Uvjeti korištenja za uslugu myKWS

Odjeljak 1. Opseg, informacije o platformi myKWS

(1) KWS Sjeme d.o.o. (u daljnjem tekstu: „KWS”, „mi” ili „nas”) pruža pristup platformi „myKWS” putem internetskih stranica https://www.kws.hr (u daljnjem tekstu „myKWS”), na kojima uredno registrirani korisnici mogu pristupiti uslugama i sadržaju dostupnima na platformi myKWS te upotrebljavati dodatne usluge i softvere koji se povremeno pružaju putem platforme myKWS („myKWS Tools”). Dodatne informacije o uslugama i sadržaju dostupnima na platformi myKWS nalaze se u odjeljku 7., a dodatne informacije o alatima myKWS Tools nalaze se u odjeljku 8. ovih Uvjeta korištenja.

(2) Ovi Uvjeti korištenja također se primjenjuju na korištenje aplikacije myKWS i svih usluga pruženih putem nje. Ako nije drukčije izričito regulirano, svako upućivanje na „moj KWS” kao i na „Usluge” i „myKWS Tools” u ovim Uvjetima korištenja također se odnosi na aplikaciju myKWS, kao i na sadržaje, usluge, alate i softverske funkcionalnosti dostupne putem nje.

(3) Ovim Uvjetima korištenja uređuju se pružanje platforme myKWS i alata myKWS Tools tvrtke KWS i vaša uporaba platforme myKWS i alata myKWS Tools kao uredno registriranog korisnika.

(4) Naši kontaktni podaci su sljedeći:

KWS Sjeme d.o.o.

Vukovarska 31

31000 Osijek

Tel.: 031 628 628

Faks: 031 628 629

E-pošta: mykws.hr@remove-this.kws.com

Dodatne informacije o tvrtki KWS nalaze se ovdje KWS.

(5) PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UVJETE KORIŠTENJA. REGISTRACIJOM ZA UPORABU PLATFORME MYKWS SKLAPA SE PRAVNO OBVEZUJUĆI UGOVOR IZMEĐU VAS I TVRTKE KWS.

Odjeljak 2. Promjene uvjeta korištenja

Tvrtka KWS zadržava pravo da u bilo kojem trenutku promijeni ove Uvjete korištenja. Tvrtka KWS obavijestit će vas najmanje 30 dana prije nego što bilo koja promjena stupi na snagu. Ako se ne slažete s promjenama, možete prestati upotrebljavati platformu myKWS i alate myKWS Tools te zatražiti brisanje svojeg registriranog računa. SMATRAT ĆE SE DA STE PRISTALI NA PROMJENE AKO NASTAVITE UPOTREBLJAVATI PLATFORMU MYKWS I ALATE MYKWS TOOLS NAKON ISTEKA ROKA OBAVIJESTI OD 30 DANA.]

Odjeljak 3. Registracija

(1) Za uporabu platforme myKWS i alata myKWS Tools potrebno je registrirati se kao korisnik i prihvatiti ove Uvjete korištenja. Nakon registracije sklopljen je sporazum o licenciranju između tvrtke KWS i korisnika. Ne postoje prava na sklapanje sporazuma. Tvrtka KWS ima pravo odbiti registracije korisnika bez navođenja razloga.

(2) Možete se registrirati samo ako ste punoljetni i potpuno pravno sposobni. Maloljetnim osobama nije dopuštena registracija.

Odjeljak 4. Vaša registracija na platformu myKWS

(1) Registracija na platformu myKWS nema naknadu. Tvrtka KWS zadržava pravo da ponudi određeni sadržaj ili alate myKWS Tools uz naknadu. Primjenjive pojedinosti o naknadi i drugi uvjeti bit će pruženi prije pristupa takvom sadržaju ili alatima myKWS Tools.

(2) Registracija je povezana s vama kao pojedincem. Vaš račun ne mogu koristiti druge osobe, osim ako se uporaba ili povezivanje drugih računa izričito ne pruže i dopuste unutar usluga.

(3) Dužni ste pružiti potpune i ispravne kontaktne podatke i dodatne informacije koje zatraži tvrtka KWS tijekom postupka registracije.

(4) Ako tvrtka KWS prihvaća vašu registraciju, aktivirat će vaš račun i obavijestiti vas putem e-pošte. Od primitka poruke e-pošte imate pravo na uporabu platforme myKWS u okviru ovih Uvjeta korištenja. Da biste to mogli učiniti, morat ćete potvrditi aktivaciju svojeg računa pritiskom na poveznicu koja se nalazi u poruci e-pošte.

