U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • Een KWS-projectteam op het veld
    Projecten

Ontdek enkele van onze huidige projecten voor een duurzame landbouw

In onze onderzoeks- en veredelingsprogramma's worden concurrerende plantenvariëteiten voor een efficiënte en duurzame landbouw ontwikkeld. Onze activiteiten zijn gericht op opbrengststabiliteit, productkwaliteit en behoud van genetische hulpbronnen. Door de snel voortschrijdende technologische ontwikkelingen op het gebied van de plantenbiotechnologie ontstaan er steeds meer nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van plantenvariëteiten met verbeterde eigenschappen.

Stikstofefficiënte maïs

De landbouw heeft behoefte aan stikstofefficiënte variëteiten om ook bij beperkte bemesting zekere opbrengsten te realiseren. KWS ontwikkelt daarom maïsvariëteiten die ook productief blijven wanneer de bodem weinig stikstof bevat. De stikstofefficiënte variëteiten moeten echter niet alleen bij een tekort aan voedingsstoffen goed groeien maar indien mogelijk ook goede opbrengsten leveren over een breed bereik van stikstofaanbod.

Om dit doel te bereiken onderzoeken onze kwekers en onderzoekers de natuurlijke variatie in stikstofefficiëntie en analyseren de genetische structuur van verschillende maïsplanten die ook bij beperkte bemesting zekere opbrengsten leveren. Hieruit blijkt dat stikstofefficiëntie niet alleen op de genetische structuur terug te voeren is. Het gaat eerder om een complexe eigenschap die door vele fragmenten van het DNA wordt beïnvloed.

In verder onderzoek willen we erachter te komen welke genen of fragmenten in het DNA daadwerkelijk een rol spelen. Met deze kennis kunnen vervolgens onze veredelaars gerichter selecteren en op deze wijze de stikstofefficiënte van maïs verbeteren.

Stikstofefficiënte maïs

Nieuwe generatie herbicide-tolerante suikerbieten

De suikerbietenmarkt in de Verenigde Staten wordt momenteel gekenmerkt door een behoefte aan genetisch gemodificeerde suikerbietenvariëteiten met meervoudige resistentie tegen herbiciden in het kader van de onkruidbestrijding. Om in deze behoefte te voorzien werken we momenteel aan een opvolger van de zeer succesvolle Roundup Ready®-suikerbiet. Daartoe werken onze onderzoekers en veredelaars samen om een nieuwe generatie herbicide-tolerante suikerbieten met drievoudige resistentie tegen drie stoffen te ontwikkelen.

  • Mensen bij KWS

    Onze stelregel: krachtige zaden voor een duurzame landbouw met hoge opbrengsten.

    Hinrich Harling, Hoofd Onderzoek Europa
    kws_harling_hinrich_head_of_research_europe.jpg

Zaad voor hybride aardappelen

Bij KWS loopt sinds 2011 een onderzoeksintensief project: de ontwikkeling van diploïde hybride aardappelen die met zaad vermeerderd en op de markt gebracht kunnen worden. Het veredelingsvoortgang bij aardappelen verloopt tot op heden erg traag.

Om dit stagnerende proces aan te pakken werken onze veredelaars en onderzoekers aan een techniek voor hybride aardappelveredeling. Dit zou enkele essentiële voordelen kunnen bieden: diploïde aardappelen laten een aanzienlijk effectievere bewerking bij de veredeling toe en bovendien is het risico van infectie met schadelijke organismen van het zaad aanmerkelijk lager dan bij pootaardappelen.

en tot slot zou door de overgang op aardappelzaad koeling van de pootaardappelen tijdens opslag en met name bij het tijdrovende transport niet langer nodig zijn. Maar voordat de eerste, echt concurrerende variëteiten op de markt kunnen worden gebracht, is nog veel onderzoek en ontwikkeling nodig.

Kenmerkdetectie vanuit de lucht

Pas in het veld is te zien hoe de genetische structuur van een plant en de verschillende omgevingsinvloeden daadwerkelijk op elkaar inwerken. Of een plantenvariëteit een gewenste eigenschap ook werkelijk bezit, kunnen we alleen door veldproeven te weten komen. Daartoe moeten we echter ook de eigenschappen van de plant accuraat en betrouwbaar kunnen registreren.

Hier willen we het veredelingsperspectief met nieuwe fenotyperingsprocessen ondersteunen en het selectieproces verder optimaliseren. Daarom investeert KWS in de ontwikkeling van nieuwe technieken om bepaalde planteneigenschappen automatisch te registreren. We doen ook onderzoek naar de mogelijkheden van digitale beeldvorming in combinatie met verschillende sensortechnologieën en dronesystemen.

Het doel is om bijvoorbeeld aan de hand van luchtopnames zeer snel en nauwkeurige conclusies te kunnen trekken over eigenschappen zoals groeihoogte of het eventueel uitbreken van ziekten.

Optimalisering van de fotosynthese-efficiëntie in maïs

Maïs behoort tot de zogenoemde C4-planten. Deze maken gebruik van een speciaal fotosynthese-pad dat zich kenmerkt door een verbeterde efficiëntie van de wateropname. C4-planten kunnen op deze manier bij een hoge lichtinstraling en temperatuur in kortere tijd meer biomassa opbouwen. Ondanks dat wordt ook bij maïsplanten niet de maximale lichtefficiëntie behaald.

Hieruit blijkt dat er nog onbenutte mogelijkheden zijn om de opbrengst te verhogen. Samen met de Heinrich Heine-Universiteit van Düsseldorf, de Technische Universiteit van München en het Max Planck Instituut voor Moleculaire Plantenfysiologie in Potsdam buigt KWS zich over dit onderwerp als onderdeel van een door het BMBF (het Duitse federale ministerie van Onderwijs en Onderzoek) gefinancierd project.

Het doel is nieuwe wetenschappelijke kennis te verwerven die kan worden gebruikt om de fotosynthese-efficiëntie bij veredeling te verbeteren. Daarbij onderzoeken we eerst welke factoren op de C4-fotosynthese bij maïs van invloed zijn en vervolgens willen we met behulp van de markertechnologie meer te weten komen over de natuurlijke variatie van de fotosynthese.

Gewassen voor de toekomst

"Gewassen voor de toekomst" wil de plantenveredeling door een innovatief openbaar/particulier model stimuleren. Dit internationale consortium brengt de hulpmiddelen van toonaangevende agrarische bedrijven en onderzoeksinstellingen bijeen om de uitdagingen voor de voedselvoorziening in de toekomst aan te pakken.

Het doel is om landbouwgewassen met speciale eigenschappen te kweken om deze nog beter aan de verschillende omgevingsomstandigheden aan te passen, bijvoorbeeld verbeterde nutritionele eigenschappen, tolerantie voor droogte, hitte of overstromingen. De gegenereerde kennis zal door wetenschappelijke publicaties en platformen toegankelijk worden gemaakt, zodat zowel openbare als particuliere veredelingsprojecten daar hun voordeel mee kunnen doen.

De technische focus ligt op genoomredigeren, genome-sequencing en fenomenologie, welke de verbanden tussen de genetische structuur van een plant, hun omgevingsomstandigheden en hun prestaties onderzoekt.

Bezoek de website "Gewassen voor de toekomst"