• kws-ef-24614-08.jpg
    Şeker Pancarının İklim İstekleri

Şeker pancarını iklim, toprak gereksinimleri

Şeker pancarı tarımı için uygun bölge seçimi

Şeker pancarının yetiştirilme koşulları, elde edilebilecek verim ve kalite seviyesi üzerinde son derece etkili olduğundan, üretici olarak yapacağınız bölge seçimi özellikle önemlidir. Buna ek olarak, toprak, su ve sıcaklık / güneş ışığı gibi verimi etkileyen başka faktörler de mevcuttur.

İklim İstekleri (Ekimi yapılan iklim bölgeleri):

Kuzey yarım kürede (36 ve 42 enlemleri arasında) yer alan Türkiye'de şeker pancarı üretim alanlarının iklim özelliklerin dikkate alarak üç iklim bölgesine ayırmak mümkündür.

1.Deniz İklim Bölgesi:

Şeker pancarı tarımının yaklaşık %5'inin yapıldığı Marmara ve Karadeniz tipi deniz ikliminin hüküm sürdüğü Alpullu, Susurluk, Adapazarı ve Çarşamba şeker fabrikaları sahalarını içine alan bölgedir.

2.Karasal İklim Bölgesi:

Şeker pancarı tarımının yaklaşık %70'lik bölümünün yapıldığı Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'yu içine alan Afyon, Eskieşhir, Ilgın, Konya, Çumra, Ankara, Bor, Aksaray, Çorum, Elbistan, Ereğli, Erzincan, Kayseri, Boğazlıyan, Yozgat, Kırşehir, Ağrı, Erzurum, Erciş, Kars ve Muş şeker fabrikalarını içine alan bölgedir.

3.Geçit iklim Bölgesi:

Şeker pancarı tarımının yaklaşık %25'inin yapıldığı İç Anadolu - Karadeniz, İç Anadolu - Efe, İç - Anadolu - Akdeniz gibi yarı kara iklimi ve yarı deniz iklimi olan Amasya, Kastamonı, Turhal, Burdur, Kütahya, Uşak, Elazığ, Malatya şeker fabrikaları sahalarını içine alan bölgedir.

Şeker pancarı iklim istekleri

Şeker pancarı, ılık ancak nemli olmayan iklime sahip karasal iklim bölgelerinde yetişir. Türkiye şartlarında yağışlı, nemli, bulutlu, sıcak, çok sıcak olan ve gece - gündüz ısı farklarının çok az olduğu deniz iklim bölgelerinde bulunan ekim alanlarında pancarın kök verimi yüksek olup, şeker varlığı düşüktür. Buna karşılık az yağışlı, az nemli, az bulutlu, serin - sıcak ve günlük sıcaklık farklarının büyük olduğu karasal iklim bölgelerinde, şeker varlğı yüksek olup, kök verimi vejetasyon sürelerine göre düşük olmaktadır. En ideal ekim alanları Orta Anadolu karasal iklim bölgesi ile Ege tipi geçit iklim bölgesidir.

Şeker pancarının gelişip, hasat edilebilmesi için 180 ila 220 günlük bir süreye ihtiyaç vardır. Ağustos-Eylül aylarında, gündüzler güneşli, geceler serin olduğu için şekeri içeride muhafaza etmek gerekmektedir. Şeker pancarı, erken dönemlerinde geç donlara (< –5°C) karşı hassastır.

Şeker pancarının toprak istekleri

Şeker pancarı tarımında toprak, arıtılmış şeker varlığını %20-22 oranında etkiler. Derin kök salan bir bitki olarak, kaymak ve kabuk bağlamayan, taban suyu seviyesi 1 metreden yakın olmayan, iyi havalanan, derin yapılı, iyi su tutan, toprak asitliği nötre yakın (pH 6.5 - 7.5) olduğu topraklardan yüksek verim alınmaktadır.

Toprak profili