Odjeljak 5. Odgovornost za podatke za prijavu

(1) Tijekom postupka registracije od vas će se tražiti da navedete korisničko ime i lozinku. Nakon aktivacije računa i potvrde u skladu s odjeljkom 4. stavkom 4. moći ćete se prijaviti na platformu myKWS. Vaša je odgovornost osigurati da svojim korisničkim imenom ne kršite prava trećih strana, posebno prava na imena ili zaštitne oznake, te da se vaše korisničko ime ne protivi prihvaćenim moralnim načelima.

(2) Dužni ste zaštititi svoje podatke za prijavu na račun od pristupa trećih strana i osigurati da treće strane ne saznaju vaše podatke za prijavu. BILO KOJE RADNJE ILI PRAVNE TRANSAKCIJE IZVRŠENE PUTEM VAŠEG RAČUNA BIT ĆE PRIPISANE VAMA OSIM AKO (I) TVRTKA KWS MOŽE UTVRDITI DA JE DJELOVAO NETKO DRUGI UMJESTO REGISTRIRANOG KORISNIKA ILI (II) MOŽETE DOKAZATI DA SE ZLOUPORABA VAŠIH PODATAKA ZA PRIJAVU NIJE DOGODILA VAŠOM KRIVNJOM. MORATE ODMAH OBAVIJESTITI TVRTKU KWS AKO SUMNJATE DA SU NEOVLAŠTENE TREĆE STRANE DOBILE PRISTUP ILI ĆE DOBITI PRISTUP VAŠIM PODACIMA ZA PRIJAVU.

(3) Dužni ste održavati svoje podatke (uključujući kontaktne podatke) ažurnima. Ako se tijekom razdoblja uporabe vaši podaci promijene, morate ispraviti svoje podatke u osobnim postavkama na računu myKWS bez neopravdanog odgađanja. Ako to ne možete učiniti, obavijestite nas o svojim promijenjenim podacima putem e-pošte ili faksa bez neopravdanog odgađanja.

Odjeljak 6. Prestanak korištenja

(1) Sporazum o licenciranju možete raskinuti u bilo kojem trenutku na način da zatražite brisanje svojeg računa s platforme myKWS ili putem odgovarajuće funkcionalnosti aplikacije myKWS.

(2) Nakon stupanja prestanka na snagu, ugovorni odnos prestaje i više vam nije dopuštena uporaba vašeg računa. Tvrtka KWS zadržava pravo na blokiranje vašeg korisničkog imena i lozinke odmah nakon stupanja prestanka na snagu.

(3) TVRTKA KWS IMA PRAVO NA TRAJNO BRISANJE SVIH PODATAKA NASTALIH U OKVIRU VAŠE UPORABE 30 DANA NAKON STUPANJA PRESTANKA NA SNAGU I NAKON ISTEKA BILO KOJEG ZAKONSKOG RAZDOBLJA ZADRŽAVANJA. Ako je tvrtka KWS na temelju zakona o zaštiti podataka dužna izbrisati vaše osobne podatke, tvrtka KWS osigurat će da su vaši osobni podaci izbrisani u skladu s našim propisima o zaštiti podataka.

Odjeljak 7. Ponuđene usluge i dostupnost usluga

(1) Tvrtka KWS nudi raznovrsne sadržaje i druge usluge putem platforme myKWS koje se mogu upotrebljavati u ograničenom vremenskom razdoblju. To može, primjerice, uključivati dostupnost podataka, članaka, videozapisa i audio snimki, informacija i drugog sadržaja (u daljnjem tekstu „sadržaj”).

Vaš pristup uslugama ponuđenima na platformi myKWS i njihova uporaba podliježu odredbama ovih Uvjeta korištenja kao i bilo kojim dodatnim uvjetima korištenja koji se mogu primjenjivati na određene usluge. Opseg dostupnih usluga i funkcionalnosti ograničen je na one koje su povremeno dostupne na platformi myKWS i koje tvrtka KWS može mijenjati, ukloniti ili staviti na raspolaganje po vlastitom nahođenju.

(2) Ponuđene usluge mogu uključivati usluge trećih strana kojima tvrtka KWS samo pruža pristup. Na uporabu takvih usluga, koje su u pojedinačnom slučaju utvrđene kao usluge trećih strana, mogu se primjenjivati različiti ili dodatni uvjeti korištenja o kojima će vas tvrtka KWS u svakom pojedinačnom slučaju obavijestiti.

