silaj kalitesi ve besleme kolaylığı açısından silaj için kıyılan parçacıkların büyüklüğü hasattaki kuru madde miktarına bağlı olmakla birlikte 1,5-2,5 cm aralığında olmalıdır
  • Silajın yüksek kaliteli olması ve bozulmaması için içeride hava kalmayacak ve dışarıdan hava girişini önleyecek şekilde sıkıştırma yapılmalıdır
  • Sıkıştırma işlemi hendek tipi yer silolarında traktör, iş makinası veya kamyonla çiğnenerek yapılırken, paket silaj silolarda bu işlem vakumla gerçekleştirilir
  • Son yıllarda çok yaygınlaşan plastik torba silajlar hem çok pratik olmakta, hem de yüksek kaliteli silaj eldeedilmesini sağlamaktadır.

İyi Bir Silajlıkta Aranılacak Özellikler

 • Bitki koçan oranı yüksek olmalıdır.
 • Hasat esnasında yeşil kalma yeteneği yüksek olmalıdır.
 • Silajın fermantasyonunun sağlanmasına destekleyici ürünlerin kullanılması önerilmektedir.
 • Toprak, atık veya başka yabancı maddeler karıştırılmamalıdır.