Sortsvalg - fokus på dine forhold

Godt sortsvalg giver succes med majs – både i mark og stald
Hvis majsen ikke fungerer i marken, ja så kommer den heller ikke til at fungere i stalden. Så sikkert sortsvalg starter med fokus på dine forhold i marken. Men hvis et merudbytte af majs ikke kan omsættes i stalden, så har det ingen værdi i mælkeproduktionen, derfor skal sortsvalget tjekkes i foderplanen.

Gode forsøgsresultater for sorten skal genskabes i marken
Det er naturligt at vælge sorter med gode forsøgsresultater for både udbytte og kvalitet. Men husk at de gode resultater i forsøgene skal du også opnå på dine marker. Valget af tidlighed (FAO-tal) er afgørende for om majsen kan nå høstmodenhed under de forhold der er i dine marker, så du reelt får den værdi som sorten kan give.

Høstdato påvirker fyldeværdien

Majsanalyser 2010-2022 Syd-, Vest- og Nordjylland. Kilde SEGES. Når majsen først er klar til høst efter 1. oktober, bliver kvaliteten lavere.

Majsanalyser 2010-2022 Syd-, Vest- og Nordjylland. Kilde SEGES. Når majsen først er klar til høst efter 1. oktober, bliver kvaliteten lavere.

Første krav er at majsen kan høstes omkring 1. oktober
Når dagene bliver kortere, falder nettotilvæksten af energi i majsen, og kvaliteten begynder at falde. Vi ser at majsen nok stiger i indhold af tørstof når vi kommer ind i oktober, men til gengæld går fyldeværdien og indholdet af energi den forkerte vej. En gennemgang af 12 års analyser af majshelsæd viser, at vi opnår den bedste foderkvalitet, når majsen høstes frem til 1. oktober. År med sen høst omkring 15. oktober ser vi at fyldeværdien er 10 % højere end år med høst omkring 1. oktober. Det betyder at majsen tager 10 % mere plads i vommen. For at få nok energi i rationen, skal der anvendes mindre grovfoder og mere korn. Optimal sortsvalg er sorter som har forventet høsttidspunkt sidste uge i september, og som i kolde år vil være klar i første uge af oktober.

Hvordan finder du majssorter som er klar til tiden?
Skal majsen nå modenhed, skal den passe til forholdene i marken. Der er store forskelle på vejret mellem årene, så du bør sikre dig, at sorten kan levere kvalitet også når vejret er til den kølige side. Kortene ovenfor viser antal majsvarmeenheder i Danmark og kan bruges til at finde hvilken tidlighedsgruppe der kan levere majs af høj kvalitet. Kortet til venstre viser gennemsnittet for 10 år, mens kortet til højre viser et koldt år. Skal majsen give en god kvalitet også i de kolde år, kan du finde de majsvarmeenheder du kan forvente i dit område. Derefter finder du hvilken tidlighedsgruppe der kan give et godt udbytte og en god kvalitet i tabellen.

Sortsvalg under varme forhold

Vælg majssorter der har en stor dyrkningssikkerhed i dit område
I moderne grovfoderproduktion er dyrkningssikkerhed eller risikominimering ekstremt vigtig. Du bør altid gå efter tilpas tidlige sorter. Anvender du derimod sorter der er for sene til dit område, så øger du risikoen for at de ikke opnår den optimale modenhed i starten af oktober. I kolde og dårlige majssæsoner vil for sene sorter til området ofte ikke opnå en tilpas høj tørstofprocent samt kolbeudvikling og dermed udbytte af FEN og stivelse. I varme forår og efterår giver de sene sorter ingen problemer, men et køligt forår med nattefrost eller en våd og kold høst giver dårlig kvalitet i majsen og ofte også store ekstraomkostninger i marken.

Fokus på fyldeværdi og stivelse
Har du en stor andel af majs i din foderration, bør du i første række have fokus på majsensilagens fyldeværdi, da den er afgørende for mængden af grovfoder, køerne kan optage. Fyldeværdien er tæt knyttet til mængden af stivelse i majsen.

Valg af tidligere sorter øger handlefriheden
Ved at vælge tidligere sorter på hele eller dele af majsarealet, åbner du for flere muligheder:

  • for individuelt majsvalg, afhængig af markernes forhold
  • mulighed for at sprede høsten
  • i gode majsår kan dele af majsarealet

Tidlige sorter giver bedre etablering af efterafgrøder
Typisk er de tidlige sorter knapt så høje og dominerende som sene sorter, og da de i tillæg høstes en til to uger tidligere, skabes der plads til udviklingen af efterafgrøden efter høst.

Sortsvalg under kolde forhold

Nord-, Vest- og Midtjylland samt kolde marker i resten af landet
I KWS-kataloget kan du se sorternes forsøgsresultater fra Landsforsøgene under kolde forhold de sidste to år.

Startgødning med eller uden fosfor?
Mangler du fosfor til dine majs, er der visse ting du bør være opmærksom på. Forsøgene viser, at du generelt høster majs dyrket uden fosfor i startgødning, ca. en uge senere i forhold til, da du anvendte startgødning med normalt indhold af fosfor. Det svarer til at du bør vælge sorter med 10-20 FAO-enheder lavere end de sorter du normalt ville vælge. Anvender du fortsat sorter med samme FAO-tal eller tidlighed, så øger du risikoen for at høste majs med dårlig kvalitet.

Vælg majssorter der har en stor dyrkningssikkerhed i dit område
I moderne grovfoderproduktion er dyrkningssikkerhed eller risikominimering ekstremt vigtig, ikke mindst i de kolde egne af landet. Du bør altid gå efter tilpas tidlige sorter, der HVERT år kan høstes inden 5. oktober. Anvender du derimod sorter der er for sene dit område, så øger du risikoen for at de ikke opnår den optimale modenhed i starten af oktober. Tidlig nattefrost er også en udfordring for majsdyrkningen i visse dele af Midt- og Nordjylland. Eneste løsning er her tidlighed.

Højt indhold og udbytte af stivelse
Giver både det højeste energiindhold og den laveste fyldeværdi. Det giver den største optagelse af grovfoder og det mindste behov for korn i rationen. Det høje indhold af stivelse skal majsen også levere i dine marker, og det sker kun når kolben er fuldt udviklet.

Tidlighed, tidlighed og atter tidlighed - det bedste foder med tidlige sorter
Fuldt udviklede majskolber er fundamentet for højkvalitetsmajsensilage. Det er først når kolberne er færdige med at indlejre stivelse, at du får den højeste energikoncentration og den laveste fyldeværdi. Majs der ikke når fuld kolbeudvikling kan naturligvis bruges til kviefoder og til goldkøer. Her vil det høje udbytte i majsen give en billig fodring og den lavere optagelse af energi passer fint til kvier og goldkøer.

Find din rådgiver