(3) Tvrtka KWS ulaže komercijalno razumne napore da bi osigurala neometanu dostupnost ponuđene usluge. Međutim, može doći do privremenih ograničenja ili prekida zbog tehničkih kvarova (kao što su prekidi napajanja, hardverske ili softverske greške ili tehničke poteškoće u podatkovnim linijama). TVRTKA KWS NE JAMČI DA ĆE PONUĐENA USLUGA I BILO KOJE POVEZANE USLUGE ILI DOSTUPNI SADRŽAJ BITI BEZ PREKIDA ILI GREŠAKA.

Odjeljak 8. Uporaba usluge myKWS Tools, dostupnost i odgovornost za rezultate izračuna

(1) Tvrtka KWS pruža vam raznovrsne besplatne alate myKWS Tools. Bilo koji rezultati ili preporuke dobiveni s pomoću alata myKWS Tools nisu pravno obvezujuće izjave u ime tvrtke KWS. Uporaba alata myKWS Tools (i oslanjanje na bilo koje rezultate ili preporuke) na vlastiti su rizik i vlastitu odgovornost korisnika. Trenutačno su dostupni ili predviđeni sljedeći alati myKWS Tools:

 • Field Scout
 • Field Vitality Check
 • Seed Rate Calculator
 • Soil Temperature Check
 • Variable Rate Seeding
 • Variety Advisor
 • Weather Check

(2) Ponekad će možda biti potrebno da se rad alata myKWS Tools temelji na određenim pretpostavkama ili pojednostavljenjima jer nije moguće uzeti u obzir sve okolnosti svakog pojedinačnog slučaja.

(3) Rezultati dobiveni s pomoću alata myKWS Tools izračunavaju se na potpuno automatiziranoj osnovi i pruženi su korisniku bez prethodnih provjera tvrtke KWS. Tvrtka KWS stoga ne može isključiti da su u rijetkim slučajevima dobiveni neispravni rezultati, npr. zbog neispravnih ulaznih podataka ili neodređenih stanja modela. REZULTATE STOGA TREBA SHVAĆATI KAO PONUDU DODATNIH INFORMACIJA I NE JAMČI SE NJIHOVA ISPRAVNOST. ODGOVORNOST TVRTKE KWS U TOM POGLEDU ISKLJUČENA JE U SKLADU S ODJELJKOM 15.

(4) U POGLEDU DOSTUPNOSTI ALATA MYKWS TOOLS PRIMJENJUJE SE ODJELJAK 7. STAVAK 3.

(5) U nekim slučajevima, korištenje posebnih usluga i alata može zahtijevati pristanak na posebne uvjete korištenja. Korisnik će biti zasebno obaviješten o ovim uvjetima korištenja. Svi trenutni uvjeti korištenja dostupni su na početnoj stranici tvrtke KWS.

Odjeljak 9. Promjene usluga i alata myKWS Tools

Tvrtka KWS ima pravo u bilo kojem trenutku promijeniti usluge dostupne putem platforme myKWS ili alata myKWS Tools koje se pružaju bez naknade, staviti na raspolaganje nove usluge ili alate myKWS Tools bez naknade ili uz naknadu ili prekinuti pružanje usluga ili alata myKWS Tools i kalkulatora bez naknade.

Odjeljak 10. Zaštita sadržaja, odgovornost za sadržaj trećih strana

(1) Sadržaj i alati myKWS Tools dostupni na platformi myKWS zaštićeni su autorskim pravima ili drugim pravima vlasništva i vlasništvo su tvrtke KWS ili drugih trećih strana koje pružaju određeni sadržaj. Taj sadržaj i alate myKWS Tools možete upotrebljavati samo u skladu s ovim Uvjetima korištenja, dodatnim posebnim uvjetima korištenja za usluge ili alate myKWS Tools, ako je primjenjivo, kao i u okviru onoga što je propisano na platformi myKWS.

(2) Sadržaj dostupan na platformi myKWS jednim dijelom pruža tvrtka KWS, a drugim dijelom treće strane. Sadržaj koji pružaju treće strane u daljnjem se tekstu navodi kao „sadržaj trećih strana”.TVRTKA KWS NE PROVJERAVA CJELOVITOST, ISPRAVNOST I ZAKONITOST SADRŽAJA TREĆIH STRANA. TVRTKA KWS STOGA NE PREUZIMA DUŽNOST ILI ODGOVORNOST ZA CJELOVITOST, ISPRAVNOST I ZAKONITOST SADRŽAJA TREĆIH STRANA. To se primjenjuje i na kvalitetu sadržaja trećih strana i njegovu prikladnost za određenu svrhu, posebno kada je riječ o sadržaju trećih strana na povezanim vanjskim internetskim stranicama.

