GİZLİLİK POLİTİKASI

KWS Saat SE & Co. KGaA ve bağlı şirketleri (bundan sonra “KWS” olarak anılacaktır) olarak anılacaktır, kullanıcıların (“Kullanıcı(lar)”) arzusuna bağlı olarak web sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden elde ettiği kişisel verileri toplarken ve kullanırken izlediği prensipler bu Gizlilik Politikası’nda düzenlenmektedir.

Toplanabilecek Kişisel Veriler

KWS, Web Sitesi üzerinde, Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişimi ve yapacakları işlemlere bağlı olarak Kullanıcı’nın;

 • IP adresi
 • Talebin tarihi ve saati
 • Greenwich Ortalama Zamanına (GMT) göre saat dilimi farkı
 • Talebin içeriği (belirli site)
 • Erişim durumu/HTTP durum kodu
 • Her seferinde aktarılan veri miktarı
 • Talebin geldiği web sitesi
 • Tarayıcı
 • İşletim sistemi ve arayüzü
 • Tarayıcı yazılımının dili ve sürümü.

Web Sitesi’ne konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir. Kullanıcı, kendi arzusu doğrultusunda KWS ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir. Bunun dışında myKWS ve benzeri uygulamalarda işlenen, toplanan ve depolanan diğer kişisel veriler için bu uygulamalarda yer alan “Aydınlatma Metni”ni inceleyiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

”ÇEREZ” Kullanımı

. Çerezler

Web sitelerimizde çerez kullanıyoruz. Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde sabit diskinize yerleştirilebilecek küçük metin dosyalarıdır. Bu metin dosyaları, web tarayıcınız (örn. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) aracılığıyla bağlantı kurduğunuz web sunucusu tarafından oluşturulur ve size gönderilir. Çerezler herhangi bir programı çalıştıramaz veya bilgisayarınıza virüs bulaştıramaz. Amaçları, tüm İnternet hizmetinizi daha kullanıcı dostu ve etkili hale getirmektir.

Web sitelerimiz aşağıdaki çerez türlerini kullanır. Kapsamları ve nasıl çalıştıkları aşağıda açıklanmıştır:

 • Geçici çerezler (a)
 • Kalıcı çerezler (b)

a) Geçici çerezler, tarayıcıyı kapattığınızda otomatik olarak silinir. Bunlara özellikle oturum çerezleri dahildir. Tarayıcınız tarafından çeşitli isteklerin tüm oturuma tahsis edilebileceği bir “oturum kimliği” kaydederler. Bu, web sitemize döndüğünüzde bilgisayarınızın yeniden tanınabileceği anlamına gelir. Oturumu kapattığınızda veya tarayıcınızı kapattığınızda oturum çerezleri silinir.

b) Kalıcı çerezler, çereze bağlı olarak değişebilen önceden belirlenmiş bir sürenin sonunda otomatik olarak silinir. Çerezleri istediğiniz zaman tarayıcınızın güvenlik ayarlarından silebilirsiniz.

c) Tarayıcı ayarlarınızı tercihlerinize göre yapılandırabilir ve örneğin üçüncü taraf çerez bilgilerini veya tüm tanımlama bilgilerini devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak, bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın.

d) Kullandığımız flash çerezler,, tarayıcınız tarafından değil, onun yerine flash eklentiniz tarafından yakalanır.

Verilerin Kullanılma Amacı

KWS, toplanan kişisel verileri Kullanıcı’nın Web Sitesi’nden faydalanabilmesi, Web Sitesi’ne üyelik söz konusu ise üyelik kaydının gerçekleştirilmesi, sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda Kullanıcı’ya gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, Kullanıcı ile temas kurulması ve sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir.

Söz konusu kişisel veriler KWS raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında işlenebilecek, Kullanıcı’nın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Kullanıcı’nın ayrıca onay vermesi halinde söz konusu bilgiler KWS ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Kullanıcı ile iletişime geçilebilecektir.

KWS ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Kullanıcı ile KWS arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, KWS’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Verilerin Paylaşımı

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz KWS Türk Tarım Ticaret A.Ş. (“KWS TÜRK”) ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket’in tüm birimleri, kurumsal e-posta, kurumsal portal, kurumsal internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanarak işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirket ile ilişkiniz kapsamında doğruluğunu teyit ettiğiniz bilgiler dâhilinde işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

KWS TÜRK olarak, şirket nezdinde fide-tohum ve/veya zirai ürünlerin üretilmesi, ürünlerin işlenmesi, bu ürünler ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması, ürünlerimizin tanıtılması, ürünlerimize ilişkin teklif sunulması, satış öncesi ürünlerimizi denemek istemeniz durumunda ürünlerimizin sunulması, ürünlerimize ilişkin satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sözleşmesel ilişki içerisine girilmesi ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, KWS Türk tarafından görevlendirilmiş personeller tarafından size ziyaretlerde bulunulması, ziyaretlerimizde ilettiğiniz talep ve şikayetleriniz için gerekli aksiyonların alınması, sosyal mecralar gibi diğer kanallar üzerinden ilettiğiniz talepleriniz için gerekli aksiyonların alınması, promosyonlarımız hakkında bilgi sağlanması ve bilgilendirme amaçlı SMS gönderimi, KWS TÜRK ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması, KWS TÜRK’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi amacıyla kişisel verileriniz elektronik ve fiziksel ortamda işlenmektedir.

