• Voorbereiding van een DNA-monster in het laboratorium
    Lijnveredeling

Lijnveredeling

Overzicht

In een notendop

Hierbij worden twee ouderlijnen gekruist die elkaar qua gewenste eigenschappen zo veel mogelijk aanvullen. Uit de nakomelingen worden homozygote plantenlijnen ontwikkeld, de zogenoemde lijnvariëteiten.

Voordelen

Lijnvariëteiten zijn zeer homogeen en de nakomelingen van de planten zijn genetisch stabiel.

Nadelen

Tijdrovend: er moeten meerdere cycli/generaties gekruist en door zelfbevruchting vermeerderd worden voordat het gewenste resultaat bereikt is.

Ontwikkeling

De zelfbevruchtende variëteiten in de traditionele landbouw, de zogenoemde landvariëteiten, bestaan uit een mix van lijnen. Lijnvariëteiten hebben zich in zekere zin hieruit ontwikkeld.

Toepassing bij KWS

Veredeling van gerst en tarwe

Lijnveredeling wordt gebruikt voor plantenvariëteiten die zich doorgaans door zelfbestuiving vermeerderen, zoals gerst, tarwe, haver of erwten. Deze planten worden door hun eigen stuifmeel bevrucht, nog voordat de bloeifase is beëindigd. Dit leidt echter niet tot een vergroting van de genetische diversiteit waar kwekers naar zoeken omdat er geen menging van genetisch materiaal plaatsvindt. Om dit toch mogelijk te maken kruisen kwekers gericht twee ouderlijnen die elkaar voor wat betreft de gewenste eigenschappen zo veel mogelijk aanvullen.

Vervolgens selecteert de kweker die planten die overeenkomen met het nagestreefde prestatieprofiel met betrekking tot gezondheid van de plant, opbrengst en kwaliteit (selectie). Na meerdere van deze selectiecycli wordt een nieuwe variëteit op de beste plant opgebouwd en omdat deze zich door zelfbevruchting vermeerdert, zijn de planten van deze variëteit zeer uniform (homogeen). Deze procedure wordt lijnveredeling genoemd. Dit resulteert uiteindelijk in zeer homozygote en homogene lijnvariëteiten met de gewenste nieuwe eigenschappen. Deze kunnen door zelfbestuiving voor de teelt in de landbouw identiek worden vermeerderd.

grafiken_grau__linienzuechtung.png

Dit veelal tijdrovende proces kan worden versneld: bij vermeerdering via verdubbelde haploïden worden haploïde plantencellen, bijvoorbeeld stuifmeel, geïsoleerd. Deze bevatten alleen mannelijk genetisch materiaal, d.w.z. de helft van een set chromosomen. Wordt de chromosomenset vervolgens opnieuw verdubbeld, dan zijn alle kenmerkende eigenschappen in homozygote vorm aanwezig.

De kweker maakt stuifmeelcelkweken waaruit eerst weefsel en uiteindelijk een plant groeit. Op dat moment bevat deze slechts de halve set chromosomen. Door een verdubbeling van de set chromosomen ontstaan de zogenoemde homozygote verdubbelde haploïde planten. Dit bespaart tijd in vergelijking met de klassieke methode van lijnveredeling met herhaalde zelfbevruchting. Op de manier bereikt de veredelingsvoortgang sneller de landbouwer.

Een overzicht van onze veredelingsmethoden

Kruising en selectie

Ouderplanten die de gewenste eigenschappen bezitten worden met elkaar gekruist. Het zaad van de grootste en meest productieve planten wordt opnieuw gezaaid.

Lijnveredeling

Hierbij worden twee ouderlijnen gekruist die elkaar qua gewenste eigenschappen zo veel mogelijk aanvullen. De beste planten worden geselecteerd en opnieuw gekruist.

Veredeling van hybriden

Bij de veredeling van hybriden worden twee genetisch verschillende ouderlijnen gekruist.

Cel- en weefselkweek

Van individuele plantencellen worden op een voedingsbodem in het laboratorium hele planten gekweekt.

Markers

Met behulp van moleculaire markers worden eigenschappen van planten geanalyseerd.

Fenotypering

Hier worden de eigenschappen van een veredelplant in het veld onderzocht. Moderne technieken voor geautomatiseerde meting en analyse worden daarbij toegepast.

Genetische modificatie

Hier worden gericht afzonderlijke genen of gensegmenten van het DNA in het genoom van het gewas ingebracht.

Genetisch onderzoek

Hier worden de holistische opbouw en biologische functie van het plantengenoom bestudeerd.

Genoomredigeren

De term genoomredigeren omvat een aantal technieken. Met behulp hiervan kunnen afzonderlijke bouwstenen van het DNA gericht en nauwkeurig worden gemodificeerd.

Uw contact

KWS Benelux Bieten

22 Avenue des Alliés
7540 Kain
België

Tel.: +32 (0) 476 617 333

E-mail: info.bieten@remove-this.kws.com

Open adres in Google Maps

KWS Benelux Maïs

Hulstbaan 266
9112 Sinaai
België

Tel.: +32 (0) 3449 0220
Fax: +32 (0) 3449 2089

E-mail: info@remove-this.kwsbenelux.com

Open adres in Google Maps

Contact