U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • KWS_forschungsteam_im_labor.jpg
    Innovatie

Plantenveredeling voor een duurzame landbouw

Onze veredelingsactiviteiten hebben als doel landbouwers precies die rassen te leveren die bij hun behoeften aansluiten. Of het om conventionele of biologische landbouw gaat, speelt hierbij geen rol. Wij bieden zaden aan die aan het klimaat en de bodemgesteldheid van de verschillende streken zijn aangepast, de opbrengst verhogen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verminderen.

Dit vereist intensief en permanent onderzoek Het duurt tot tien jaar voordat een nieuwe variëteit wordt goedgekeurd en op de markt kan worden gebracht. Elk jaar investeren we ongeveer 17 procent van onze omzet in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, wat resulteert in een stijging van de opbrengst van maximaal twee procent per jaar.

Het wereldwijde veredelingsnetwerk van KWS

Onze huidige onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in cijfers:

in miljoen €   2016/2017 2015/2016 +/-
Werknemers in R&D Ø 1.889 1.830 3,2%
Percentage werknemers in R&D van het totale aantal werknemers in % 38,3 37,8 1,3%
Kosten voor R&D   190,3 182,4 4,3%
R&D-ratio¹ in % 17,7 17,6 0,6%
Vergunningen voor het in de handel brengen van nieuwe rassen   357 397 -10,1%