ARNETES SU

Yüksek yağ içeriğine sahiptir.

  • Mildiyö (Köse) hastalığına yüksek toleranslıdır.
  • Yüksek döllenme yeteneğine sahiptir.
  • Orobanș (Orobanche spp.) ırklarına karșı yüksek toleranslıdır.
  • Sulfonylurea grubu (Granstar vb.) herbisitlere dayanıklı olarak ıslah edilmiștir

  • Topraktan çıkıș ve ilk gelișme hızı yüksek bir çeșittir.

Özellikler

Danışmanınızı bulun