U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
 • Snelle_Lente_Rogge-(3).jpg

Zoekt u de ideale combinatie van vanggewas en producent van eiwit? Zaai dan Snelle Lente Rogge na de maïs!

Met Snelle Lente Rogge wordt als vanggewas perfect voldaan aan de eis om te voldoen aan de nitraatrichtlijn door reststikstof te ‘vangen’ en uitspoeling op maïspercelen daarmee zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is het heel goed geschikt om Snelle Lente Rogge in het voorjaar als ruwvoer te oogsten. Dit levert veel drogestof en eiwit en voorziet daarmee perfect in de behoefte om meer zelfvoorzienend te zijn in eiwit en daarmee minder afhankelijk van dure externe eiwitbronnen. Zeker na weer een droge zomer met tegenvallende grasopbrengsten wordt dat door telers gewaardeerd. Dat zijn de ervaringen die de afgelopen jaren op brede schaal in proeven en in de praktijk zijn opgedaan. Snelle Lente Rogge heeft zich bewezen!

Snelle Lente Rogge is een uniek product afkomstig uit de hybride-rogge-veredeling van KWS en is speciaal ontwikkeld als voedergewas tussen twee teelten maïs. Het combineert de eigenschappen van een vanggewas met die van een eiwitproducent. Kijk naar de interessante video over de teelt van Snelle Lente Rogge!

De voordelen van de teelt van Snelle Lente Rogge in combinatie met tijdig rijpe maïs zijn legio:

 • Snelle Lente Rogge onderscheidt zich ten opzichte van de traditionele snij- of bladrogge door meer uitstoeling (meer stengels) per plant en een snellere lengtegroei in het vroege voorjaar. Dit resulteert in een duidelijke meeropbrengst in drogestof en eiwit per hectare
 • Voor een vergelijkbare tot hogere opbrengst per hectare is met Snelle Lente Rogge ten opzichte van de traditionele snij- of bladrogge maar de helft van de hoeveelheid zaaizaad benodigd (80 t.o.v. 160 kg zaaizaad wanneer gekozen wordt om te oogsten). Dat maakt Snelle Lente Rogge prijstechnisch gezien zeer interessant!
 • Tijdig rijpe maïs van KWS en Snelle Lente Rogge behalen samen de hoogste eiwitopbrengst per hectare en daarmee meer dan gras (± 2.000 kg met maïs en Snelle Lente Rogge t.o.v. ± 1.600-1.800 kg met gras)
 • Snelle Lente Rogge is in staat om zich direct na zaai, in de winter en in het vroege voorjaar zeer snel te ontwikkelen en behaalt met 3.500 – 5.000 kg ds per ha en 15-18% eiwit (600-900 kg eiwit) bij oogst in april een duidelijk hogere ds-opbrengst dan gangbare snij-/bladrogge, triticale en Italiaans raaigras
 • Maïs en Snelle Lente Rogge halen daarmee samen dan ook de hoogste voederwaardeopbrengst per hectare
 • Snelle Lente Rogge fungeert door zaai tussen begin september en eind oktober als vanggewas van overtollige stikstof en voorkomt daarmee nitraatuitspoeling
 • Doordat het perceel jaarrond in gebruik is en bedekt blijft, is een effectieve CO2-vastlegging een feit
 • Door de diepe beworteling van Snelle Lente Rogge verbetert de bodemstructuur
 • Een diepe beworteling en de, na de oogst, achtergebleven wortel- en stoppelmassa hebben een positieve invloed op de bodemvruchtbaarheid
 • De stikstofefficiëntie van Snelle Lente Rogge en tijdig rijpe maïs van KWS is veel gunstiger als van gras
 • In tegenstelling tot wat soms beweerd wordt, heeft de teelt van Snelle Lente Rogge qua ontwikkeling en daarmee opbrengst geen gevolgen voor de volgteelt maïs. Dit in tegenstelling tot de teelt van maïs na het vanggewas gras of traditionele rogge die niet geoogst wordt. Hier is ondertussen in de praktijk veel ervaring mee opgedaan

Het beste resultaat in combinatie met tijdig rijpe maïs

De hoogste eiwitopbrengst per hectare wordt gerealiseerd door jaarrond Snelle Lente Rogge te telen naast een tijdig afrijpend maïsras. Maar dan wel een ras waarvan in de proeven en de praktijk is bewezen dat het vroegtijdig afrijpt in de kolf. Op die manier kan tijdig geoogst worden en wordt de maximale drogestofopbrengst en optimale energiedichtheid behaald.

In combinatie met de teelt van Snelle Lente Rogge zijn de maïsrassen CURACAO, MEGUSTO, JOHANINIO en GENIALIS het best geschikt. Snelle Lente Rogge is een tussengewas dat geen geld kost maar geld oplevert en er wordt op een duurzame manier gewerkt aan biodiversiteit. Tijdig rijpe maïs in combinatie met Snelle Lente Rogge levert de schoonste ecologische footprint. De combinatie levert de laagste uitstoot aan broeikasgassen, het minste/efficiëntste verbruik van water, de laagste ammoniakemissie, de minste nitraatuitspoeling en de hoogste binding aan CO2. Dit resulteert in het gegeven dat er naar tevredenheid reeds verscheidene duizenden hectares aan Snelle Lente Rogge zijn gezaaid en geoogst als voedergewas.

Aanbevolen zaaihoeveelheid

De aanbevolen zaaihoeveelheid voor Snelle Lente Rogge is:

 • als vanggewas en om te maaien: 2 miljoen zaden/ha = 4 eenheden/ha (± 80 kg)*
 • als vanggewas: 1 miljoen zaden/ha = 2 eenheden/ha (± 40 kg)

*De aanbevolen hoeveelheid bij traditionele rogge ligt tussen 130 en 160 kg/ha

Zaai direct na de oogst van de maïs

Snelle Lente Rogge kan heel goed in één werkgang in combinatie met de stoppelbewerking na de oogst van de maïs gezaaid worden. Het ideale zaaitijdstip ligt tussen 1 september en eind oktober.

Uit voorraad snel leverbaar

De enige echte Snelle Lente Rogge is verkrijgbaar in de originele oranje KWS-verpakking en bij uw leverancier uit voorraad leverbaar! Als EAG-mengsel kan Snelle Lente Rogge ook zeer goed gemengd en geleverd worden in combinatie met KWS Adrina Italiaans Raaigras.

Vind uw adviseur