Bu kişisel verilerinizi şirket süreçlerimizin verimliliğini sağlamak amacıyla destek aldığımız Salesforce ve Field Explorer gibi yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılar ile kişisel veri güvenliğinizi sağlayarak ve veri paylaşımı için KVKK m.9 kapsamında gerekli onaylarınızı alarak paylaşmaktayız. Bununla birlikte kişisel verileriniz, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bankalarla, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla ve dava süreçlerinin yürütülmesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla, hizmet aldığımız etkinlik ve reklam ajansları ve tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz onayınıza istinaden dergi ve basılı yayınlar üzerinden yayınlanmaktadır.

Ek olarak kişisel verilerinizi tamamen KWS TÜRK’ün karar ve yetkisinde olmak üzere, kişisel verilerin kullanım amaç ve vasıtaları KWS TÜRK tarafından KWS TÜRK’ün yurt dışında bulunan grup şirketleri ile veri güvenliğinizi sağlayarak ve veri paylaşımı için KVKK m.9 kapsamında gerekli onaylarınızı alarak paylaşmaktayız.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Kullanıcı’nın kişisel verilerini dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Kullanıcı’nın Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri

Kullanıcı, KWS’e başvurarak kendisiyle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirlenen haklarınıza ait taleplerinizi, aşağıda düzenlenen usul ve yöntemlerle ŞİRKETİMİZE iletmeniz durumunda; ŞİRKETİMİZ talebin niteliğine göre talebi en geç (30) otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;
 • 6.1.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
 • Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:
 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu.

Kullanıcı, KWS’ye kendisi tarafından sağlanmış olan, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde KWS’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin KWS tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde KWS’in kendisine taahhüt ettiği hizmetlerden tam olarak faydalanamayabileceğini, bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

KWS, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre ve kanunen öngörülen süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, KWS, Kullanıcı ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler, Taahhütler ve Sorumluluk

KWS, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda:

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Site üzerinde başka uygulamalara link verilmesi halinde, KWS uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik bünyesinde herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

KWS kişisel verilerin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. KWS, Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel Gizlilik Politikası, Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA

KWS Türk Tarım Ticaret A.Ş. (“KWS Türk”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı

KWS Türk olarak, MyKWS’yi ziyaret etmeniz/kullanmanız durumunda, MyKws internet sitesinin yürütülmesi, işlevselliğinin arttırılması, site kullanımlarının analiz edilmesi, MyKws üyeliğinizin oluşturulması, oluşturulan üyeliğe ilişki iş ve işlemlerin yürütülmesi, üyelik kapsamında hizmetlerimizin sunulması, taleplerinizin karşılanması, sözleşmesel ilişki içerisine girilmesi, ürünlerimizin tanıtılması, size özel teklif ve kampanyaların sunulması, e-bülten gönderiminin gerçekleştirilmesi, değerlendirme anketlerinin iletilmesi, pazarlama ve optimizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal medya eklentileri ile dilediğiniz sosyal medya kanallarında paylaşım yapabilmenize olanak sağlanması, KWS Türk ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması, KWS Türk’ün ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi amacıyla aşağıda yer verilerin veri kategorilerinde sayılan kişisel verileriniz elektronik ortamda işlenmektedir

 • Kimlik Bilgileri (ad, soyad, vb.)
 • İletişim Bilgileri (telefon numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz, faks numaranız)
 • Lokasyon ve Konum Bilgisi (MyKws’yi kullandığınızda elde edinilen lokasyon verileri)
 • Müşteri Bilgisi (müşteri numarası gibi ürünlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler)
 • İşlem Güvenliği Bilgisi (MyKws’i kullandığınızda işlem güvenliğinizin sağlanması için işlenen kişisel verileri IP adresi, banka bilgileri, Cihaz ID gibi bilgiler)
 • Müşteri Bilgisi (müşteri bilgisi( Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.)
 • Görüntü Bilgileri, (myKWS uygulaması, çeşitli işlevleri kullanmak için cihazınızın kamerasına erişim gerektirir. Bu, görüntüleri doğrudan uygulamaya yüklemenize veya bir ürünün QR kodunu tarayarak ürün hakkında daha fazla bilgi almanıza olanak tanır.)
 • Diğer (kullanım alışkanlıklarınız, çerez vasıtasıyla tutulan bilgiler, tarayıcınızın veri tabanlarımıza ilettiği IP adresi, giriş tarihi ve saati, zaman dilimi, incelediğiniz içerik, Erişim durumu / HTTP durum kodu, her giriş için transfer edilen veri miktarı, ilgili talebin geldiği web sitesi, tarayıcı, işletim sistemi ve ara yüzü ile dil ve tarayıcının yazılım sürümü vb.)