Tvrtka KWS pruža sadržaj koji nije izričito naznačen kao sadržaj trećih strana.

Odjeljak 11. Tehnički resursi, praćenje aktivnosti korisnika

(1) Odgovorni ste osigurati odgovarajuće tehničke resurse za uporabu platforme myKWS i alata myKWS Tools. Tvrtka KWS nije vas dužna savjetovati u vezi s time.

(2) Tvrtka KWS vas obavještava da se vaše korisničke aktivnosti mogu pohranjivati i upotrebljavati, u mjeri u kojoj je to zakonski dopušteno, za poboljšanje korisničkog iskustva i daljnji razvoj platforme myKWS. To može uključivati snimanje i procjenu podataka o IP vezi u mjeri u kojoj je to zakonski dopušteno ako postoje razlozi za sumnju na kršenje ovih Uvjeta korištenja i/ili ako postoje razlozi za sumnju da je počinjeno bilo koje drugo nezakonito ili kazneno djelo.

Odjeljak 12. Pravo korištenja platformom myKWS i alatima KWS Tools dostupnima putem internetskih stranica myKWS

(1) Platformi myKWS možete pristupiti i koristiti alate myKWS Tools dostupne putem platforme myKWS samo u skladu s ovim Uvjetima korištenja, dodatnim posebnim uvjetima korištenja za usluge ili alate myKWS Tools, ako je primjenjivo, kao i u okviru onoga što je propisano na platformi myKWS. Bilo koja daljnja uporaba nije dopuštena osim ako to tvrtka KWS nije korisniku odobrila u pisanom ili tekstualnom obliku.

(2) Imate pravo samo na preuzimanje ili ispisivanje sadržaja pod uvjetom da na platformi myKWS postoje funkcionalnosti kojima se omogućuje preuzimanje ili ispisivanje (npr. s pomoću gumba za preuzimanje).

Dobit ćete neograničeno i neisključivo pravo uporabe sadržaja koji preuzmete ili ispišete u osobne, nekomercijalne svrhe u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Sva druga prava na sadržaj zadržava izvorni nositelj prava (tvrtka KWS ili odgovarajuća treća strana).

(3) Vezano uz korištenje aplikacije myKWS, primjenjuje se i sljedeće:

 • aplikacija myKWS ne smije se umnožavati niti reproducirati u cijelosti ili djelomično;
 • ne smije se mijenjati, uređivati ili prilagođavati u cijelosti ili djelomično;
 • Obavijesti o autorskim pravima priložene ili sadržane u aplikaciji myKWS ne smiju se uklanjati niti mijenjati i
 • nije dopušteno primjenjivati obrnuti inženjering na aplikaciji.

(4) Aplikacija myKWS i sadržaj dobiveni iz aplikacije myKWS zaštićeni su autorskim pravima i/ili drugim pravima intelektualnog vlasništva. Ovime potvrđujete da vam korištenje aplikacije ne daje nikakva prava na softver, zaštitne znakove ili sadržaj u vezi s aplikacijom myKWS te da je možete upotrebljavati samo u potpunosti u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Obvezna zakonska prava ostaju nepromijenjena.

Odjeljak 13. Blokiranje računa

(1) Tvrtka KWS može privremeno ili trajno blokirati vaš račun myKWS ako:

(a) dođe do prestanka ugovornog odnosa nastalog na temelju ovih Uvjeta korištenja. U tom će slučaju vaš račun biti blokiran odmah nakon stupanja prestanka na snagu.

(b) postoje određene naznake da kršite ove Uvjete korištenja;

(c) tvrtka KWS u nekom drugom pogledu ima legitiman interes za blokiranje vašeg računa, primjerice, ako kršite ili ste prekršili primjenjivi zakon prilikom uporabe sadržaja ili alata myKWS Tools dostupnih na platformi myKWS ili ako postoje tehnički razlozi zbog kojih je potrebno blokirati vaš račun.

(2) Ako je vaš račun privremeno ili trajno blokiran, tvrtka KWS blokira vaše pravo pristupa. Trajno blokirano pravo pristupa ne može se povratiti. Trajno blokirane osobe isključene su iz uporabe platforme myKWS i ne smiju se ponovno registrirati na platformu myKWS.

