N - kalkulator

Optimizirajte gnojidbu dušikom u proljeće uz pomoć uzorkovanja biljne mase.

Potrebne vrijednosti za gnojidbu

Potrebna vrijednost prema izračunu potrebe za gnojivom
kg/ha N

Broj uzoraka

S različitih lokacija prikupite 4 uzorka po 1 m2 svježe biljne mase uljane repice. Uzorkovanje treba obaviti na kraju vegetacije u jesen, kada je rast biljaka uljane repice i usvajanje dušika završeno. Za uzorkovanje biljna masa mora biti suha i odvojena iznad korijenova vrata. Unesite vrijednosti pojedinačnih uzoraka svježe tvari u donja polja.
kg
kg
kg
kg

Cijena dušika

Unesite vrijednost troška dušika po kg
€/kg
ø-masa svježe tvari uljane repice
kg/FM m²
Dodatak/odbitak N po hektaru*
kg/ha
Korigirana količina N gnojiva
kg/ha
Potencijalna ušteda po hektaru
€/ha

Amount of nitrogen absorbed by fresh matter
N kg/ha

* Smanjenja u kg/ha i uštede u €/ha prikazani su s negativnim predznakom.