Bu kişisel verilerinizi internet sitesinin operasyonunun yürütülmesi amacıyla yurt dışında bulunan KWS SAAT SE & Co. KGaA ile paylaşıyoruz ayrıca bu kişisel verilerinizi şirket süreçlerimizin verimliliğini sağlamak amacıyla destek aldığımız Salesforce, Field explorer ve benzeri gibi yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılar ile kişisel veri güvenliğinizi sağlayarak ve veri paylaşımı için KVKK m.9 kapsamında gerekli onaylarınızı alarak paylaşmaktayız. MyKws internet sitesi aracılığı ile işlenen kişisel veriler tamamen KWS Türk’ün karar ve yetkisinde olmak üzere, kişisel verilerin kullanım amaç ve vasıtaları KWS Türk tarafından belirlenerek paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’da ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerini alarak yurt dışına aktarılmaktadır.

Yukarıdaki amaçların yanış sıra şirket süreçlerimizin verimliliğini sağlamak, internet sitemizin verimliliğini arttırmak amacıyla destek aldığımız hizmet sağlayıcılar ile kişisel veri paylaşımında bulunmaktayız. Bu kapsamda sitemizde Google Analytics kullanımı gerçekleştirmekteyiz. Google Analytics ile kişisel veri kullanımı hakkında daha fazla bilgi için https://www.google.com/analytics/terms/fr.html veya https://policies.google.com/?hl=fr&gl=fr linlerine tıklayabilirsiniz.

Ayrıca, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizi resmi merciler ve kamu kurum ve kuruluşları ile gerekmesi halinde paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, KWS Türk tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak ve hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde ayrıca bir analiz hizmeti olarak Google Analytics kullanılarak yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, KVKK m.5/1, 5/2 ve 9/1 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • KWS web sitesindeki bilgileri Facebook, G+, Twitter, e-posta ve WhatsApp üzerinden kolayca paylaşabilirsiniz. Bu “sosyal yer imi eklentileri”, bu tür hizmet kullanıcılarının bağlantılar ve haber öğeleri toplayabileceği internet yer imleridir. KWS web sitesinde bunlar yalnızca söz konusu hizmetlere link olarak bağlantılıdır. Ancak ilgili grafiğe tıkladıktan sonra ilgili sağlayıcının web sitesine aktarılırsınız, yani ancak o zaman kullanıcı bilgileriniz ilgili sağlayıcıya aktarılır. Kişisel verilerinizin bu web siteleri tarafından işlenmesiyle ilgili bilgiler, sağlayıcıların veri koruma bildirilerinde bulunabilir.
 • Web sitemiz “Facebook Pixel” denilen, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda tarafından işletilen sosyal ağ Facebook’a entegre edilmiştir. Facebook Pixel bir Java scripttir. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde ve onay verdiğinizde, Facebook Pixel, tarayıcınızın Facebook sunucusu ile otomatik olarak doğrudan bir bağlantı kurmasını sağlar. Sonuç olarak, özellikle aşağıdaki veriler kaydedilebilir ve Facebook'a iletilebilir:
  IP adresiniz, cihaz ve tarayıcı özellikleriniz, URL, yönlendiren URL, Pixel ID ve Facebook çerezi, bunların yanı sıra sayfa görünümleri ve giriş alanlarına girilen veriler hakkındaki bilgiler. Facebook Pixel’i, web sitemizi ziyaret edenlerin eylemlerini izlemek, web sitemizin ziyaretçileri için Facebook reklamlarını yeniden hedeflemek ve reklamlarımızı görüntüleyen Facebook üyeleri hakkında ek bilgi edinmek için kullanıyoruz.
  Bu yöntemler aynı zamanda Facebook verilerini kullanarak ziyaretçi yapısını analiz etmek için de kullanılmaktadır. Veriler 180 gün boyunca saklanır. Facebook, verileri Facebook'un Veri Kullanım Kılavuzu çerçevesinde işler: https://www.facebook.com/policy.php
  Facebook Pixel ve işlevselliği hakkında özel bilgi ve detayları Facebook Yardım alanından edinebilirsiniz: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Açık rızanıza istinaden gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetlerimiz bakımından açık rızanızı her zaman geri alma hakkınız olduğunu belirtmek isteriz. Açık rızanızı geri almak için info@kwsturk.com.tr adresi üzerinden bize her zaman ulaşabilirsiniz.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

KVKK madde 11 uyarınca, KWS Türk’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda başvuru formuna www.kws.com.tr adresli internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikasından ulaşabilirsiniz. İnternet sitemizde kullanılan çerezler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için lütfen www.kws.com.tr adresli internet sitesinde yer alan Çerez Politikamızı inceleyeniz.

Veri Sorumlusu:
KWS Türk Tarım Ticaret A.Ş.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 14 Cadde No: 22 26110 Eskişehir / Türkiye
Tel: 90 222 236 17 60
Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü/ sicil no: 16475