Odjeljak 14. Zaštita podataka

Standardima kvalitete tvrtke KWS zahtijeva se odgovorno upravljanje osobnim podacima korisnika. Prilikom obrade podataka tvrtka KWS ispunjava sve zakonske odredbe. Politika zaštite podataka dostupna na internetskim stranicama tvrtke KWS sadržava pregled vrsta podataka koji se prikupljaju, načina na koji se podaci upotrebljavaju i prenose te načina na koji možete zatražiti otkrivanje podataka koje pruža tvrtka KWS.

ODJELJAK 15. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

(1) OSIM U MJERI IZRIČITO UTVRĐENOJ U OVIM UVJETIMA KORIŠTENJA, TVRTKA KWS NE DAJE VAM JAMSTVA, IZJAVE, PREUZETE OBVEZE ILI DRUGE OBVEZE POVEZANE S:

(a) DOSTUPNOSTI, RADOM, IZVEDBOM, BRZINOM PRIJENOSA, SADRŽAJEM, KAŠNJENJEM PRIJENOSA, ISPRAVNOSTI I/ILI SIGURNOSTI PLATFORME MYKWS I ALATA MYKWS ALATA; ILI

(b) KVALITETOM I/ILI POUZDANOSTI BILO KOJEG SADRŽAJA ILI REZULTATA ILI PREPORUKA DOBIVENIH I/ILI PRIKAZANIH S POMOĆU ALATA MYKWS TOOLS.

(2) SVA DRUGA JAMSTVA, UVJETI, IZJAVE, PREUZETE OBVEZE I/ILI DRUGI UVJETI (PISMENI ILI USMENI, IZRIČITI ILI IMPLICIRANI STATUTOM, OPĆIM PRAVOM, OBIČAJNIM PRAVOM, TRGOVINSKIM PRAVOM, TIJEKOM POSLOVANJA ILI NA NEKI DRUGI NAČIN, UKLJUČUJUĆI U POGLEDU ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI UPORABU, ISPRAVNOSTI, PRIMJERENOSTI, CJELOVITOSTI ILI PRAVOVREMENOSTI) ISKLJUČUJU SE U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM.

(3) NIČIME U OVIM UVJETIMA KORIŠTENJA NE OGRANIČAVAJU SE ILI ISKLJUČUJU:

(a) VAŠA ZAKONSKA PRAVA; ILI

(b) VAŠA ODGOVORNOST ILI ODGOVORNOST TVRTKE KWS U ODNOSU NA BILO KOJA POTRAŽIVANJA: (I) ZA SMRT ILI OSOBNU OZLJEDU NASTALU ZBOG NEMARA TAKVE STRANE (ILI OSOBLJA TAKVE STRANE); (II) NASTALU ZBOG PRIJEVARE (UKLJUČUJUĆI LAŽNO PREDSTAVLJANJE) KOJU JE POČINILA TAKVA STRANA; I (III) ZA KOJU SE ODGOVORNOST NE MOŽE NA NEKI DRUGI NAČIN OGRANIČITI ILI ISKLJUČITI U SKLADU S PRIMJENJIVIM ZAKONIMA.

(4) U SKLADU S ODJELJKOM 15. STAVKOM 3. TVRTKA KWS ISKLJUČUJE SVAKU ODGOVORNOST ZA BILO KOJI VAŠ GUBITAK ILI ŠTETU POVEZANU S OVIM UVJETIMA KORIŠTENJA I PLATFORMOM MYKWS KOJA JE PROIZAŠLA IZ UGOVORA, DELIKTA (UKLJUČUJUĆI NEMAR), STATUTA ILI NA NEKI DRUGI NAČIN. TVRTKA KWS POSEBNO ISKLJUČUJE SVAKU ODGOVORNOST:

(a) POVEZANU S: (I) UPORABOM PLATFORME MYKWS, ALATA MYKWS TOOLS I SADRŽAJA; (II) NEDOSTUPNOSTI ILI NEPRISTUPAČNOSTI PLATFORME MYKWS, ALATA MYKWS TOOLS I SADRŽAJA; (III) BILO KOJOM GREŠKOM NA MREŽI I/ILI INFRASTRUKTURI TREĆE STRANE KOJA SE UPOTREBLJAVA U VEZI S PLATFORMOM MYKWS; (IV) BILO KOJIM NEISPRAVNIM, NETOČNIM, IZMIJENJENIM, NEPOTPUNIM, NEISPORUČENIM, POGREŠNO USMJERENIM ILI POGREŠNO OZNAČENIM SADRŽAJEM ILI DRUGIM PODACIMA; (V) BILO KOJIM VIRUSOM ILI ŠTETNIM KOMPONENTAMA ILI GUBITKOM ILI OŠTEĆENJEM VAŠIH SUSTAVA; I/ILI (VI) BILO KOJIM NEOVLAŠTENIM PRISTUPOM PLATFORMI MYKWS I/ILI PRODOROM NA NJU; I/ILI

(b) ZA: (I) GUBITAK DOBITI ILI PRIHODA; (II) GUBITAK PREDVIĐENE UŠTEDE; (III) GUBITAK UGOVORA, POSLOVANJA ILI PRILIKE; (IV) GUBITAK, UNIŠTAVANJE ILI OŠTEĆENJE PODATAKA; (V) GUBITAK NAKLONOSTI ILI UGLEDA; (VI) ILI NEIZRAVNI ILI POSLJEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU BILO KOJE PRIRODE, UKLJUČUJUĆI SVE VRSTE GUBITAKA NAVEDENE U STAVKAMA OD (I) DO (V) KOJI SE MOGU SMATRATI IZRAVNIMA ILI POSLJEDNIČNIMA, U SVAKOM SLUČAJU IZ STAVAKA OD (I) DO (VI) NEOVISNO O TOME JESU LI VAMA ILI TVRTKI KWS RAZUMNO PREDVIDLJIVI ILI RAZUMNO PRIHVATLJIVI ILI STE IH VI ILI TVRTKA KWS STVARNO PREDVIDJELI ILI STVARNO PRIHVATILI U VRIJEME PRIHVAĆANJA OVIH UVJETA KORIŠTENJA.

Odjeljak 16. Obavijesti

Osim ako nije izričito dogovoreno u ovim uvjetima korištenja, sve obavijesti u okviru uporabe platforme myKWS sastavljaju se u pismenom obliku i šalju na fizičku adresu ili putem e-pošte.

Adresa e-pošte tvrtke KWS je: mykws.hr@remove-this.kws.com . Poštanska adresa tvrtke KWS je: Vukovarska 31, 31000 Osijek. Ti se kontaktni podaci mogu promijeniti. U tom slučaju tvrtka KWS obavijestit će vas o takvim promjenama.

Vaša adresa e-pošte i poštanska adresa odgovaraju onima koje ste naveli prilikom registracije za uporabu platforme KWS. Ako se ti kontaktni podaci promijene, obavijestite nas o takvim promjenama ILI ažurirajte svoj profil na platformi myKWS.

Odjeljak 17. Cjelokupni sporazum i odvojivost

Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju cjelokupni sporazum između vas i tvrtke KWS u pogledu pristupa platformi myKWS i njezine uporabe.

Ako neka odredba ovih Uvjeta korištenja jest ili postane nevažeća, nezakonita ili neprovediva, pravna valjanost i provedivost preostalih odredbi ostaje nepromijenjena. Nevažeća, nezakonita ili neprovediva odredba smatra se izmijenjenom u najmanjoj mjeri potrebnoj da bi postala važeća, zakonita i provediva. Ako takva izmjena nije moguća, odredba se smatra izbrisanom.

Odjeljak 18. Primjenjivi zakon

Ovi Uvjeti korištenja i svi sporovi ili potraživanja koji proizlaze iz ovih Uvjeta korištenja i/ili uporabe platforme myKWS ili u vezi s Uvjetima korištenja ili platformom myKWS (uključujući izvanugovorne sporove ili potraživanja) uređeni su zakonom Engleske i Walesa, osim Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

Odjeljak 19. Sporovi i nadležnost

Isključivo mjesto nadležnosti za sve sporove koji proizlaze iz ovih Uvjeta korištenja, u mjeri u kojoj je to zakonski dopušteno, jest Hanover.

Nitko osim vas ili nas nema pravo u skladu sa Zakonom o ugovorima (prava trećih strana) iz 1998. godine provoditi bilo koji od ovih Uvjeta korištenja.

Odjeljak 20. Odricanje

Odricanje od bilo kojeg prava, ovlaštenja, povlastice ili žalbe (u skladu s ovim Uvjetima korištenja, običajnim pravom, načelom pravičnosti, statutom ili na neki drugi način) važeće je samo ako je podneseno putem obavijesti i ne podrazumijeva odricanje od odgovornosti za bilo koje naknadno kršenje ili neispunjavanje obveza.

Osijek, Siječnja 2022.