Condiții de utilizare a aplicației BEET SEED SERVICE (Serviciul semințe de sfeclă), instalat de KWS SAAT SE & Co. KGaA (denumit în continuare KWS)

I. INTRODUCERE

(1) Următorii termeni reglemenează utilizarea aplicației gratuite BEET SEED SERVICE a KWS pentru platformele mobile Android și iOS (pentru iPhone) (denumite în continuare „Aplicația”) și reglementează experiența utilizatorului în Aplicație.

(2) În cazul utilizării de către persoane fizice, Aplicația poate fi utilizată numai de către persoanele care au împlinit vârsta majoratului. La înregistrarea și începerea lucrului cu Aplicația, utilizatorul își confirmă vârsta majoratului și capacitatea juridică deplină.

(3) Pentru a descărca și utiliza funcțiile Aplicației, fermierii și companiile agricole trebuie să se înregistreze. În plus față de acești Termeni, colectarea și prelucrarea informațiilor personale, precum și a datelor privind suprafețele de cultură și soiurile specificate de utilizator, sunt descrise în Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care este disponibilă prin Aplicație și face parte integrantă din acești Termeni.

(4) Pentru a beneficia de modulul BEET SEED SERVICE inclus în Aplicație, trebuie achiziționată cel puțin o cutie de semințe de sfeclă KWS.

(5) Prin începerea lucrului cu Aplicația, utilizatorul confirmă că a citit acești Termeni și Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal și este de acord că acești Termeni i se vor aplica în totalitate.

II. PLĂȚI

Aplicația este gratuită. Cu toate acestea, operatorul de rețea mobilă poate taxa utilizatorul pentru accesarea Aplicației, iar suma percepută poate varia dacă utilizatorul se conectează la Aplicație din străinătate. Utilizatorul este responsabil pentru efectuarea acestor plăți.

III. ÎNCETAREA TEMPORARĂ/PERMANENTĂ A ACCESULUI

Compania noastră își rezervă dreptul de a rezilia temporar sau definitiv accesul unui utilizator la aplicație sau la caracteristicile acesteia fără notificare, acolo unde este justificat, și în special dacă (i) decidem să reziliem furnizarea aplicației din orice motiv, (ii) considerăm că utilizatorul a încălcat oricare dintre acești Termeni, (iii) Aplicația a fost utilizată necorespunzător sau cu încălcarea spiritului acestor Termeni, (iv) credem în mod rezonabil că Aplicația poate fi utilizată pentru fraudă sau în scopuri neintenționate; (v) baza noastră tehnică a cedat, funcționează defectuos sau necesită lucrări de mentenanță sau (vi) am primit un ordin sau o instrucțiune din partea serviciilor de securitate, a unei instanțe de judecată sau a unei alte autorități de reglementare.

IV. ACTIVITATEA UTILIZATORULUI ÎN APLICATIE

(1) Utilizatorului i se interzice:

(a) copia sau reproduce Aplicația în totalitate sau în parte;

(b) modifica sau adapta Aplicația în totalitate sau în parte;

(c) să elimine sau să modifice orice notificare privind drepturile de autor care însoțește sau este conținută în Aplicație;

(d) efectuarea de inginerie inversă a aplicației.

(2) Utilizatorul declară și garantează că:

(a) toate informațiile puse la dispoziție în profilul unui utilizator sunt adevărate și exacte din toate punctele de vedere și vor fi actualizate de utilizator pe parcursul interacțiunii sale cu KWS;

(b) Aplicația va fi utilizată numai în scopuri personale ale utilizatorului sau ale companiei pe care o reprezintă (dacă utilizatorul este o persoană juridică); utilizarea în numele altor persoane este exclusă;

(c) Aplicația nu va fi utilizată, direct sau indirect, pentru a comite activități frauduloase sau în orice alt mod care este contrar modului în care funcționează Aplicația.

V. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

(1) KWS acordă utilizatorului un drept neexclusiv și netransferabil de a utiliza Aplicația, inclusiv toate drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală în și asupra Aplicației, în conformitate cu prevederile acestor Termeni.

(2) Aplicația și tot conținutul creat cu aceasta sunt protejate prin drepturi de autor și/sau drepturi de proprietate intelectuală. Utilizatorul recunoaște prin prezenta că utilizarea Aplicației nu implică achiziția de drepturi asupra software-ului, mărcilor comerciale sau conținutului asociat cu Aplicația și implică respectarea deplină a acestor Termeni.

VI. GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE

(1) Aplicația este furnizată așa cum este, fără nicio garanție expresă sau implicită privind calitatea satisfăcătoare, adecvarea pentru un anumit scop, completitudinea sau acuratețea serviciilor oferite în Aplicație. Nu garantăm că funcționarea Aplicației va fi neîntreruptă, operațională, sigură sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că software-ul sau serverul care accesează Aplicația este lipsit de viruși sau bug-uri și garantează funcționalitatea, acuratețea și fiabilitatea materialelor aplicației.

(2) KWS și/sau sucursala KWS în Moldova nu vor fi răspunzători față de utilizatori sau terți pentru orice modificare a Aplicației sau întreruperea temporară/finală a accesului la aceasta. Răspunderea KWS și/sau a sucursalei sale în Moldova pentru daunele rezultate din utilizarea Aplicației este limitată la cazurile de acte intenționate și neglijență gravă/imprudență. În măsura permisă de legislația locală, în caz de neglijență/indiscreție gravă, răspunderea KWS și/sau sucursalei sale în Moldova este limitată la valoarea prejudiciului previzibil tipic unui astfel de caz. Limitarea de mai sus a răspunderii nu se aplică în cazurile de încălcare a unei obligații contractuale importante, de vătămare corporală sau de pericol pentru viața și integritatea corporală.

(3) În cazul în care anumite dispoziții individuale ale acestor Termeni și condiții sunt sau devin nevalabile, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții nu vor fi afectate.

VII. FUNCȚIILE APLICAȚIEI

(1) Fermierii pot să-și înregistreze soiurile de semințe prin modulul BEET SEED SERVICE pentru a se bucura de toate beneficiile acestuia, sub rezerva acestor Termeni. Datorită modulului BEET SEED SERVICE din Aplicație, este posibilă înregistrarea datelor despre suprafața și soiurile de semințe ale utilizatorului. Aceste informații vor fi legate de profilul utilizatorului și transferate direct pe serverul KWS din Germania. În plus, prin Aplicație, utilizatorul poate primi notificări push dacă această funcție este activată pe dispozitivul mobil. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate.

VIII. ALTE DISPOZIȚII

(1) Acești Termeni și toate relațiile juridice dintre utilizatori și KWS sunt supuse jurisdicției exclusive a Republicii Federale Germania.

(2) Pentru orice dispută în legătură cu utilizarea Aplicației, instanțele din Republica Federală Germania vor avea competență exclusivă, în măsura posibilului în condițiile legii.