U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • KWS_mitarbeiter_bei_der_konzeption_an_glaswand.jpg
    Samenwerking

U zoekt een sterke partner om innovatieve ideeën in de landbouw toe te passen?

Het centrale element van onze innovatieactiviteiten zijn samenwerkingsverbanden met openbare onderzoeksinstellingen, particuliere ondernemingen en industriële partners.

Daaronder vallen talloze door de overheid gefinancierde projecten zoals individuele samenwerkingsverbanden met partners overal ter wereld. We hebben vertegenwoordigers in vele instellingen en verenigingen voorgewaswetenschappen en -veredeling op nationaal en Europees niveau.

Onze overkoepelende doelstellingen zijn de bevordering van wetenschap en onderzoek, het opbouwen van een krachtig netwerk en de oprichting van een internationaal competentienetwerk voor gewaswetenschappen.

Bent u geïnteresseerd in een samenwerking?

Limagrain

Onze Noord-Amerikaanse dochteronderneming AgReliant werkt sinds 2000 samen met de Franse landbouwgroep Limagrain. Deze brengt talloze traditioneel en gentechnisch geoptimaliseerde maïsvariëteiten met nieuwe en verbeterde eigenschappen op de markt zoals tolerantie voor herbiciden of resistentie tegen verschillende schadelijke insecten.

BASF Plant Science

We werken op het gebied van plantenbiotechnologie sinds 2010 samen met BASF Plant Science. Het gemeenschappelijke doel van deze samenwerking is een verhoging van de suiker- en energieopbrengsten van suikerbieten met 15 procent en de ontwikkeling van droogtetolerante rassen die minder water nodig hebben en ook perioden van droogte zonder verlies in opbrengst kunnen doorstaan.

Vilmorin

In oktober 2011 hebben we samen met het Franse bedrijf Vilmorin de joint venture GENECTIVE (50:50) opgericht. Het gemeenschappelijke onderzoeksforum richt zicht op genetische gemodificeerde eigenschappen bij maïs. Naast een betere tolerantie voor herbiciden en een verhoogde resistentie zullen andere locatiegebonden eigenschappen in de toekomst geoptimaliseerd worden.