• maissilage_im_kuhstall_0706_kws_3622_r.tif
  Mısır Silajı

Silolama süreci son derece önemlidir!

Özellikle süt sığırı besiciliğinde ve sığır yetiştiriciliğinde, silajlık mısır önemli bir yemdir: Maliyet etkin bir şekilde üretilebilir, yüksek enerji seviyeleri sunar ve yıl boyunca temin edilebilmesine yönelik depolamaya son derece uygundur.

Mahsulleri silajlanmaya hazırlayarak şu amaçlara ulaşılması hedeflenmektedir:

1. Besin değerlerinin korunması

 • Siloda depolanan yiyeceklerin besin değeri aynı kalır.
 • Laktik asit bakterileri, bitki bazlı karbonhidratları organik asitlere dönüştürür.
 • Ortaya çıkan asitler, pH değerini düşürür.
  Silajlık mısırın kuru kütlesine bağlı olarak, pH değeri şöyle olmalıdır:
  Taze mısır: pH 6,5-7
  <%30 TM: pH <= 4,0
  >%30 TM: pH <= 4,5
 • pH değerinin düşük olması, siloyu korur ve silajlık mısırın uzun süre saklanabilmesini sağlar.

2. Kayıpların belirlenmesi

 • İdeal silaj işlemlerinde kayıpların %5 ile maksimum %10 arasında olduğu görülmektedir. Bu oran, silajlama sırasında fermentasyon asidi miktarının ne şekilde değiştiğine bağlı olarak değişir.
 • Saf laktik asit fermentasyonunda hiç kayıp oluşmaz. Asetik fermentasyonda, yaklaşık %5 oranında kuru madde kaybı görülür.

3. Kayıpların önlenmesi

 • Yüksek silajlama kayıplarına rağmen, asetik asit fermentasyonu belirli bir dereceye kadar gereklidir çünkü asetik asit aerobik stabiliteyi teşvik eder ve dolayısıyla silonun boşaltılması sırasında meydana gelebilecek daha yüksek kayıpları önler.
 • Süreçten kaynaklı kayıplar ve hasat ve uzaklaştırma sırasındaki önlenebilir tüm kayıplar önlenmelidir.

Silajlamada enerji kayıpları

Silajlama süreci sonucunda ortaya çıkan enerji kayıpları, “önlenemez”, “süreçten kaynaklı” ve “önlenebilir” olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Aşağıdaki tabloda, silajlama sırasında meydana gelen net enerji kaybı gösterilmektedir:

Kaybın nedeni Değerlendirme Enerji kayıpları (%)
Kalıntılardan kayaklı gaz hareketi önlenemez 1 - 2
Fermentasyon önlenemez 4 - 10
Silaj çıkış suyu süreçten kaynaklı 0 - 8
Tarla kayıpları süreçten kaynaklı 1 - 5
Hatalı fermentasyon önlenebilir 0 - 10
Aerobik bozulma (silo içinde) önlenebilir 0 - 10
Yeniden ısıtma (uzaklaştırma sırasında) önlenebilir 0 - 10

Kaynak: KWS SAAT SE & Co. KGaA

oda tarafından

Laktik asit fermentasyonunda ideal fermentasyon işlemi

Kaynak: KWS SAAT SE &amp; Co. KGaA

Kaynak: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Danışmanınızı bulun

Bölgenizdeki koşullara en uygun mahsulün hangisi olduğunu mu öğrenmek istiyorsunuz? Zararlılar ya da hastalıklarla ilgili sorunlar mı yaşıyorsunuz? En yüksek verimi ve en iyi sonuçları nasıl elde edebileceğiniz ile ilgili sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyarız.