• banner-repa.jpg
    Herbicidne mjere

Herbicidne mjere u šećernoj repi

Šećerne repe imaju prilično slab razvoj biljaka i odloženo zatvaranje redova. Niska temperatura zraka ili tla u proljeće povećava učinak. Posebno je važna kompetitivnost korova u fazi 2-6 listova šećerne repe.

Ograničenje u pogledu uzgoja šećerne repe

Oštećenja uzrokovana herbicidima

Kontakt

Dražen Jurišić dipl. ing. agr.
Dražen Jurišić dipl. ing. agr.
Direktor divizije šećerne repe i žitarica
Pošalji e-mail
KONTAKT